Homeomorfluq

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

İki topoloji fəzanın qarşılıqlı birqiymətli və qarşılıqlı kəsilməz inikası. Başqa sözlə, iki topoloji fəzaları üçün kəsilməz inikası qarşılıqlı birqiymətlidirsə və inikası kəsilməzdirsə, bu fəzalara Homeomorf fəzalar deyiilir. Homeomorfluqda fəzaların saxlanılan xassələirnə topoloji xassələri deyilir.

Misallar: Müstəvinin kvadratı dairəsinə homeomorfdur. parça intervala homeomorf deyil.


Ədəbiyyat

1. M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, "Radius nəşriyyatı", 296 səh.