Jalə Həsənova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Jalə Həsənova
Jalə Vasif qızı Həsənova
Jalə Həsənova.png
Doğum tarixi 13 noyabr 1963(1963-11-13)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, parazitologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Jalə Vasif qızı Həsənova (13 noyabr 1963)— AMEA Zoologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Həsənova Jalə Vasif qızı 13 noyabr 1963–cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Bakı şəhərində orta məktəbi, 1986-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinın (indiki BDU)biologiya fakultəsini bitirmişdir. 1982-1986-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinin tələbəsi olarkən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun protozoologiya şöbəsinin “parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları”laboratoriyasında laborant, baş laborant, son illərdə kiçik elmi işçi, elmi işci, hal-hazırda isə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2012-ci ildə “Abşeronda ev quşlarının təkhüceyrəli (Protozoa, Apicomplexa) parazitləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Dissertasiya şurasının nəznində fəalliyyət göstərən elmi seminarın üzvüdür.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətə 1986-ci ildən laborant vəzifəsindən başlayan Həsənova Jalə Vasif qızı hal hazırda AMEA Zoologiya İnstitutundaProtozoologiya” laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. J.V.Həsənova Azərbaycanın 8 rayonunda ev quşlarında 19 növ koksidi müəyyən etmişdir ki, bu pa¬razitlərin 13 növü Azərbaycanda ilk dəfə tapılmışdır. İlk dəfə olaraq Coturnix cinsindən olan bildirçinlərdə parazitlik edən E.bateri oosistalarının patogenliyi, onların sağ qalma və normal inkişafının temperatur sərhədləri müəyyən edilmişdir. J.V.Həsənova E.bateri oosistalarında zülal tərkibini, qlutamatdehidrogenaza, aspartat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin aktivliyi öyrənib. Atropa caucasica (Qafqaz gözəli) ekstarktının bildirçinlərin koksidiozunun müalicəsində sahibin bəzi parazitoloji göstəricilərinə təsirini, Atropa caucasica (Qafqaz gözəli) və Menta piperita (nanə) bitki ekstarktlının E.bateri-nin reproduktivliyinə, eksogen inkişaf mərhələlərinə, bildirçinlərin çəki artımına təsirini öyrənib. J.V.Həsənovanın 23 elmi əsəri çapdan çıxıb.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Həsənova J.V.Eimeria tenella-ilə yoluxdurulmuş toyuq cucələrinin limfatik orqanlarında zülalların miqdarının dəyişməsi, Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. / Musayev M.Ə., Yolçiyev Y.Y., Мədətov R.I., Мəммədоvа М.Ə. // Akademik M.Ə.Musayevin 75-illiyinə həsr olunmuş elmi konf., mater. Elm, Bakı, 1997. səh. 58-61.
 2. Гасанова Ж.В. Некоторые сведения о паразитических простейших домашних птиц Абшерона. // Azərbaycan Zoologlar Cəmiyyətinin 1 qurultayının materialları: Bakı, 2003. s.16-18.
 3. Гасанова Ж.В. Фауна эймерий (Apicomplexa, Coccidia) индеек в Азербайджане. // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2006. с.457-463.
 4. Гасанова Ж.В. Фауна эймерий домашних гусей Азербайджана. // Материалы IV Всероссийского съезда Паразитологического общества при РАН, Санк-Петербург, 2008. с.166-169.
 5. Гасанова Ж.В. Bildirçinlərin eymeriozu. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin 1 qurultayinin materialları: Bakı, 2008. s.17-22.
 6. Гасанова Ж.В. Определение белкового состава и актив¬нос¬ти некоторых ферментов в ооцистах E.bateri (Apicomplexa, Coccidia). // АМЕА Gəncə reqional elmi mərkəzi. Xəbərlər, 2009. s.10-15.
 7. Гасанова Ж.В. Патогенное воздействие E. bateri (Coccidia) на перепелов (Coturnix coturnix, Coturnix japonica). // AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, cild XXIX , Bakı, Elm, 2011, s.352-358.
 8. Гасанова Ж.В. Новые виды кокцидий домашних уток (Anas platyrhynchos) и перепелов (Coturnix japonica), обнаруженные в Азербайджане. //Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri, 3-ci cild, Bakı, Elm, 2011. s.371-376.
 9. Гасанова Ж.В. Кокцидии домашних водоплавающих и куриных птиц Азербайджана. // Вестник Запорожский Национальный Университет (Украина), 2011. с.36-42.
 10. Гасанова Ж.В. Влияние минеральных удобрений на споруляцию и выживаемость ооцист Eimera bateri (Sporozoa). // AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, cild XXX , Bakı, Elm, 2012, с.126-130.
 11. Həsənova J.V. Cücələrin eksperimental eymeriozun tərkibində alkaloidlər olan bitkilər ilə müalicəsi zamani çəki artiminin dinamikasi. /Əhmədov E.İ.// Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri, 6-ci cild, Bakı, Elm, 2014. s.12-17.
 12. Həsənova J.V. Tərkibində efir yağlari olan bəzi bitkilərin eymeriyalarin reproduktivliyinə təsiri. / Əhmədov E.İ., Mədətov R.İ., Topçiyeva Ş.Ə. //AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, cild 32, № 2 2014, s.15-20.
 13. Hasanova Zh.V. Leucocytozoonosis in turkeys (Meleagris gallopavo)./ Samedova S.O. // Вiсник ЗНУ (Украина), 2014 p.107-112.
 14. Zhala Hasanova. Coccidiosis (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) of the poultry and the effect on it the medicinal plants. / Elshad Ahmadov, Sevda Samedova, Shafiga Topchiyeva // International VETIstanbul Group Congress, 28-30 April, 2014, Istanbul, Turkey, p. 61.
 15. Гасанова Ж.В. Применение растительных экстрактов при эймериозе (Eimeria bateri) перепелов (Coturnix coturnix). Грузия. Зараженность перепелов (Coturnix coternix) паразитическими простейшими / Ахмедов Э.И., Мамедова Ф.З., Топчиева Ш.А. // Ассоциация паразитологов Грузии. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии. XII международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 90-летию со дня основания Грузинского научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.С. Вирсаладзе. Тбилиси 2014, с.103-109.
 16. Гасанова Ж.В. Зараженность домашних уток Haemoproteus spp. (Haemosporida: Haemoproteidae) в Азербайджане. / Самедова С.О. // AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, cild 32, № 1. 2014, стр.193-196.
 17. Hasanova J. Cocidia in quail, ducks anh chickens and their treatment /Samedova S., Ahmadov E., Topchiyeva Sh.// 11th International Coccidiosis Conference, 26. – 30 September, 2014, Dresden, Germany, p.86-87.
 18. Həsənova J.V. Cücələrin eksperimental eymeriozu zamanı alkalodli bitkilər ilə müalicənin çəki artımına təsiri /Əhmədov E.İ. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2014, cild 6, №2, s. 12-17.
 19. Гасанова Ж.В. Зараженность перепелов (Coturnix coternix) паразитическими простейшими /Ахмедов Э.И., Самедова С.О., Топчиева Ш.А.// Ассоциация паразитологов Грузии. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии. XII международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 90-летию со дня основания Грузинского научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.С. Вирсаладзе. Тбилиси 2014, с. 99-103.
 20. Гасанова Ж.В. Применение растительных экстрактов при эймериозе (Eimeria bateri) перепелов (Coturnix coternix). / Ахмедов Э.И. Мамедова Ф.З. Топчиева Ш.А. // Ассоциация паразитологов Грузии. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии. XII международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 90-летию со дня основания Грузинского научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.С.Вирсаладзе. Тбилиси, с.103-109.
 21. Hasanova J. Influence of Environmental Factors on the Presence Haemosporida (Haemoproteidae) in Blood of Ducks /Samedova S., Ahmadov E., Topchiyeva Sh. // World Academy of Science, Engineering and Technology Environmental and Ecological Engineering Vol:2, No:11, 2015, p.1090.
 22. Гасанова Ж.В. Динамика Т- и В- лимфоцитов в лимфоидных органах бройлерных цыплят, зараженных E.tenella. / Ахмедов Э.И., Мадатов Р.И., Мамедова Ф.З., Топчиева Ш.Э.// 5-я Межрегиональная конференция«Паразитологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке» «Новые знания о паразитах»14-16 сентября 2015 года, г. Новосибирск, 2015, c.9-10.
 23. Hasanova J.V. The dynamics of free amino acids in chicken thigh muscle in experimental eimeriosis /Ahmadov E.İ.// Journal of Entomology and Zoology Studies. 2016, 4(1), 257-261.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]