Kəpək

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kәpәk—dәrinin әn kәnar üzündәn tökülәn hüceyrәlәrdәn yaranır. Adәtәn tüklәrin olduğu yerdәn tökülür.

Excessive dandruff.jpg

Kәpәkdәn Necә qurtulmalı?[redaktə | əsas redaktə]

Kәpәk tәkcә ölü hüceyrәlәrin toplanmasından әmәlә gәlmir, Şampundan ifrat dәrәcәdә istifadә etdikdә dә meydana çıxır. Çünki Şampunun tәrkibindәki kimyәvi maddәlәr saçın dәrisini qıcıqlandırır, quruluğa sәbәb olur, nәticәdә Kәpәk meydana gәlir. Kәpәkdәn qurtulmaq üçün Aşağıdakı üsullardan istifadә edin.

  1. Saçınızı hәftәdә 2-3 dәfә kәpәyin qarşısını alan Şampunla yuyun.
  2. Kәpәyin qarşısını alan Şampunu saçınıza çәkәn kimi dәrhal yumayın, әn azı 5 dәqiqә saçınızda saxlayın ki, dәriyә öz Tәsirini göstәrsin. Belә etsәniz, qısa vaxt әrzindә Kәpәkdәn xilas olarsınız.
  3. Kәpәyin qarşısını alan amillәrdәn biri dә saçların vaxtlı-vaxtında daranmasıdır. Yaxşı olar ki, duş qәbulundan sonra saçlarınızı darayasınız.
  4. Stress dә kәpәyin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur. Ona görә dә çalışın Stressdәn uzaq olun.
  5. Çalışın Sağlam qidalanın, Çünki bu da kәpәyin yaranmasına sәbәb olur.
  6. Kәpәkdәn qurtulmanın әn yaxşı yollarından biri dә Qatıqdır. Bunun üçün saçınızı yuduqdan sonra saçınızın dәrisini Qatıqla masaj edin. Sonrada 10-15 dәqiqә gözlәyib yaxalayın.

Bu üsullara әmәl etsәniz Kәpәkdәn xilas olacaqsınız.

Kəpəyin yaranmasının səbəbləri[redaktə | əsas redaktə]

Kəpək yağlı dəmirlərin (seboreya) yanlış işinə və ya yoluxucu göbələklə məğlubiyyətə səbəb olan maddələr mübadiləsinin pozulmasına görə yarana bilәr. İrsi meyl (dərinin və onun sekresiyasının quruluşunun xüsusiyyətləri) əhəmiyyətli amildir.