Kainatın Nyuton modeli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search


Nyuton mexanikasına əsaslanan modeldə Kainat Evklid həndəsəsinə tabe olan sonsuz fəza kimi təsvir olunur. Bu fəzada vaxt həmişə və hər yerdə bərabər sürətlə "axır". Kainat zaman və məkanca sonsuz olmaqla bircinsdir, yəni Kainatın istənilən yerində orta sıxlıq eynidir. Klassik mexanika qanunlarına əsasən bütün cisimlərin hərəkəti Ümumdünya cazibə qanunu ilə tənzimlənir.