Kaolin

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kaolin
Elm Geologiya

Kaolin [Çində çin gili çıxarılan Kao-Lin silsiləsinə görə] xammalı, süxurların pozulma məhsulu olan boz rəngli kütlə; tərkibində qranit, qranodiorit, qabbro, qranit-qneys, mikalı şistlər, arkoz qumdaşları çöl şpatları və mikalar vardır, kvars dənələri ilə qarışmış kaolinit mineralı üstünlük təşkil edir, adətən, aşınmamış ana süxurun aşqarları, Fe oksidi və qələviləri olur. Əmələ gəldiyi yerdə mühafizə olunub qalan ilkin qalıq  kaolin və sonradan daşınıb çökdürülmüş (törəmə) kaolin ayırır. İlkin kaolin  bəzən ana süxur quruluşu və ilkin mineralları mühafizə olunur. Törəmə kaolin linza, yuva və laylar şəklində qumlu süxurlar içərisində yerləşir. Azərbacanda ilkin və törəmə kaolin yataqları geniş yayılmışdır. Kaolin keramika sənayesində çini və saxsı mə­mulatlar istehsalında, elektrotexnikada izoleedicilər, odadavamlı materiallar istehsalında, qrafit qarışığı ilə tiqllər (puta) və b. məmu­latların alınmasında, alüminium, kağız, tekstil, kabel və rezin, kimya, sabunbişirmə sənayelərində, habelə ətriyyatda, qələm, mineral boyalar (aşqarlar kimi) və b. istifadə olunur. 

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.