Kifayət Gözəlova

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kifayət Gözəlova
Kifayət Məcid qızı Gözəlova
Kifayət Gözəlova.png
Doğum tarixi 28 noyabr 1945 (1945-11-28) (73 yaş)
Doğum yeri Gəncə, Azərbaycan
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi Filoloq
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Kifayət Məcid qızı Gözəlova — ingilis dilçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.Azərbaycan dilçisi, türkoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Kifayət Məcid qızı Gözəlova 1945-cü il noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.Atası mühəndis, anası evdar qadındır.1961-ci ildə Gəncə şəhəri 8saylı orta məktəbi bitirmişdir.1962-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dillər İnstitutuna daxil olmuşdur.

1967-ci ildə Azərbaycan Pedaqojı Dillər İnstitunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2013-cü ilə kimi ingilis dilinin leksikologiyası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.1981-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.1986-cı ildə filologiya elmləri namizədi diplomuna layiq görülmüşdür.1993-cü ildə dosent elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.1999-cü ildən 2013-cü ilə kimi ingilis dilinin leksikologiyası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.2013-cü il sentyabrın 15-dən Bakı Slavyan Universitetinin Avropa dilləri kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, eləcə də Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi tərəfindən Tələbələrin Respublika fənn olimpiadasının ingilis dili bölməsinin işində davamlı və məhsuldar fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.2012-ci il 22 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən magistraturaya qəbul proqramlarının təkmilləşdirilməsində, test bankının yaradılmasında və zənginləşdirilməsində xidmətlərinə görə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Yuxarı kurs tələbələri üçün ictimai-siyasi üslubda tərtib olunmuş metodiki göstərişlər(metodiki göstəriş).SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqojı İnstitutu.Bakı,1990,43 s.
 • II –III kurs tələbəri üçün sosial-məişət mövzusunda göstərişlər(metodiki göstəriş). SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqojı İnstitutu.Bakı,1991,59 s.
 • S.Moyemin «Ay və altı şahı» əsəri üzrə ev oxusu dərsləri üçün metodiki işləmə(metodiki göstəriş). SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqojı İnstitutu.Bakı,1991.
 • İngilis dilinin leksikologiyası kursu üzrə tədris proqramı(qiyabı tələbələr üçün)(proqram).Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı, 2000, 9 s.
 • Manual aid on English semasiology (for day time students) (metodik vəsait). Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı, 2001,55 s.
 • Word Formation in the English language (manual).Mütərcim, Bakı, 2005, 115s.
 • News, views, relations(metodik vəsait).Nurlan, Bakı, 2007, 153 s.
 • İngilis dilinin leksikologiyası kursu üçün proqram(proqram), Azərbaycan Dillər Universiteti.ADU-nun nəşriyyəti, Bakı, 2009, 14 s.
 • A course of modern English lexicology(dərs vəsaiti).Nurlan nəşriyyətı, Bakı, 2009.
 • Bədii mətnin filolojı təhlili(proqram).ADU,Bakı, 2010, 7 s.
 • Communication through writing and speaking (proqram). ADU, Bakı, 2010, 13s.
 • Topical discussions through advanced English (proqram). ADU, Bakı, 2012, 12s.
 • Reading practice for pre-intermediate English learners (proqram). ADU, Bakı, 2012, 6s.
 • Наклонение глаголов как категория функционально-семантического уровня(məqalə).Материалы республиканской научной конференции и функциональные и конструктивные уровни языковой системы.Баку,1980, 150-151s.
 • Выражение покления инфинитивом(məqalə).VII Республиканская научная конференция аспирантов Вузов Азербайджана тезисов докладов.Баку, 1984,128-129 s.
 • Роль сравнительно-типологических методов при преподавании грамматического материала в азербайджанской аудитории(məqalə).Ali məktəbin yenidən qurulması ilə əlaqədar xarici dil tədrisi metodikasının təkmilləşdirilməsi.Respublika elmi konfransı.-tezislər.Bakı, 1989, 121-122 s.
 • Azərbaycan və ingilis dillərində frazeolojı birləşmələrinin tarixi mənbələrinə dair.(məqalə).Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова, 148-151 s.
 • İngilis və Azərbaycan dillərində evfemizm və sinonimlərin vəhdəti.(məqalə).Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti.Filologiya məsəllələrinə dair tematik toplu.№1-2(13-14).Bakı,2001,44-50s.
 • Müxtəlif dillərdən alınmış frazeolojı birləşmələr(məqalə).Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti.Filologiya məsəllələrinə dair tematik toplu.№3-4(22-23).Bakı,2001,126-127s.
 • Əsl ingilis mənşəli frazeolojı birləşmələr(məqalə).Azərbaycan Dillər Universiteti.Elmi xəbərlər.Bakı, 2003.13-15s.
 • Türk sözlərinin mənimsənilməsində baş verən bəzi fonetik hadisələr(məqalə). Azərbaycan Dillər Universiteti.Elmi xəbərlər.Bakı, 2003.15-17s.
 • Zoolojı leksik vahidlər, onların semantik xüsusiyyətləri və üslubi imkanları(məqalə). Azərbaycan Dillər Universiteti.Filologiya məsələləri(III).Bakı, 2004.177-180s.
 • Miscellaneous models of word-building.(məqalə). Azərbaycan Dillər Universitetinin “Elmi əsərləri”xüsusi buraxılışı.Bakı,2005.8-18s.
 • Compounds(məqalə). Azərbaycan Dillər Universitetinin “Elmi əsərləri”xüsusi buraxılışı.Bakı,2005,18-26s.
 • Söz yaradıcılığında kalkadan istifadə, xarici dil və müasir dövr(məqalə).Tərcümə və Transmilli proseslər.Beynəlxalq Konfrans.Bakı, 2005,115s.
 • Хронология вопроса о взаимном родстве алтайских языков(məqalə).Azərbaycan Dillər Universiteti.I Türkolojı qurultayın 80 illiyinə həsr olunmuş respublika Elmi-nəzəri konfransı.Bakı, 2006, 235-239s.
 • Alınma sözlərin mənimsənilmə səviyyəsi(məqalə).Azərbaycan Dillər Universiteti.Dil və ədəbiyyat jurnalı.Bakı,№ 3(4),2007,53-59s.
 • İngilis dilinə keçmiş alınma sözlərin dilə keçmə üsullarının tarixi aspektdən təhlili(məqalə). Azərbaycan Dillər Universiteti.Dil və ədəbiyyat jurnalı.Bakı,№ 2(3),2007,82-88s.
 • Qədim türk dillərinin öyrənilməsi(məqalə).Azərbaycan Dillər Universiteti.III Respublika Elmi Konfransı.Bakı, 2010.
 • İngilis və Azərbaycan dillərində bitki adlarının struktur-semantik xüsusiyyətləri(məqalə).Filologiya məsəsələləri..Bakı, № 1,2008,77-84s.
 • İngilis və Azərbaycan dillərində bitki adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri(məqalə).Filologiya məsəsələləri..Bakı, № 2,2008,24-30s.
 • Frazeolojı birləşmələrin mənbələri, xalqın dini etiqadlarından, Bibliyadan götürülmüş frazelojı birləşmələr(məqalə). Filologiya məsəsələləri.Bakı, № 1,2009,220-227s.
 • İngilis dili fənni üzrə proqram(bakalavr hazırlığı)(proqram). Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı, 2009,28s.
 • Frazeolojı birləşmələrin əmələgəlmə və inkişaf tarixinə dair(məqalə).AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya məsələləri, Bakı, №2,2009,9-14s.
 • Frazeolojı birləşmələr və onların təsnifatı ilə əlaqəliolan bəzi fikirlər(məqalə). Azərbaycan Dillər Universiteti.Dil və ədəbiyyat jurnalı.Bakı,№ 3,2009.
 • İnsanın hiss,duyğu və halları ilə bağlı olan atalar sözləri və zərb məsəllələri.(məqalə). Filologiya məsəsələləri.Elm və təhsil.Bakı, № 1,2010,299-303s.
 • İngilis dilinin Amerika və Britaniya varinatlarında leksik-semantik fərqlər, oxşarlar.(tezis).Beynəlxalq elmi konfransın materialları(25-27 noyabr 2010-cü il), Bakı, 2010,160-162s.
 • Изучение древних турецких языков.(tezis).III Respublika Elmi Konfransının materialları(15-17aprel) 2010-cü il),Bakı,2010.170-174s.
 • Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri.(tezis).ADU, Xarici dillərin tədrisin aktual problemləri.IV Respublika Elmi Konfransının materialları(18-19 may 2011-ci il).
 • Sözdüzəltmə nəzəri əsasları.(məqalə).Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı,2011,56s.
 • Müasir ingilis dilində inkar mənalı şəkilçilər və onların müxtəlif nitq hissələrində ifadə vasitələri.(məqalə). AMEA .Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya məsələləri, Bakı, №3,2012,405-410s.
 • İngilis və Azərbaycan atroponimlərinin leksik-semantik təsnifatı.(tezis). ADU, Xarici dillərin tədrisin aktual problemləri.V Respublika Elmi Konfransının materialları(7-8 iyun 2011-ci il).
 • Основные направления развития системы образования.(məqalə¬). AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya məsələləri, Bakı, №1,2013,6s.
 • Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории тюркских народностей.(məqalə). AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya məsələləri, Bakı, №3,2013,6s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]