Kurikulum (jurnal)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
«Kurikulum» elmi-metodik jurnalı
«Kurikulum» elmi-metodik jurnalı.jpeg
Növ Jurnal
Dövrilik ildə 4 dəfə.
Təsisçi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Təsis tarixi 2008-ci ilin yanvar ayı
Dil Azərbaycan dili
Səhifə 154

«Kurikulum» elmi-metodik jurnalı - Azər­baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərə­findən 2007-ci ildə təsis olunmuş mətbu orqanı.[1]

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

 • «Kurikulum» elmi-metodik jumalı Azər­baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərə­findən 2007-ci ildə təsis olunmuşdur.
 • Jurnalın təsis olunması yeni kurikulum sənədlərinin məzmunu və mahiyyəti, onlarla işin xüsu­siyyətlərinin müəllimlərə, metodistlərə, mək­təb rəhbərlərinə, təhsil orqanlarının əməkdaş­larına ətraflı izah olunması, onların bu prosesə elmi-metodik və psixoloji hazırlığının təmin edilməsi ilə bağlıdır.
 • Eyni zamanda təhsil işçilərinə elmi-metodik köməyi gücləndirmək, gələcəkdə kurikulumların təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini işıqlandırmaq, ölkəmizdə və xaricdəki qabaqcıl təcrübə nümunələrinin yayılmasını təmin etmək də bu jurnalın ümdə vəzifəsidir.
 • Jurnalın redaksiya heyətinə görkəmli alim­lər, tanınmış təhsil mütəxəssisləri, kurikulum sahəsində böyük təcrübəyə malik xarici ölkə mütəxəssisləri daxildir.
 • 2008-ci ilin yanvar ayında jurnalın ilk nöm­rəsi çapdan çıxmışdır.
 • Jurnal ildə 4 dəfə, 154 səhifə həcmində çap olunur.
 • Jurnalda yeni kurikulumların tətbiqi sahəsində qabaqcıl iş təcrübələrinə, təhsilin məzmunu, təlim texno­logiyaları və şagird nailiyyətlərinin qiymətlən­dirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş yazılar, tərcümə materialları, fənn kurikulumları əsa­sında müasir dərslik və dərs vəsaitlərinin tərti­bi texnologiyaları, qabaqcıl məktəb rəhbərləri və müəllimlərin iş təcrübələri, inkişaf etmiş ölkələrin mövcud ümumi təhsil modelləri, təlim üsulları, təhsildə IKT-nin tətbiqi ilə bağ­lı təbliğat, maarifləndirmə və tədqiqat xarak­terli məqalələr dərc olunur.
 • Bunlarla yanaşı, jurnal müəllim və şagirdlər üçün müxtəlif vəsaitlər, o cümlədən metodik vəsaitlər və didaktik materiallar işləyib hazırlayır, müvafiq təhsil resurslarının yaradılması işində fəal işti­rak edir.
 • Jurnal ilk nömrəsindən başlayaraq müəl­limlər arasında geniş populyarlıq qazanmış, onların yaxın köməkçisinə çevrilmişdir, aktual və maraqlı elmi-metodik məqalələr, müəllim­lərin təlim fəaliyyətinə aid rəngarəng praktik materiallar çap etməklə ölkə müəllimlərinin böyük bir hissəsini vahid auditoriyaya toplayır, onların islahatın tələbləri əsasında yenidən hazırlanması işində böyük xidmət göstərir.
 • «Kurikulum» jurnalı qısa müddət ərzində bütün parametrlərinə - məzmunu, tərtibatı və tirajına görə təhsil və elm sahəsində ölkədə nəşr olunan jurnallar arasında lider mövqe qazanmış, ölkənin təhsil sistemində öz layiqli yerini tutmuşdur.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 Mərdanov M. Azərbaycan təhsil tarixi, 3-cü cild (müstəqillik illəri). Bakı, 2011, s. 612-613