Leyla Mirzəyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Leyla Mirzəyeva
Leyla Əkrəm qızı Mirzəyeva
Leyla Mirzəyeva.jpg
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi filoloq
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Leyla Əkrəm qızı Mirzəyevafilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin dosenti.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Leyla Əkrəm qızı Mirzəyeva 1997-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin əvvəlcə “Rus ədəbiyyatı tarixi” kafedrasında, hazırda isə “Jurnalistika nəzəriyyəsi və təcrübəsi” kafedrasında işləyir. Həmin müddətdən indiyə qədər müəllim və dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildə “ Rus naturalizmi və P.D. Boborıkinin “Kitay-qorod” romanı mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, 2005-ci ildə elmlər namizədi elmi dərəcəsini alıb. 2005-ci ildə “Rus və xarici ədəbiyyatda şəxsiyyət və cəmiyyətin münaqişəsi və transformasiyası” doktorluq dissertasiyası mövzusunu təsdiq edib. 2013-cü ilin dekabrında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən bu dissertasiyanın müdafiə edilməsinə icazə verilmişdir. 40-dan artıq elmi məqalənin və tədris-metodiki vəsaitin müəllifidir. Leyla Əkrəm qızı Mirzəyeva elmi fəaliyyəti ilə yanaşı yaradiciliq fəaliyyəti ilə də məşğuldur. O bir neçə nəşr olunmuş roman və povestin müəllifidir. 2008-ci ildən Azərbayan Yazıçılar İttifaqının (Союз писателей Азербайджана) üzvüdür. 2009-cu ildə Beynəlxalq Yazıçılar İttifaqına (Международный союз писателей) üzv olub. V “ Bütün Kral ordusu” (“Вся королевская рать”) Beynəlxalq ədəbi müsabiqənin laureatıdır. “Cəfəngiyyat karnavalı” (Карнавал абсурда») adlı elmi məqaləsinə görə həmin beynəlxalq müsabiqənin diplomuna layiq görülmüşdür. 2011-ci ildə “Adəm övladlarının əfv olunduğu yollar” («Искупительный путь адамов») adlı monoqrafiyası nəşr olunub. 2012-ci ildə “Qızıl Qələm” («Золотое перо») mükafatına layiq görülmüşdür.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • «Меркнущие огни» (роман). (Kitab aləmi, Bakı, 2003)
 • Роман «Сорок пять веков в минуту» (роман). (Bakı, Yeni nəsil, 2005)
 • «Свобода ценою в денарий». (Povest). Литературный Азербайджан, 3, 4, 2009.
 • «Последний викинг» (Böyük antropoloq Tur Xeyerdal haqqında əhvalat), Литературный Азербайджан, № 3, 2012.
 • «Обыкновенное счастье» (рассказ).
 • Искупительный путь адамов (monoqrafiya) Баку, Мутарджим, 2011, 580 s.
 • Когда были живы боги. (Об особенностях религиозного миропонимания). Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2006, № 6, s. 183-187.
 • Заря и расцвет (из истории христианства – романы Д. Мережковского «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи», Г. Сенкевича «Куда идешь», исследовательский труд Мурада Аджи «Полынь половецкого поля»). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2006, № 4, s. 124-130
 • Козни Сатаны (на материале произведений Г. Джавида «Дьявол», Д. Мережковского «Леонардо да Винчи», Г. Сенкевича «Куда идешь.). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2008, № 3, s. 292-297
 • Бессмертие Эдипа (к проблеме трансформации религиозного мировосприятия на ранних этапах истории). Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2008, № 6, s. 206-213
 • Конфликт харизматической личности с обществом и властью. Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2008, № 5, s. 247-252
 • Проблема конвергенции в средневековой литературе Востока и Запада. Elmi əsərlər (dil və ədəbiyyat seriyası), Bakı, 2008, № 1, s. 66-72.
 • Трансформация социально-психологических явлений в художественной литературе. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2008, № 4, s. 148-153
 • Отражение в художественной литературе модификаций суфийской философии. Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2009, № 1, s. 238-246
 • Философия хуруфизма в романе Исы Гусейнова «Судный день» (к проблеме трансформации религиозного мировосприятия социума). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2009, № 2, s. 168-174
 • В согласии с богами (к проблеме понимания конфликта в античном обществе). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2009, № 5, s. 175-182
 • Проблема бессмертия в мифологическом мировосприятии. Dilədəbiyyat, Bakı, 2009, № 2, s. 168-170
 • Феномен эвгемеризма в мировосприятии древнего социума. Dilədəbiyyat, Bakı, 2009, № 3, s. 121-124
 • На коленях перед владыкой. (К проблеме специфики мирвосприятия древних социумов Востока и Запада). Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2009, № 4, s. 147-150
 • Индивидуальная эсхатологическая доктрина в восприятии человека Средневековья (Аквинат, Данте, Рабле). Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2010, № 1, s. 139-143
 • Антиклерикальные мотивы в европейских литературах эпохи Возрождения. Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2010, № 2, s. 149-153
 • Нет повести печальнее на свете… (К одной особенности мировосприятия восточного социума раннего Средневековья). Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2010, № 4, s.165-167
 • Во имя Свободы. (Проблема несоответствия положительной идеи с ее воплощением). Dilədəbiyyat, Bakı, 2010, № 3, s. 194-196
 • Архетип женских образов в литературах Востока. Elmi əsərlər (dilədəbiyyat seriyası), Bakı, 2010, № 1, s. 20-25
 • К особенностям мировосприятия социума древней Руси. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2011, № 3, s.185-190
 • Миф и реальность (К проблеме трансформации мировоззрения социума Древней Руси в период смены политеизма монотеизмом). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2011, № 4, s. 194-198
 • Праздник шутовства всерьез. “Dil və ədəbiyyat”, Bakı, 2011, № 3, s. 146-152
 • Цена «нежности» Медеи (гуманистическое начало в мировоззрении социума). Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2011, № 3, s. 239-245
 • Проблема переосмысления религиозных постулатов в современное время. “Dilədəbiyyat”, Bakı, 2012, № 2, s. 166-169
 • Особенности и трансформация мировосприятия социума в русской литературе XVIII века. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2012, № 3, s. 155-159
 • Пляска смерти (к проблеме мировосприятия средневекового социума западной Европы). Вестник (серия «Филологические науки»), Казахский гуманитарно-юридический университет, Астана, 2010, № 7, s. 39-44
 • Проблема религиозного конфликта в русской литературе: от Древней Руси к новой России. Филологические науки.
 • Полтавский Национальный Педагогический университет им. В.Г. Короленко, выпуск 8, 2011, s. 14-18
 • .К проблеме семантической идентичности некоторых особенностей фольклорных сюжетов Востока и Запада. Вестник Павлодарского государственного университета им. Торайгырова (Филологическая серия). 2010, № 4, s. 209-214
 • Проблема взаимоотношений личности и общества (на примере романов Д. Ме-режковского «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи», Исы Гусейнова «Судный день»). Наука и бизнес: пути развития. Научно-практический журнал. Отдел «Филология». Москва, 2012 г., № 7 (13), s. 70-75
 • От гуманистического идеала до порочной реальности (отражение в литературе проблемы трансформации положительной идеи в отрицательное проявление) məqalə Глобальный научный потенциал. Научно-практический журнал. Санкт-Петербург, 2013, № 3 (24), s. 58-62
 • К проблеме трансформации религиозного самосознания в процессе его эволюции. (Романы Д. Мрежковского «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи», Г. Сенкевича «Куда идешь», исследовательский труд Мурада Аджи «Полынь половецкого поля». Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2006, s. 269-270
 • Трансформация мировосприятия общества в период смены религиозного мировоззрения (Татий «Левкиппа и Клитофонт», Лонг «Дафнис и Хлоя», Д. Мережковский «Юлиан Отступник»). Müqayisəli ədəbiyyat (ədəbiyyat kontekstləri). Bakı Slavyan universiteti, II Beynəlxalq elmi konfrans. 24-25 noyabr 2006-ci il, Bakı, 2006, s. 37
 • Трансформация стереотипов общественного мировосприятия в древней и средневековой литературе Востока и Запада. Müqayisəli ədəbiyyat: “Ədəbiyyatlardamədəniyyətlərdə stereotiplər”. Bakı Slavyan universiteti, III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 21-22 noyabr, 2008, s. 142-144
 • Модификации мировосприятия социума в художественной литературе. Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты. Том II. Текст и контекст в литературоведении. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. 12-14 ноября 2009 года. Москва, 2009, s. 150-154
 • Последний рыцарь (к проблеме особенностей и трансформации рыцарского идеала). Müqayisəli ədəbiyyat: “Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotiplər”. Bakı Slavyan universiteti. Bakı Slavyan universiteti, IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 22-23 oktyabr, 2010, s. 63
 • Добро и Зло (к проблеме дуалистического мировосприятия социума в период религиозно-мировоззренческой трансформации). Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур. Международная научно-практическая конференция. Сборник научных статей. Выпуск VI. Часть I. Белгород, 2011, s. 108-114
 • Творчество В.А. Жуковского (metodik vəsait).Bakı, Kitab aləmi, 2006, 46 s.
 • Этика журналиста (proqram). Bakı, "Мütərcim", 2013, 13 s.
 • История зарубежной журналистики (proqram). Bakı, "Мütərcim", 2013, 25 s.
 • Особенности публицистического жанра Запада и Востока эпохи Ренессанса (dərs vəsait). Bakı, "Мütərcim", 2013, 124 s.
 • Этика журналиста (metodik vəsait). Bakı, "Мütərcim", 2014, 35 s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]