Luhn alqoritmi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Luhn alqoritmiABŞ alimi Hans Peter Luhn tərəfindən yaradılmışdır. Alqoritm Kredit kartlarınının, IMEI nömrələrinin doğruluğunu yoxlamaq üçün yaradılmışdır. Kredit kartlarının 16 rəqəmli Buraxıcı identifikasiya nömrəsi (Eng:Issuer identification number) olur və hər bir kartın özünəməxsus xüsusiyyətləri olur. Məsələn Visa kartları 4 rəqəmi ilə, MasterCardlar 51-55 ilə başlamalıdır.

IIN mömrələrinin gerçəkliyini yoxlamaq üçün Lhun alqoritmindən istifadə edirlər.

Bu alqoritm hal-hazırda ən çox online satış mağazalarında istifadə olunur, kredit kartlarının doğruluğunu İnternet üzərindən Banka sorğu göndərməklə də təyin etmək olur amma bu alqoritm (Lhun) daha sürətli işləməyə imkan verir.

Alqoritmin işləmə prinsipi[redaktə | əsas redaktə]

Alqortimin işləmə prinspini nümunə üzərində göstərək.

16 rəqəmli kredit kartı nömrəmiz olsun.

1234 - 5678 - 9012 - 3459

 1. Cüt indeksdə yerləşən ədələri toplayırıq => (2+4+6+8+0+2+4+9=35)
 2. Tək indeksdə yerləşən ədədləri 2-ə vururuq => (2=6=10=14=18=2=6=10)
 3. 2-ə vurduğumuz ədələrin rəqəmlərinin cəmin tapırıq => (2+6+(1+0)+(1+4)+(1+8)+2+6+(1+0)=32)
 4. Altda və üstə tapdığımız ədədləri toplayırıq => (35 + 32 = 67)
 5. Ən son tapdığımız ədədin 10-a bölürük => (67 / 10 = 6.7)

Əgər 10-a tam bölünürsə o zaman bu nömrələr keçərlidir (yəni bir kredit kartına aiddir).

Alqorimin işləməsinə şəkil üzərində baxaq.

Lhun Algoritmi

Proqramlaşdırma Dillərində Təsviri[redaktə | əsas redaktə]

Pascal[redaktə | əsas redaktə]

function CheckLuhn(purportedCC: String): Boolean;
var
 i: Integer;
 Sum: Integer;
 Digit: Integer;
begin
 Sum := 0;
 for i := Length( purportedCC ) downto 1 do begin
  Digit := Ord( purportedCC[ i ] ) - Ord( '0' );
if Odd( i ) then
 Inc( Summ, Digit )
else
 Inc( Summ, Digit*2 mod 10 );
 end;
 Result := Summ mod 10 = 0;
end;

Python Proqramlaşdırma dilində[redaktə | əsas redaktə]

def luhn_checksum(card_number):
  def digits_of(n):
    return [int(d) for d in str(n)]
  digits = digits_of(card_number)
  odd_digits = digits[-1::-2]
  even_digits = digits[-2::-2]
  checksum = 0
  checksum += sum(odd_digits)
  for d in even_digits:
    checksum += sum(digits_of(d*2))
  return checksum % 10

def is_luhn_valid(card_number):
  return luhn_checksum(card_number) == 0

C++ Proqramlaşdırma dilində[redaktə | əsas redaktə]

#include <iostream>
using namespace std;
 
int toInt(const char c)
{
  return c-'0';
}
 
int confirm( const char *id)
{
  bool is_odd_dgt = true;
  int s = 0;
  const char *cp;
 
  for(cp=id; *cp; cp++);
  while(cp > id) {
    --cp;
    int k = toInt(*cp);
    if (is_odd_dgt) {
      s += k;
    }
    else {
      s += (k!=9)? (2*k)%9 : 9;
    }
	is_odd_dgt = !is_odd_dgt;
  }
  return 0 == s%10;
}
 
int main( )
{
  const char * t_cases[] = {
    "49927398716",
    "49927398717",
    "1234567812345678",
    "4532138662787834",
    NULL,
  };
  for ( const char **cp = t_cases; *cp; cp++) {
    cout << *cp << ": " << confirm(*cp) << endl;
  }
  return 0;
}

Həmçinin Bax[redaktə | əsas redaktə]

Bank card number