Möcüzə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Möcüzə — peyğəmbərlərə aid fövqəladə məsələlərdir. Onlar öz risalətlərini möcüzələrlə təsdiq etmişlər. İmam Sadiq (sə) buyurmuşdur: möcüzə Allah nişanəsidir ki, Rəbbim onu peyğəmbərlərindən, rəsullarından və hüccətlərindən başqa heç kimə əta etməz. Bu yalnız peyğəmbərlərin əli ilə baş verir. Qurani Kərimdə adlari keçən peyğəmbərlərin hər birinə aid bir və ya bir nəçə möcüzə verilmişdir.

Əfsanələrin mənbələri[redaktə | əsas redaktə]

Bəzi möcüzələrin mənbəyi olan hekayələr, köhnə əfsanələrin yeni versiyaları kimi görünür. İbrahim atəşə atıldı və atəş onu yandırmadı, bir səbətin içində çaya buraxılan körpə Musanın saraya götürülməsi və orada böyüdülməsi, Nil üzərinə qamışını vuranda suların qırmızıya çevrilməsi, İsa bir bakirə anadan doğuldu, ölümdən sonra dirildi, su üzərində gəzdi,Məhəmmədin cənnət və cəhənnəmi möcüzəvi şəkildə görməsi möcüzəsidir. Bu nümunələri çoxaltmaq mümkündür. Daşqın və möminlərin xilası hekayəsi Köhnə Şumer əfsanələri və Ashab Kəhf hekayəsi qədim Hindistan əfsanələrindən ilhamlanır[1] .

Başlıq mətni[redaktə | əsas redaktə]

İslamda[redaktə | əsas redaktə]

İlahiyyatçı müəllif Məhəmməd Peyğəmbərin möcüzələri haqqında bir risalə üçün bunları söylədi. Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Siyer yazısındakı məqaləsində İbni İshaq-İbni Hişamın nümunələrinə və bu kitablarda və risalələrdə "möcüzələr di" olaraq qeyd edilən rəvayətlərin sayının artmasına diqqət çəkir. Məhəmmədin doğum mifi, uşaqlıq və gənclik illərində yaşadığı fövqəladə rəvayətlərdən bəhs edir[2]. İslam ədəbiyyatında möcüzə yalnız peyğəmbərlərə aid olan fövqəladə hallar adlanır. İslam ədəbiyyatında mənbəyə istinadən, valideynləri olduğu güman edilənlərə də aid edilir. fövqəladə hallara möcüzə deyilir, faşist olduğu düşünülən insanlara aid edilənlərə istridra, kafir olduğu düşünülənlərə aid fövqəladə vəziyyətlərə cadu ya sehir deyilir.

İlahiyyatçı yazar İhsan Eliaçık, Muhəmmədin möcüzələrinin izah edildiyi Nur risaləsi haqqında aşağıdakıları söylədi Bu, demək olar ki, 150 səhifədən ibarət bir hissədir. Peyğəmbərimizin yüzlərlə möcüzəsi olduğu bildirilir. Onların heç birinin mənşəyi yoxdur. Peyğəmbər kütlələrə fövqəladə göstərmək məqsədi ilə povestlər Rəvayətlərdə izzətləndirici, fövqəladə və "möcüzə" povesti zamanla artan povestlərə işarə edir. Bu təriflərdən biri digəri, ilk yazılmış siyər kitablarında tapılmayan Məhəmmədin doğuşudur. Mif uşaqlıq və gəncliyin fövqəladə təcrübələrini izah edən povestlərlə əlaqəlidir.Məhəmmədin əlinin işarəsi ilə Ayın ikiyə bölünməsi kimi İslamda möcüzələr anlayışına misallar.

Quran rəhbərdir[redaktə | əsas redaktə]

Quran bütün bəşəriyyətə rəhbərdir. İnsan nə qədər inkişaf edir-etsin, maddi baxımdan hansı səviyyəyə çatırsa-çatsın, Quranın prinsiplərinə həmişə ehtiyacı var. Bu hidayət toplumun müəyyən hissəsini deyil, hər bir fərdini ehtiva edən, bütün insanlara hava-su kimi gərəkli olan və mütərəqqi mədəniyyətlərin yüksəlişinin müntəzəmliyinə də təminat verən bir kitab kimi nazil olmuşdur. İnsan bu hidayətlə dünyada lazım olanı öyrənməli, eyni zamanda əsl qayəni də unutmamalıdır. Quran bu dünyada toplumun həyatını nurani, səadətli və düzgün şəkildə dəyişməklə yanaşı, insanların həm nəfsində, həm qəlbində, həm ruhunda, həm ağlında, həm şəxsi, həm sosial, həm də idari həyatında elə bir dəyişiklik etmiş, bu dəyişikliyi elə davam etdirmiş və elə idarə etmişdir ki, on dörd əsrdir, ən az, yüz milyondan çox insanın dilində hər dəqiqədə 6666 ayəsi böyük ehtiramla oxunur, insanları tərbiyə edir, nəfsləri təmizləyir, qəlbləri saflaşdırır, ruhlara inkişaf və tərəqqi, ağıllara istiqamətnur, həyata həyat və səadət bəxş edir. Təbii ki, belə bir kitab bənzərsizdir, heyrətamizdir, xariqüladədir, möcüzədir. Quranın rəhbər olması ilahi bəyanda konkret vurğulanır: “Bu, heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən Kitabdır “O, iman gətirənlərə hidayət və şəfadır

Quran doğru yola yönəldir[redaktə | əsas redaktə]

Quran kainat kitabının tərcümanıdır. Allahın həm kainatla, həm də qayda-qanunlarla bağlı ayələrinin aynasıdır. O, görünməz və görünən aləmin şərhçisidir. İlahi isim, vəsf və icraatın xüsusiyyətlərini anladan bir rəhbərdir. O, dünənin, bu günün və sabahın hadisələrindən xəbər verən, bəşəriyyətin mürəbbisi, insanlığı səadətə aparan həqiqi mürşiddir. Bəşəriyyətin hər cür mənəvi və fikri ehtiyaclarını təmin edən bütün kitablar bu müqəddəs bəyanda cəm olunmuşdur. Rəsulullah (s.ə.s.) Qurani-Kərimi bu cür tərif edir: “Quran elə bir kitabdır ki, Onda sizdən əvvəlki (xalqarın vəziyyəti ilə) əlaqədar xəbər, sizdən sonra (qiyamətə qədər) zühur edəcək fitnələr və qiyamət əlamətləri haqda xəbərlər, həmçinin sizin aranızda (iman-küfrü qaldırır Quran insanları ən doğru yola yönəldir. İstər şəxsi məsələlərdə, istər insanlararası və istərsə də dövlətlərarası münasibətlərdə ən ideal və ən mükəmməl yolu bu Kitab göstərir. Çünki Quran “Alim” və “Xabir” Allahın kəlamıdır. Bəşəri hiss və düşüncə qarışmış hər şeydə bir çatışmazlıq, bir qüsur var. Çünki insanıq. İnsanlığın hər dövrdə yeni axtarışlar aparması buna ən bariz nümunədir. Məhz bu mənada Quran ən möhkəm yolu, ən münasib prinsipi və ən mükəmməl hökmləri tam və qüsursuz ehtiva edən yeganə İlahi kitabdır: “Həqiqətən, bu Quran (bütün bəşəriyyəti) ən doğru yola İslama yönəldir

İtaətə-üsyan[redaktə | əsas redaktə]

Quran istər həyata, istərsə vicdanlara yerləşdirdiyi prinsiplərlə həyatın bütün sahələrini ehtiva edən açıq-aydın metod ortaya qoymuşdur. Bəşəriyyət İslamiyyətdən əvvəl buna bərabər bir metoda şahid olmamışdır. Onun bəşəriyyətin maddi və mənəvi həyatına verdiyi töhfələrə və təqdim etdiyi prinsiplərə heç bir sistemdə rast gəlinməmişdir. Eyni zamanda müvəqqəti peyğəmbərlik dövrü onunla başa çatmış və bütün bəşəriyyəti, məkan və zamanı əhatə edən ümumbəşəri peyğəmbərlik müəssisəsi onunla başlamış və qiyamətədək də onunla davam edəcəkdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. [1] Arif tekin, Sümerlerden İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler
  2. Mucize-Keramet-Firaset-İstidraç-Sihir