Müzakirə:Çapal

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bu səhifə Çapal məqaləsinin müzakirə səhifəsidir.

Daxili prinsiplər

Hidronim[əsas redaktə]

Hörmətli həmkar. Bu hidronimin türkcə necə adlandığını tapanadək təsəvvür belə edə bilməzsiniz neçə tarixi əsəri (son iki yüz ildə yazılan) vərəqləməli olmuşam. Çox yaşlı həmyerlilərim arasında bu çayın adlandırma şəkli Caval, Çaval və ya Çapal şəklində deyilir. Bizim kənd (Faxralı) camaatı bu çaya həmişə (babam daxil) Caval deyirdi. Yalnız indiki nəsil o da ki kitabdan bilir ki sən demə burada Nuhun vaxtından yaşayan gürcülər Maşavera deyirlər. Maşavera bizim ad deyil və gürcülərin Borçalıya gəlməyinin tarixi 230 ildən çox deyil ! Bunu isbat etmək üçün heçnə icad etmək lazım deyil: AKAK hamısına cavab verib+Caqarellinin+Vaxuştinin və rusların digər əsərləri. Gürcülər hələ də gəlməkdədirlər. Məqalədə çayın gürcücə/kartvelcə necə adlanmağı yazılıb, mən çayın türkcə olan həqiqi adı bərpa edilməsi tərəfdarıyam.--Asparux Xan Bulqar (talk) 16:06, 10 aprel 2014 (UTC)

Gildenşted öz əsərində yazır (1770-1772-c illərdə Kartli-Kaxetiyaya etdiyi səyahətindən bəhs edərkən) ki, bu çayın adı Türkman-Tatarların (hərçənd ki, biz yəni bölgə əhalisi Tatar deyil !) bu çayın adı Anaxatır çayıdır və gürcülər də bu addan irəli gələrək çaya Naxiduri deyirlər. O səyahət edən də Borçalı da xanlıq yenicə dağıdılmışdı və bir neçə il idi ki, vassal sultanlıq təşkil edilmişdi Borçalı ərazisində.--Asparux Xan Bulqar (talk) 16:31, 10 aprel 2014 (UTC)