Müzakirə:Üçüncü Reyx

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Faşizm və Nasizm ayrı-ayrı şeylərdir. Faşizm heç vaxt Almaniyada yaranmayıb və ona heç bir dəxlisi yoxdur. Hitlerin yaratdığı "Alman nasional-sosialist fəhlə partiyası" o vaxtlar Almaniya ərazilərində yeganə qanuni partiya idi və onun iideologiyasından başqa hər bir fikir və ideya qanunsuz sayılırdı və təqib edilirdi. Bizim və həmçinin Sovet (və bəzi Rusiya) mənbələrində səhvən "Faşist Almaniyası" kimi adlandırılır. Bu kökdə səhv olan fikirdir. Faşizmin Almaniya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Nə rəsmi adlandırmada nə də ötəridə. O vaxtki Almaniyanın rəsmi adlandırılması "Üçüncü reyx" olub və ya tərcümədə "Üçüncü İmperiya" =. Digər adlandırılması da məhz Nasist Almaniyasıdır Faşist Almaniyası yox. Nasizm və faşizm arasında olduqca böyük fərqlər var. Həm siyasi həm də ideoloji baxımdan. O dövrdəki Almaniyanın adının bir neçə dəfə dəyişdirilməsi baxımından (1943-ə qədər "Alman İmperiyası" sonra "Böyük Alman İmperiyası") hesab edirəm ki, adının sadəcə "Nasist Almaniyası"na dəyişdirilməsi daha məqsədə-uyğundur. Məqalədə isə rəsmi və dəyişilmiş adlarını qeyd edək. --Proger 09:29, 25 dekabr 2009 (UTC)

Məqalə yaradılarkən onun adı Üçüncü Reyx idi. Bu məncə düzgün adlandırmadır. Sonradan adı dəyişdirilmişdi, xatırlatdığın üçün təşəkkür. Yenidən əvvəlki adını qaytardım. Amma "Faşist Almaniyası" ifadəsi bir termin kimi mövcuddur və Hitlerin ideyalarının da İtaliyada Mussolinin ideyaları kimi faşiomeylli olması və dövlətin də bu siyasətə tabe etdirilməsi həmin dövr Almaniyasını faşist dövləti adlandırmağa əsas verir. Wertuose 10:37, 25 dekabr 2009 (UTC)
Razı deyiləm. Fərqlər oldquca böyük və hiss ediləndir, cüzi oxşarlıqla. Hər-halda əsas məqalənin adı idi o da dəyişdirildi. --Proger 14:49, 25 dekabr 2009 (UTC)