Müzakirə:Azərbaycanlılar/Arxiv/6

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mühafizə[əsas redaktə]

Baskervill, xahiş edirəm, məqalənin inkişafının qarşısını almayın. Uzunmüddətli tam mühafizə faydasızdır.--Emin ismarış 11:59, 30 yanvar 2015 (UTC)

Məsələ həll olunana qədər əvvəlki versiya saxlanmalıdır. --esc2003 (talk) 21:59, 20 fevral 2015 (UTC)

10 mart[əsas redaktə]

Bütün istifadəçiləri salamlayıram. Nəhayət ki, vaxt məsələsini həll etdim və yaxın 7 gündə Qars vilayəti məqaləsini sonlandıraraq, 10 mart etibarı ilə bu məqaləni laiq olduğu şəklə gətirməyə başlayacam. Hər kəsdən rica edirəm redaktə müharibəsini dayandırın, çünki alternativ forması olmadığı üçün və əvvəlki şəkli də məqbul olmadığı üçün hazırki versiyanı dəyişməyək gərək. Belə oxuculardan qeyri-müəyyənlik yaranır. Hər kəsə hörmətlə !--Asparux Xan Bulqar (talk) 09:26, 23 fevral 2015 (UTC)

Belə çıxır ki, mühafizə 10 marta kimi ləğv edilməlidir. --İrada (talk) 09:30, 23 fevral 2015 (UTC)
Həmkar səhv görmürəmsə məqalə mühafizə edilməyib. Belə mühafizəyə də gərək yoxdur.--Asparux Xan Bulqar (talk) 10:29, 23 fevral 2015 (UTC)

Anonimlər üçün blok 23 aprelə kimi qalıb [1] --İrada (talk) 11:22, 23 fevral 2015 (UTC)

Mən ki anonim istifadəçi deyiləm. :))--Asparux Xan Bulqar (talk) 11:29, 23 fevral 2015 (UTC)

Hər halda anonimlər də istifadəçilər sayılırlar :) --İrada (talk) 13:04, 23 fevral 2015 (UTC)

Azərbaycanlılar: kimlərdir ?[əsas redaktə]

Bütün istifadəçilər salamlayıram. Bu yeni başlıq kimi açdığım müzakirəyə əslində öncələr dəfələrlə toxunulub amma həll olunmayıb. Həmkarlar öncəki müzakirələrdə də bu adın (Azərbaycanlılar) nəyi ifadə etməsi haqqında subyektiv fikirlər səslənib, amma önəmli olan qanunların bizə verdiyi izah nəzərdən qaçıb. İndi rica edirəm göstərəcəyim irada eyni tipdə olan mənblərlə (yəni iradım qanuna əsaslandığı üçün təqzib üçün də qanundan sitat gətirməyinizi rica edirəm) cavab yazın. Məqalə yarımçıqdır və mübahisəlidir: həlli isə ilk öncə möhkəm əsasa söykənən yekdilliklə qəbul edilmiş adla başlamalıdır. Bu adın hansı anlayışı əhatə etdiyi hər kəsə aydın olmalıdır. Bu məqsədlə məqalənin layiq olduğu şəklə gəlməsi üçün ad məsələsini həll edək. Mənim fikrimcə qüvvədə olan Azərbaycan qanunlarına əsasən Azərbaycanlı (+lar) sözünün izahı açıq, sadə və aydındır.

 • 1-ci bənd. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır.
 • 2-ci bənd. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir.
 • Maddə 1. "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı
 • 1.1. Bu Qanunun məqsədləri üçün "xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" dedikdə, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan və özünü azərbaycanlı hesab edən aşağıdakı şəxslər başa düşülür:
 • 1.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və onların övladları;
 • 1.1.2. əvvəllər Azərbaycan SSR-nin və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuş şəxslər və onların övladları;
 • 1.2. "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı həmçinin bu Qanunun 1.1.1 və 1.1.2-ci maddələrində göstərilmiş kateqoriyalara aid olmayan, lakin etnik, dil, mədəniyyət və ya tarixi əlaqələr baxımından özünü azərbaycanlı hesab edən şəxslərə və onların övladlarına da şamil olunur.
 • Bu iki qanundan hasil olan nəticələr:
 • 1. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarıdır.
 • 2. Azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikası sərhədləri daxilində və xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni Azərbaycanlılar Azərbaycan xalqı deməkdir.
 • 3. Azərbaycan vətəndaşı olmasa da etnik mənşə, dil və mədəni baxımdan keçmişdə Azərbaycan xalqının bir parçası olmuş şəxslər də Azərbaycanlı sayıla bilər. Yəni Azərbaycana xas adət-ənəninin (tamamını və ya) bəzi atributlarını özünə doğma kimi həyatında yaşadan və ya Azərbaycan dilini bilən (etnik mənşə fərqi olmadan) istənilən kəs Azərbaycanlıdır.

Bu izahlardan yola çıxaraq məqalə adının Azərbaycan türkləri olaraq dəyişdirilməli olduğunu hesab edirəm. --Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 12:33, 25 aprel 2015 (UTC)

Asparux Xan Bulqar tərəfindən göstərilən bütün səbəbləri tam düzgün hesab edirəm. Məqalənin adı Azərbaycan türkləri formasında dəyişdirilməlidir. Yapon millətindən olan bir şəxs də azərbaycanlı ola bilər, ancaq bu tip məqalələrdə şəxslərin etnik mənsubiyyətinə önəm verilir. Məsələ barədə Sortilegus, Wertuose, Sefer azeriAraz Yaquboglu kimi idarəçilərin münasibətini bilmək istərdim. Əgər konkret bir münasibət bildirilməsə göstərilən tutarlı dəlillər əsasında məqalənin adını dəyişdirməli olacağam. Hörmətlə:--Baskervill müzakirə 14:09, 25 aprel 2015 (UTC)
Mən məqalənin adının dəyişdirilməsinə qəti qarşıyam. --sefer azeri 18:19, 25 aprel 2015 (UTC)
Səfər bəy ehtimal ki, bir qrup yoldaşlar da sizinlə həmfikirdir. Amma xahiş edirəm ki, bunu əsaslandırın.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 18:24, 25 aprel 2015 (UTC)
Əslində Azərbaycan türkləri variantı daha doğrudur. Amma bu dəyişikliyi biz edə bilmərik. Hətta xatırlayıram ki, illər əvvəl Səfərlə xeyli müzakirə aparmışdıq bu məsələ ətrafında - o vaxt dəstəkləyirdi bu variantı. Amma biz nəyə əsaslanıb adı dəyişə bilərik ki? İndilik azərbaycanlılar dedikdə məhz elə Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulur. Ləzgi, talış, kürd, tat və sair hərəsi öz adı ilə adlandırılır. Nə vaxt ki, milliyyəti bildirmək üçün rəsmən bu termindən (Azərbaycan türku) Azərbaycanda istifadə olunar biz də onda dəyişiklik edərik. --Sortilegus (müzakirə) 21:04, 25 aprel 2015 (UTC)
Gün kimi aydındır ki, Azərbaycanlılar dedikdə ilk öncə bu ərazidə yaşayan toplum nəzərdə tutulur. Azından məsləhət bilsəydilər qonşularımız da bizim kimi yazardılar: Gürcüstanlılar və Ermənistanlılar. Azərbaycan türkləri daha dəqiq termindir.--Namikilisu 06:02, 26 aprel 2015 (UTC)
Qəti fikir hələki bildirə bilmirəm. Azərbaycan türkləri olarsa bəs onda İran azərbaycanlıları tipli məqalələr necə adlanacaq. --Araz Yaquboglu (müzakirə) 06:22, 26 aprel 2015 (UTC)
Araz bəy bir etnosun bir özünüadlandırması olur, üç yox. Məqalə adlarını uyğunlaşdırma isə olduqca asandır (İranda Azərbaycan türkləri).--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 08:22, 26 aprel 2015 (UTC)

Hörmətli Sortilegus biz ad dəyişikliyini nəyə əsaslanaraq etməli olduğumuzu qeyd etdim axı — qanunlarımıza əsasən.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 11:42, 26 aprel 2015 (UTC)

Cənab Asparux Xan Bulqar, sizin yuxarıda yazdığınız tip araşdırmalar və bu cür araşdırmalar əsasında çıxarılan məntiqi nəticələr Vikipediyanın əsas qaydalarından biri olan Vikipediya nə deyil? qaydalarının "Vikipediya şəxsi tədqiqat yeri deyil" bəndinə görə orijinal tədqiqat hesab olunur. Deyirsiniz ki, qanunlara istinad edirsiniz, halbuki qanunlarda "Azərbaycan türkü" ifadəsi istifadə edilmir, bu sizin çıxardığınız məntiqi nəticə, şəxsi araşdırmanızın nəticəsidir. Odur ki, qeyd edilən fikirlərlə razı deyiləm və hesab edirəm ki, bu, bizim bir anda həll edə biləcəyimiz məsələ deyil.--Wertuose (müzakirə) 05:02, 27 aprel 2015 (UTC)
Hörmətli Wertuose yuxarıda yazdığım izah orjinal tədqiqat hesab edilə bilməz (çünki istinad edilən mənbə mən deyiləm). Azərbaycan Respublikası qanunları etnik ayrıseçkiliyə (İraqda və Əfqanıstanda olduğu kimi) yox, vətəndaş bərabərliyinə əsaslanır. Azərbaycan Konstitusiyasına görə dövlətin bütün vətəndaşları, fərd-qurum-qrup-təşkilat-və ilaxır qanun qarşısında bərabər hüquqludur (mənim nə demək istədiyimi başa düşürsüz; bu cümləni yozmaq olar; gərək yoxdur müzakirə sürüşəcək). Heç bir təşkilat-qurum qanuna kölgə sala bilməz. Yəni bir qurum (Azstat) qanunu pozursa bunun fərd olaraq mənə nə dəxli var ? Qanun bu adın etnos adı olmadığını aşikarə izah edir. Lütfən iradınızı əsaslanırın (eyni tipdə mənbə ilə).--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 06:04, 27 aprel 2015 (UTC)
Qanuna istinad edirsinizsə, nəzərə almalısınız ki, qanunlar hüquqi münasibətləri tənzimləyən sənədlərdir və onların elmi-tarixi, ensiklopedik araşdırmalara heç bir aidiyyatı yoxdur. Onları əsas götürüb tarixi məsələləri həll edə bilmərik. Üstəlik qanunun maddələri məntiqlə yox, yazılan sözlərin ifadə etdiyi mənaya uyğun şərh edilməlidir. Əgər qanunda "azərbaycanlı" sözünün izahı bizim istədiyimiz izahdan fərqlənirsə, bu o demək deyil ki, biz məntiqi nəticə çıxarıb "Azərbaycanlılar" məqaləsinin adını dəyişməliyik. Bu cür məntiqi nəticəni məqaləyə yerləşdirməyin özü "orijinal tədqiqat" hesab edilir.--Wertuose (müzakirə) 09:38, 27 aprel 2015 (UTC)
Hörmətli Wertuose 1938-ci ildə bir rəhbər şəxsin (Stalin) istəyi ilə heç vaxt bu etnosun özünü adlandırması olmayan adı qanunla rəsmiləşdirdilər. 1995-ci ildən yenə qanunla bu ad süni şəkildə əsaslandırılmadan bərpa olunub. Ancaq yenidən bərpa edilən ad artıq başqa mənada izah olunub yenə qanunla. Siz isə söz oyunu ilə məşğul olaq deyirsiz. Tarixi məsələ isə yoxdur ortada: bütün mənbələrdə bu etnosun özünü "Türk" adlandırdığı yazılıb. "Orjinal tədqiqat" ? Bu artıq ittihama bənzəyir. Məntiqi nəticə çıxarmışam ? İkinci göstərdiyim qanun elə tam izahdır. Mənə aid heç bir fikir yoxdur orda. Sadəcə təklif var ki, bu məqalə adını məzmununa ya da məzmunu adına uyğunlaşdıraq. Bütün hallarda Azərbaycan türklərindən bəhs edən məqalə adı Azərbaycanlılar adlana bilməz: bu qanunla açıqca göstərilib.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 10:44, 27 aprel 2015 (UTC)

Həmkarlar tutarlı iradlar yazmadız: mən qanunla qəbul edilmiş adın qanunla başqa formada dəyişdiyini iki sitatda göstərdim. Məqalə adının dəyişdirilməsində və ya Azərbaycan türkləri haqqında ayrıca bir məqalə yaradılmasında israrlıyam: sadəcə müdaxilə olmasın deyə sizdən öncədən əsaslandırılmış (varsa) iradlarınızı bildirməyinizi rica etdim. Belə vəziyyət məqalənin (biabırçı) bu şəkildə qalma müddətini uzadır. Lütfən istəkli olun axı bu bizim haqqımızdadır.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 13:39, 28 aprel 2015 (UTC)

Cənab Asparux Xan Bulqar. Yazırsınız ki, bütün mənbələrdə bu etnosun özünü "Türk" adlandırdığı yazılıb. Hardadır o mənbələr? Ən qədim yazılı abidəmiz "Kitabi Dədəm Qorqud"dursa, orada türkmənlərdən və oğuzlardan söhbət gedir. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlular da özlərini türkmən adlandırıblar. Məqalənin mətnində izah edilir ki, azərbaycanlı adı kimi türk adı da sonradan ortaya çıxıb, amma azərbaycanlı adı daha əvvəl, türk adımız isə sonra. Azərbaycanlılar adı kimi bəzi xalqların da adları var. Məsələn, ukraynalılar. Bir ukraynalı özünü "Ukrayna slavyanı" adlandırmır. Məqalənin redaktəsini davam etdirəcəyəm. Fərdi kompüterim xarab olub, 3 aydır maaşlar da verilmir, ona görə kompüteri təmir etdirə bilmirəm, üzürlü hesab edin. Hörmətlə, --Afrasiyab (talk) 17:22, 1 may 2015 (UTC)

Yeni şəkil[əsas redaktə]

Azerbaijanis.png

Salam. Vikicəmiyyət bu şəklin məqalədə infoqutuya əlavə edilməsinə necə baxır? Samral, Sefer azeri,Asparux Xan Bulqar?--Shahrux (müzakirə) 20:41, 31 avqust 2015 (UTC)

Məncə yaxşıdır.--samral müzakirə 20:43, 31 avqust 2015 (UTC)
Çoxlu mühüm olmayan (mənim fikrimcə) adamlar var bu şəkildə. Ortadakı o qadın kimdi, niyə bəstəkarlardan heç kimin şəkli yoxdu və sair. Qısacası mən qarşıyam. --sefer azeri 05:12, 1 sentyabr 2015 (UTC)
Sefer azeri, Üzeyir Hacıbəyovun şəkli var. (4.7) Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun həmçinin Niyazinin, Rəşid Behbudovun və Müslüm Maqomeyevin kommonsda şəklini tapa bilmədim. Bu şəklin kommonsda qalması üçün istifadə edilən bütün şəkillər kommonsdan seçilməlidir.--Shahrux (müzakirə) 06:52, 1 sentyabr 2015 (UTC)
O şəkillərdən kommonsada olanlardan bəziləri düzgün lisenziyalaşdırılmayıb.--Asparux Xan Bulqar (müzakirə) 08:00, 1 sentyabr 2015 (UTC)
Asparux Xan Bulqar hansı fayllardır deyin, şəklin yeni versiyasını onlarsız yükləyim.--Shahrux (müzakirə) 20:51, 11 sentyabr 2015 (UTC)