Müzakirə:Bəhmənyar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mənə maraqlıdır, Azərbaycan tarixşünaslığında bu kişinin milliyəti nə (kim?) qəbul edilir? --Proger danış 13:18, 15 aprel 2011 (UTC)

Yeddi cildlik Azərbaycan tarixinin II cildində azərbaycanlı kimi göstərilib. Etnik mənşəyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Lakin bütün mənbələr bir mənalı olaraq Azərbaycandan olduğunu qeyd edir. --sefer 20:14 16 aprel 2011 (UTC)
Azərbaycanlı nədir bəs? Etnik mənşə deyil? Türkdür də kişi. Aydındır. Sadəcə digər mənbələr onun fars olduğunu deyir. Türk (azərbaycanlı) olması ilə bağlı ciddi bir mənbə varmı? --Proger danış 13:23, 15 aprel 2011 (UTC)
Türk və ya fars olması haqqında heç bir mənbədə məlumat yoxdur. Sadəcə mənbələr azərbaycanlı olduğunu yazır. İran ədəbiyyatı və fəlsəfəsi ilə bağlı əsərlərdə heç nəyə istinad edilmədən fars mənşəli kimi göstərilir. Müəllimi İbn Sina kimi. Azərbaycanlı kimi göstərildiyi mənbələr çoxdur. Məsələn, Zəhirəddin əl-Beyhəqi. Tətimmət “Sauan əl-hikmə”. Lahur, 1967. səh. 91--sefer 20:14 16 aprel 2011 (UTC)