Müzakirə:Geodeziya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Geodeziya elminin bölmələri düzgün göstərilməyib. Geodeziya - "Sferoidik geodeziya", "Fiziki geodeziya" "Geodeziya şəbəkəsinin qurulması və geodeziya ölçmələri", "Peyk geodeziyası", "Geodezik astronomiya", "Kosmik geodeziya", "Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanılması nəzəriyyəsi(Tarazılaşdırma nəzəriyyəsi)", "Topoqrafiya, "Tətbiqi (mühəndisi) geodeziya", "Alətşünaslıq və metrologiya" kimi bölmələrdən ibarətdir. "Ali geodeziya" termini isə geodeziyanın bölməsi deyil, bu sadəcə, özündə "Sferoidik geodeziya", "Fiziki geodeziya" "Geodeziya şəbəkəsinin qurulması və geodeziya ölçmələri" bölmələrini birləşdirən təhsil müəssisələrində tədris fənninin adıdır. Bu termin yalnız keçmiş SSRİ ərazisində istifadə edilibdir və dünyanın başqa dövlətlərində olmamışdır. "Fototopoqrafiya" isə yalnış olaraq, geodeziyanın bölməsi kimi göstərilib (bəzi ədəbiyyatlarda da belədir). Əslində isə bu "Fotoqrammetriya" elminin bir bölməsidir. (Bingeomap (talk) 18:37, 7 iyun 2013 (UTC))