Müzakirə:Mogilyov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mogilyov[əsas redaktə]

Rus dilində "г" hərfinin işlənməsi o demək deyil ki, Azərbaycan dilinə avtomatik olaraq "q" kimi transliterasiya olunmalıdır. Avropa (o cümlədən slavyan) dillərindən alınma sözlərdə "g / г" səsi ön saitlərinin qabağında "g" kimi, arxa saitlərinin qabağında "q" kimi transliterasiya olunur. Nümunə: gimnaziya, ginekologiya, gitara. "Moqilyov" yazılışı heç bir məntiqə sığmır. Parishan (müzakirə) 07:03, 11 avqust 2020 (UTC)

Parishan bu saytlarda "Moqilyov" olaraq qeyd edilib: [1], [2], [3]Sofy 11:30, 11 avqust 2020 (UTC)
Hörmətli Parishan, haqlısınız, hər zaman dediyiniz kimi olmur. Dilimizdə yumşaq "q" hərfi yoxdur. "G" hərfi daha çox "Gəncə", "gəmi", "götürmək" sözlərində daha təmiz səslənir. Mən adı bu mənbələrə əsasən dəyişmişdim: [4] [5]. Dilimizdə hər iki versiya da istifadə olunur. Prezidentin digər sərəncamında: [6] "Mogilyov" yazılıb. Bəlkə də 2006-cı il sərəncamında bu sözün "Moqilyov" kimi yazılmasının doğru olması qənaətinə gəlinib. Toghrul RahimliM/F 19:08, 11 avqust 2020 (UTC)
Təəssüf ki, bu cür "alternativ" yazılışlar çox vaxt məntiqə uyğun olmağından yox, yazanların səhvə yol verməyindən irəli gəlir. Dil normaları bərqərar olunandan bəri istər Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında, istər bütün başqa elmi mənbələrdə yuxarıda qeyd etdiyim transliterasiya qaydasına müntəzəm şəkildə əməl edilmişdir, məs. "bioloq", lakin "biologiya". Sonradan Azərbaycan kiril əlibasındakı "г" hərfinin latın əlibasında daim "q" hərfinə uyğun olmasını bir qayda olaraq qəbul edənlər bu qaydanı avtomatik olaraq rus kiril əlifbasına da şamil etmişlər. Xüsusi adların lüğətdə əks olunmadığı səbəbindən onların yazılışını heç cür yoxlamaq mümkün deyil deyə "Serqey", "Qennadi" kimi "alternativ" səhv yazılışlar son vaxtlar olduqca yayılmışdır. Əslində təhsil səviyyəsi bilinməyən insanların (bunu təhqir kimi yox, elmi qənaət kimi söyləyirəm) yazılarına arxalanıb bu yazılışları kütləviləşdirmək düzgün deyil, xüsusi ilə də əsl qaydanın dəyişmədiyi halda. Məsələ ondadır ki, bu haqda dilçilərin konkret rəyi vardır, bax Nazirlər Kabinetinin 05.08.2004 tarixli 108 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Qaydaları":
2.10. Rus dilində “г” (q) ilə yazılan bir çox alınma sözlər incə saitli hecalarda “g” ilə yazılır:
Düzgün yazılış: gitara, agent, general, gimnastika
Səhv yazılış: qitara, aqent, qeneral, qimnastika.
Bu qaydaya əlavə olaraq qeyd edim ki, Azərbaycan dilində "q + incə sait" birləşməsi yalnız və yalnız ərəb-fars mənşəli sözlərə aid olan xüsusiyyətdir. Parishan (müzakirə) 12:51, 12 avqust 2020 (UTC)
  • @Parishan, əslində bütün yazıları həmişə bu qaydaya uyğun yazmışam, məsələn, bu məqalədə. Prezidentin rəsmi sərəncamlarında qrammatik qüsurların olması təəssüfləndiricidir. Məsələn, artıq bütün rəsmi sənədlərdə araq2 şəkilçisi ilə düzəldilmiş feli bağlamalardan sonra (həmcins olub-olmamasından asılı olmayaraq) vergül qoyulur. Ən yaxşısı NK-nın müvafiq qərarlarını əsas götürüb davam etməkdir. Prezidentin sərəncamları nə qədər ələkdən keçirilsə də, belə qənaətə gəlmək olar ki, bu cür incə məqamlara diqqət yetirilmir. Toghrul RahimliM/F 13:40, 12 avqust 2020 (UTC)