Müzakirə:Orbelyanlar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Gürcüstan və Ermənistan[əsas redaktə]

Stepanosun kitabında ümumən Qruziya və ya Armeniya sözü varmı ? Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar (1992) kitabında (səh. 26) Faruk Sümər Stepanosun Orbelyanlar tarixinə istinadən bu soyun əslən xəzər türkü və xaqanın soyundan olduğunu qeyd edir ardınca (səh. 27) onların gücü ilə Sasanlılardan qorunmaq üçün Somxetiyaya yerləşdirildiklərini yazır.--Asparux Xan Bulqar (talk) 09:08, 15 mart 2015 (UTC)

Qəribədir ki, Stepanosun əsərləri nə ingilis, nə rus, nə də erməni dilinə tam tərcümə olunmayıb. Yalnız əsərlərindən bəzi hissələr sitatlar şəkildə müxtəlif alimlərin elmi əsərlərində verilir. Sovet dövründə bütün antik və orta əsrlər erməni müəlliflərinin əsərləri rus dilinə tərcümə olunub, təkcə Stepanosdan başqa. Nəzərə alsaq ki, Stepanos "Sisakan ölkəsinin tarixi" əsərində Sünik və Göyüçə gölü ətrafı ərazilərin ən qədim dövrdən orta əsrlərə kimi olan tarixini, Sünik kilsəsinin tarixini işıqlandırır, Sünikdə hakimiyyətdə olmuş sülalələrin mənşəyi və tarixindən bəhs edir əsərin nə qədər qiymətli olduğunu anlamaq olar. Əsər XIX əsrdə fransızca, 1910-cu ildə isə Tiflisdə orijinal (qrabarca) nəşr edilib. Erməni alimləri nadir hallarda Stepanosun əsərlərinə istinad edirlər. Əsərin mətninə əlimiz çatmadığına görə Gürcüstan və Ermənistan terminlərinin Stepanos tərəfindən necə işlədilməsi və ya ümumiyyətlə işlədilməməsi məsələsini aydınlaşdıra bilmirik. Əgər sizin belə bir imkanınız vars, böyük iş görmüş olarsız. Mən məqalədə müxtəlif monoqrafiyalarda verilmiş məlumatlara istinad etmişəm, əgər konkret olaraq, hansısa fikrin və ya ifadənin mənbəsinin göstərilməsini istəyirsinizdə mənbəsiz şablonu qoyun həmin yerə də istinad əlavə edim. Hörmətlə --sefer azeri 10:26, 15 mart 2015 (UTC)
Bəy Faruk Sümerin o kitabı sizdə varmı ? Mari Felisite Brosse Sarkine qalasını da bu soyun adına yazır və dəqiq olaraq bu soyu türk hesab edir.--Asparux Xan Bulqar (talk) 10:40, 15 mart 2015 (UTC)
Faruk Sumerin kitablarını oxumamışam, siz sitat şəklində məlumatı məqaləyə əlavə edin mümkünsə. Brossenin Orbelyanları türk hesab etməsini isə birinci dəfədi eşidirəm. Əgər istinad varsa bu fikri də məqaləyə əlavə edin. --sefer azeri 11:15, 15 mart 2015 (UTC)
Bəy mənim işlə əlaqəli vaxtım azdır: indi də elə işdəyəm. Fransızca Orbeliyanlar tarixi 1818-ci il nəşri Faruk Sümər də bundan istifadə edib.--Asparux Xan Bulqar (talk) 11:40, 15 mart 2015 (UTC)
Yuxarıda qeyd etdiyiniz linkdəki, Stepanosun əsəri yox, Sen Martinin "Ermənistanın tarixi və coğrafiyası haqqında xatirələr" kitabının birinci cildidir. Əgər Faruk Sumer də bu əsərə istinad edirsə, deməli o da Stepanosun özünə yox, ona istinad etmiş başqa bir müəllifə istinad edir, yəni məlumatı ikinci əldən alır. Təəssüf ki, fransızca bilmədiyimə görə bu kitabda dəqiq nələr yazıldığını anlamıram, amma annotasiyadan məhz Orbeliyanların hakimiyyətindən bəhs edildiyini anlamaq olur. --sefer azeri 11:51, 15 mart 2015 (UTC)
Bir balaca Saint Martin əsəri haqqında vaxtınız olsa burdan tanış ola bilərsiz (nüansları ilə). Xüsusi olaraq Faruk Sümerin kitabını sizin üçün 24 saat onlayn olacaq virtual anbara yüklədim-ordan endirə bilərsiz. Həmçinin Sünik tarixi fransızca 1864 nəşri 1, 2, 3. --Asparux Xan Bulqar (talk) 12:54, 15 mart 2015 (UTC)