Müzakirə:Səhl ibn Sunbat

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Сахл был армянином, об этом пишут как исторические источники, так и АИ. --195.250.85.78 11:38, 31 Oktyabr 2008 (UTC)

Ув. аноним из Армении, что то я не вижу источников, подтверждающие о его армянском происхождении. --Ira 18:52, 31 Oktyabr 2008 (UTC)

Источники[əsas redaktə]

См. статью Сахл Смбатян --195.250.85.121 10:35, 1 noyabr 2008 (UTC)

Википедия на русском языке уже давно известна своими антиазербайджанскими статьями и не очень отличается от армянопедии и источники в статье не относятся к АИ. Неужели вы думаете что источники, показанные Сахаряном, вроде новоарм мы будем считать АИ. Смешно.--Ira 19:55, 1 noyabr 2008 (UTC)

Как вы относитиь к тому факту, что Ал-Масуди, Абу-ал-Фарадж, Ат-Табари и др. называют его армянином ? --195.250.85.90 07:45, 2 noyabr 2008 (UTC)

Например:

"[Сам] он, брат его, дети его и родичи, и [те], кто последовал за ним из приближенных его, переоделись и облачились в платья путешественников, торговцев и караванщиков. И [Бабак] остановился в [некоем] месте во владениях Сахла б. Сунбата 52 — из армянских вельмож — на некоем водоеме. Неподалеку от них [был] пастух овец, и они купили у него овцу и договорились о покупке кое-какой провизии. [Тогда] [пастух] немедленно отправился к Сахлу б. Сунбату ал-Армани и сообщил ему известие"

Масуди (Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хусайн ибн 'Али ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов (История Аббасидской династии 749-947 гг). М., 2002, стр., 262 (ср. также прим., 52))

"князь Сахл ибн Сунбат, армянин, получил от халифата титул батрика"

Tabari, IX, p. 54

"Но его (Бабека) узнал Сахл ибн Сунбат; армянский батрик, и взял его в плен . Он хотел откупиться от него большими деньгами, но он (Сахль) не принял этого и отправил его к ал-Афшину после того, как армяне изнасиловали в его присутствии его мать, сестру и развратницу-жену. Так же поступал дьявол (Бабек) с людьми , когда он брал их в плен вместе с женами"

Абу-л-Фарадж (З.Буниятов. Азербайджан в VII-IX вв. Баку, 1965, стр. 324-325, 329)

«Однако Сахл ибн Сумбат; христианин, один из армянских батриков , узнал его (Бабека)… ».

Ал-Макдиси (З.Буниятов. Азербайджан в VII-IX вв. Баку, 1965, стр. 324-325, 329)

"Армянские батрики продолжали жить в своих владениях, защищая каждый свою область … Позднее Му’тасим-биаллах правителем этой страны назначил Хасана ибн-Алия бадагита, известного под прозвищем ал-Мамуни; он распустил батриков и свободных людей (дворян) страны и так мягко обходился с ними , что они пренебрежительно стали относится к власти (халифа) … В это время восстал Исхак ибн-Исма’ил ибн-Шушайб … а Сахл ибм-Санбат, батрик, напал представителя Хайдара ибн-Кауса ал-Афшина (наместника) в Армении …"

Баладзори, «Книга завоевания стран», Баку, 1927, стр. 21

Encyclopedia Iranica (C. E. Bosworth)

E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936 Par M. Th. Houtsma, E. van Donzel, BRILL, (1993) p. 547

В.А.Шнирельман, «Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье», М., 2003

The Cambridge History of Iran. Par W B Fisher, Richard Nelson Frye, J A Boyle, Ehsan Yar-Shater, Peter Jackson, Lawrence Lockhart, Cambridge University Press (1968) p. 506

Poetics Of Islamic Historiography Deconstructing Ṭabarī History by Boaz Shoshan, 2004, p. 115

Вы можете привести ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК где Сахл назван албанцем ? --195.250.85.90 07:45, 2 noyabr 2008 (UTC)

Во всех статьях З.Бунятова Сахл ибн Сунбат представляется албанцем, кого вы хотите обманут, поменяв слово «албан» на «армянин»а. А источники показаны в статье. --Ira 18:42, 3 noyabr 2008 (UTC)

Gülməlidi lap. Barı Mucməl ət təvarix vəl qisas əsərini oxusunlar ya da İmadəddin ibn Kəsirin Əl bidayə vən nihayət əsərini oxusunlar. Bunlarda heç Səhlin patrik olduğundan belə bəhs olunmur sadəcə Xəlifənin naibi adlandırılır. İbn haldun da eləcə. Hələ Mirxond Bəlxi və Xondəmirdə Səhl Bizanslı rum olaraq qeyd olunur. O ki qaldı digər müəlliflərə onlar az qala Bağdad əmirini Babəkin qardaşı olaraq göstəriblər. Əlyazmaların sürətləri köçürüləndə o qədər dəyişiklik ediblər ki. Bir də fikir verin bu dostumuzun istinad etdiyi mənbələrə :)))))). --PrinceValiant 03:06, 4 noyabr 2008 (UTC)

поменяв слово «албан» на «армянин»а

Это делает Буниятов :-)

Наш "диалог" закончен, вы наивный пустозвон, у которого нет никаких фактов.--195.250.85.88 10:59, 4 noyabr 2008 (UTC)

Прежде чем говорить, о чем-то серезном прежде всего нужно иметь АИ. Единственное АИ который вы предявили был Бунятов, но здесь ваш лживость и подделка видна даже не вооруженным глазом. Один простой пример – если бы, Бунятов считал Сахл ибн Сунбата армянином, то называл бы его Сунбатян, как вы ссылаете ру-вики. Вы такой же фальсификатор и лжец как ваши "историки" в Армении.--Ira 08:44, 5 noyabr 2008 (UTC)

Ə.Lazım-27 may 2012.-Səhl ibn Sunbatın alban olması birmənalıdır və Z.Bünyadov bunu kifayət qədər doğru əsaslandırmışdır.Ancaq,bunun əksini iddia edən təkcə erməni tədqiqatçıları deyil,öz tədqiqatçılarımız da var. Məsələn,S.Məmmədov,F.Məmmədovanın əleyhinə yazılmış əsərində (“Erməni işğalına haqq qazandırmaq cəhdi”Bakı,2011),onun Səhli alban adlandırmasına qarşı çıxır və erməni adlandırır.Erməni tədqiqatçılarının Səhli nədən erməni adlandırmasını başa düşmək çətin deyil :bir halda ki,Şəki hakimi Səhl erməni olmuşdur,deməli,Şəki də ermənilərə mənsub olmuşdur.Ancaq,S.Məmmədov bununla nəyə nail olmaq istəyir?...Burası da var ki,erməni opponentin,ərəb mənbələrində Səhlin erməni adlandırlılmasına,bu da həqiqətdir.Ancaq,burada daha başqa və izahı daha doğru görünən həqiqət də var.Məsələ burasındadır ki,VIII-IX əsrlərə aid olan həmin mənbələr alban Səhli erməni adlandırarkən, ilk növbədə öz dövrlərinin reallığından çıxış edirdilər.Həmin dövrün reallığı isə belə idi : ərəb istilasından sonra,Albaniya əhalisinin böyük əksəriyyəti islamı qəbul etmiş,xristian qismi isə ,erməni kilsəsinin donosu və ərəb xəlifəsinin əmri ilə erməni kilsəsinə tabe edilmişdi.Yəni,ərəblər onları artıq erməni kilsəsinin təbəələri kimi görür və erməni də adlandırırdılar.Yeri gəlmişkən,bu vaxt eyni taleyi,ermənilər özləri də,daha doğrusu,onların monofizitliyi tərk edib, diofizitliyi qəbul edən və iver (gürcü) kilsəsinə tabe olan soydaşları – ermənilər də yaşayırlar.Elə buna görə də bütün bizahs salnamələri onları erməni deyil,iver adlandırırlar. (Daha ətraflı :Арутюнова-Фиданян В.А. - «Ивер» в византийских источниках»1973)Ancaq,bu əlbəttə.onların iver olmağı anlamına gələ bilməzdi.Necə ki,ərəblərin xristian albanları erməni adlandırması o anlama gələ bilməz. P.S. Orta əsr Avropa müəllifləri, İranda, onun tərki¬bin¬də olan Azərbaycanda olarkən, özlərini millət olaraq müsəlman kimi təqdim edən azərbaycanlıları (azərbaycan türklərini), İran təbəəsi, həm də farslarla bir dindən olan təbəə kimi, fars adlandırmışlar. Məsələn, A.Oleari (XVII əsr) Şirvan əhlindən danışarkən yazırdı: “живут здесь пер¬сы, армяне и немного грузин; хотя каждая из этих наций и имеет свой особый язык, все они, как и вооб¬ще жители Ширвана, говорят по-турецки” (Олеарий А., 2003, кн. 4. гл. 21). Rus müəllifləri isə, ta XX əsrin əvvəllərinə qədər, əksər asiyalılar kimi, azərbaycanlıları (azərbaycan türklərini) da tatarlar – azərbaycan tatarları ad¬landırmışlar...Ancaq,bu gün həmin faktlardan çıxış edib,o vaxt haqqında söhbət gedən azərbaycan türklərini fars,ya tatar adlandırmaq yalnız həqiqəti görmək istəməyənlərin ağlına gələ bilər. = Lazım Əsədli – 27 may 2012.

Son dəyişiklər[əsas redaktə]

Cənab sefer azeri Səhl ibn Sunbat məqaləsində etdiyim dəyişiklikləri niyə ləğv etmişsiz? Mən izah etdim ki, Səhl Kürün sol sahilindəki Şəkinin hakimi olub, rus vikipediyasında da belədir. Mənbələr də belə deyir. Səhlin oğlunun adı isə Hovhanes yox, Müəvviyyə olub. Ovhanes hələ bilinmir kimdir. Atrnersdes isə Səhl ibn Sunbatın oğlu yox, Sünik hakimi Vasakın oğlu olub. Albaniya tarixində belə yazılır: "Этого Вараз-Трдата и сына его Степанноса в тот же час убил их родственник Нерсеh, сын Пилипа, в монастыре Дадои ванк, что в Хорадзоре. Тогда, после этой беды Спрам, жена убитого, обрела мужскую храбрость и, взяв оставшуюся в живых дочь свою, преодолела трудный ночной путь и укрылась в крепости Хачена. Она заботясь о доме своем, выдала свою дочь Спрам за Атрнерсеhа, сына Саhла из рода hАйка, владетеля Сюника, завладевшего силой гаваром Гелама. Сын его, Атрнерсеh, [таким образом] встретился с благоразумной женщиной, и жили они в страхе Божьем, вели благочестивую жизнь и были любимы в стране своей." (КНИГА ТРЕТЬЯ ИСТОРИИ СТРАНЫ АЛУАНК, КНИГА ТРЕТЬЯ ГЛАВА XXIII Перевод с древнеармянского Ш.В.Смбатяна). Bildiyiniz kimi Səhl Hayk nəslindən olmayıb, Zərmehr nəslindən idi və Aranşahik idi. Burada adı çəkilən Səhl isə başqa Səhl olub, çox güman ki Vasak olub. Açın oxuyun özünüz yazdığınız Sünik (sülalə) məqaləsini, görün Sünikin Səhl ibn Sunbat adlı hakımi olubmu? Ziya Bünyadov tərcümə etdiyi Albaniya tarixində qeyd edir: "Adərnerse ibn İshaq əl-Xaçeninin adına Təbəridə (III, s. 1416) də rast gəlinir". Bu isə o deməkdir ki, Xaçın hakimi Adərnersenin atası Səhl ibn Sunbat yox, İsaq idi, daha doğrusu Vasaq idi. Balkə də Vasaqın oğlu Saak olub. Səhl ibn Sunbatın Hovhanes adlı oğlunun olması da səhvdir. Mənbələr onun yalnız Müəvviyyə adlı oğlunun adını çəkirlər. Məqalədə mənbələr göstərərək redaktələr edirəm və redaktələrimi əsaslandırıram, bundan sonra da kim başa düşmürsə izah da edə bilərəm. Al.xonder (müzakirə) 11:50, 24 iyul 2016 (UTC)

Yeri düşmüşkən, lap başda yazılıb ki, "Moisey Kalankatlı onu "Şəki hakimi" adlandırır". Bu bir yalan. Moisey onu Alban knyazı adlandırmış, Şəki hakimi yox. Al.xonder (müzakirə) 13:24, 24 iyul 2016 (UTC)

Men 100 faiz eminem bu ermenilerin qondarma tarixidi. Sehl ibn Sumbat ermeni deyil. Babekin dövründe ermenilerin izi- tozu bele yox idi. Niye bunu düzeltmirler. Dövlet qurumları hara baxır? ElmarHüseynov12345 (müzakirə) 17:57, 1 oktyabr 2018 (UTC)

Buradakı məlumatlar yanlışdır[əsas redaktə]

Sehl ibn Sumbat haqqında yanlışdır ElmarHüseynov12345 (müzakirə) 17:53, 1 oktyabr 2018 (UTC)