Məclisi-fəramuşan

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

"Məclisi-fəramuşan" ("Unudulmuşlar məclisi") və ya "Məclisi-xamuşan" ("Dinməz, sakit adamlar məclisi").

Ədəbi məclis. 1872-ci ildə Mir Möhsün Nəvvabın evində təşkil edilmiş, 1910-cu ilədək fəaliyyət göstərmişdir. Məclisin üzvləri M.M.Nəvvab, H.Qaradaği, F.Kəminə, A.Asi, M.Ə.Baki, B.Səbur, B.Fədai, M.Katib və b. şairlər idilər. Qarabağ xanəndələri də bu məclisdə yaxından iştirak edirdilər.

Məclisin fəal iştirakçıları:

  1. Xurşidbanu Natəvan
  2. Mir Möhsün Nəvvab
  3. Məşədi Abdulla bəy Abış
  4. Həsənəliağa xan Qaradağski
  5. Abdulla bəy Asi
  6. Sədi Sani Qarabaği
  7. Fatma xanım Kəminə