Məkrufə Hacırəhimova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Məkrufə Hacırəhimova
Məkrufə Hacırəhimova Şərif qızı
Məkrufə Hacırəhimova.jpg
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri Noyemberyan, Ermənistan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kompüter elmləri
Elmi dərəcəsi texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Təhsili ali
Elmi rəhbəri AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor R.M.Əliquliyev
Üzvlüyü

Məkrufə Şərif qızı Hacırəhimova — texnika üzrə fəlsəfə doktoru. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda layihənin baş mühəndisi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1978-ci ildə Bakı Maliyyə-Kredit texnikumunu bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun nəzdindəki Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri (AİS) şöbəsində texnik vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1979-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun “İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsinə daxil olmuş və 1985-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. Həmin ildən etibarən o, mühəndis-proqramçı kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövrdə bir çox layihələrin proqram təminatının işlənməsində fəal iştirak etmiş, 1993-cü ildən etibarən böyük və aparıcı mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. AMEA-nın www.science.az portalının yaradılmasında iştirak etmişdir. “Elektron sənədlər dövriyyəsi”, “Elektron arxiv”, “Tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi” layihələrinin proqram təminatının müəllifidir.

“İntellektual korporativ şəbəkə (KŞ) və sistemlərin yaradılması” istiqamətində “Elektron-dövlət çərçivəsində elektron sənədlərin intellektual emalı və dövriyyəsi sisteminin işlənilməsi” mövzusu üzərində elmi araşdırmalar aparır. “Elektron-Azərbaycan” dövlət proqramı tərkibində “E-elm” proqram layihəsinin işlənməsində fəal iştirak edir.

Hal-hazırda “Big data” problemlərinin tədqiqi və analizi istiqamətində elmi araşdırmalar aparır.

"E-dövlət mühitində mətn tipli sənədlərin intellektual idarə edilməsi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi" mövzusu üzrə 3338.01 - "sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə dissertasiya işi müdafiə etmiş və texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

70-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. Əsərlərinin 20-dən çoxu xaricdə, bir neçəsi isə yüksək impakt faktorlu beynəlxalq jurnallarda nəşr olunmuşdur.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir.[1]

Elmi əsərlərinin biblioqrafiyası[redaktə | əsas redaktə]

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza/M.Ş. Hacırəhimova, T.X. Fətəliyev.// - B. : İnformasiya texnologiyaları, 2010, - s.92 - ISBN 978-9952-434-27-9

Elmi məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Гаджирагимова,M.Ш. Электронный документооборот в корпоративной сети/Фаталиев Т.Х.//Материалы международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии», Новосибирск, Россия, 22-25 апрель, 2003, том 1, с.78.
 2. Гаджирагимова,M.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2003, №3, s.143-147.
 3. Гаджирагимова,M.Ш. Об одной корпоративной электронной архивной системе/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы докладов 9-ой международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Туапсе, Украина, 7-10 октября, 2003, с.290-291.
 4. Гаджирагимова,M.Ш. Интеграция систем электронного документооборота и архива/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы. докладов 10-ой международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Туапсе, Украина, 28 сентября-1октября, 2004, с.8-9.
 5. Hacırəhimova,M.Ş. /Əlıquliyev R.M., Fətəliyev T.X.//”İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri” II respublika konfransının əsərləri, Bakı, Azərbaycan, 26-28 oktyabr, 2004, I cild, s.113-115.
 6. Гаджирагимова,M.Ш. Автоматизированная система контроля исполнения заданий/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара «Прикладные проблемы управления макросистемами», Апатиты, 5-9 апреля, 2004, с.64-66.
 7. Гаджирагимова,M.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2005, №2, s.12-17.
 8. Hacırəhimova, M.Ş. Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması/Əliquliyev R.M.,Ismayılova M.I.//AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, №2, XXV с., s.30-35.
 9. Гаджирагимова,M.Ш. Об архивации корпоративных электронных документов/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Материалы 1-ой Международной конференции «Системный анализ и информационный технологии» (САИТ-2005), Переславль-Залесский, 2005, c.4.
 10. Гаджирагимова, M.Ш. О системе контроля исполнения заданий/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2005, №:3, c.146-150.
 11. Гаджирагимова, M.Ш. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде/Алгулиев Р.М.//Proceedings of the First International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, 24-26 October, 2006, Baku, Azerbaijan, vol.II, pp. 31–34.
 12. Hacırəhimova, M.Ş. Verilənlərin paylanma strategiyaları haqqında//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 258-260.
 13. Hacırəhimova, M.Ş. Server tətbiqi əlavələrinin işlənməsi problemləri/Ismayılova M.I.//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 213-214.
 14. Hacırəhimova, M.Ş. Şəbəkə əsasında yaradılan təhsil sistemlərində agentlərdən istifadənin ümumi prinsipləri haqqında//Proceedings of the 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication (ITTC-2007), Ganja, 2007, pp. 267–270.
 15. Hacırəhimova, M.Ş.İnformasiya sistemləri üçün arayış sistemlərinin yaradılması haqqında/Ismayılova M.I.//Proceedings of the 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication (ITTC-2007), Ganja, 2007, pp. 265–266.
 16. Гаджирагимова, M.Ш. Оптимальное распределение информационных ресурсов в узлах сети//Материалы V Международной научной практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем», Новочеркасск, 2007, с.150-151.
 17. Hacırəhimova, M.Ş. Distant təhsil sistemlərində multiagent texnologiyanın tətbiqi haqqında//“İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri”Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2007,.s.139-143.
 18. Hacırəhimova, M.Ş. Açıq arxivlər elmi texniki informasiyaların yayılmasında müasir texnologiyadır//Biznes dünyası, 2008, № 11, s.22-25.
 19. Hacırəhimova, M.Ş. Elektron elm və dünya təcrübəsi/Ismayılova M.I.//İT-magazine, 2008. №12, s. 32-34.
 20. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm/Ismayılova M.I.//Rabitə dünyası, 24.04.2009, №14, s.8.
 21. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm proqram layihəsinin normativ hüquqi bazası//İT magazine, 2009, №2(64), s.14-15, №3(65), s.14-15, №4 (66), s.22-23.
 22. Гаджирагимова,M.Ш. Об одной модели оптимального распределения файлов в узлах сети//Сборник трудов XIV Международной открытой научной конференции "Современные проблемы информатизации в моделировании и социальных технологиях", Воронеж, 2009,с. 209-211.
 23. Hajirahimova M.Sh. On intellectualization of management of electronic documents//Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, 6-8 September, 2010, vol.I, pp. 167–170.
 24. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həlli yolları//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.21-29. http://www.jpis.az
 25. Hajirahimova M.Sh. Multi-document summarization model based on integer linear programming/Alguliev R.M., AliguliyevR.M.//Intelligent Control and Automation, 2010, vol.1, No.2, pp. 105–111. http://www.scirp.org/journal/ica
 26. Гаджирагимова,M.Ш. Архитектурные принципы построения системы электронного документооборота в рамках электронного государства//Телекоммуникации, 2011, №8, с.43-48. http://www.nait.ru/journals
 27. Hajirahimova M.Sh. MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A.//Expert Systems with Application, (Impact Factor: 2.203), 2011, vol.38, No.12, pp. 14514–14522. http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications
 28. Гаджирагимова,M.Ш. Архитектура инфраструктуры доверия электронным/Имамвердиев Я.Н.//Телекоммуникации, 2011, №11, с.18-26. http://www.nait.ru/journals
 29. Hacırəhimova,M.Ş. E-elm mühitində sənəd dövriyyəsi texnologiyaları//“Elektron elm problemləri” üzrə I respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan, 15-16 noyabr, 2012, s. 37-38.
 30. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elmin formalaşması sahəsində beynəlxalq təcrübə və təşəbbüslər//“Elektron elm problemləri” üzrə I respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan, 15-16 noyabr, 2012, s. 13-14.
 31. Hajirahimova M.Sh. GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. //Expert Systems with Application (Impact Factor: 1.854), 2012, v.39, No.16, pp. 12460–12473. http://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications
 32. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərində standartlaşdırma məsələləri: beynəlxalq təcrübə//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1, s.59-68. http://www.jpis.az
 33. Hajirahimova M.Sh. Quadratic boolean programming model and binary differential evolution algorithm for text summarization/Alguliev R.M., Aliguliyev R.M.//İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2, s.20-29. http://www.jpit.az
 34. Hacırəhimova,M.Ş. Elmin idarə olunmasında ABŞ təcrübəsi/Ismayılova M.I.//Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. 2-ci Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 2007, s. 200-202.
 35. Hajirahimova M.Sh. On analytic-information system of scientific problems register/Fətəliyev T.X., Ismayılova M.I.//Proceedings of the İV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ’2012), Baku, Azerbaijan, 12-14 September, 2012, vol.I, pp. 13–15 www.pci2012.science.az
 36. Hacırəhimova,M.Ş. "Big data" fenomeni: problemlər və imkanlar/Əliquliyev R.M.//İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №2, s.3-16. http://www.jpit.az
 37. Hacırəhimova,M.Ş. "Big data" texnologiyaları/Əliquliyev R.M.//Elektron dövlət quruculuğu problemləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 4 dekabr, 2014, s. 124-127.
 38. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron dövlət quruculuğu problemləri/Alıquliyev R.M.//Elektron dövlət quruculuğu problemləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 4 dekabr, 2014, s. 73-74.
 39. Hacırəhimova,M.Ş. "BIG DATA": XXI əsrin yeni çağırışı//Rabitə dünyası. 19 mart, 2015, s. 15-16.
 40. Hacırəhimova,M.Ş. "Big data problemləri//Rabitə dünyası. 03 aprel, 2015, s. 13-14.
 41. Hacırəhimova,M.Ş. "Big data" texnologiyalarının təhlükələri/ İnformasiya təhlükəsizliyinin multi-disiplinar problemləri üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 14 may, 2015, səh. 248-251.
 42. Hacırəhimova,M.Ş. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multi-disiplinar problemləri üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 14 may, 2015, səh. 159-162.
 43. M.S. Hajirahimova, A.S. Aliyeva, Review of Statistical Analysis Methods of Large-Scale Data / 2015 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Russia, Rostov-on-Don, 14-16 October, 2015, pp. 67–72.
 44. Hajirahimova M.Ş. Opportunities and challenges big data in oil and gas industry / Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015.
 45. Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva, Big data strategies of the world countries / Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015.
 46. Alıquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli, // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, səh. 96-102. http://www.jpit.az
 47. Hajirahimova M. Sh., Aliyeva A.S., Review of statistical analysis methods of high-dimensional data // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov, 2015, №5, pp. 23–30. http://journals.uran.ua/eejet
 48. Hacırəhimova M.Ş. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2015, №2, səh.50-58. http://www.jcit.az[ölü keçid]
 49. Hacırəhimova M.Ş. Big data texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, http://www.jpit.az
 50.  Hacırəhimova M.Ş. Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər/Əliquliyev R.M., Əliyeva A.S.// Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral, 2016, s. 10-13.
 51. Hacırəhimova M.Ş. “Big Data” neft-qaz sənayesində qərar qəbul etmənin əsas komponenti kimi // Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral, 2016, s. 162-165.
 52. Hacırəhimova M.Ş. İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri/Əliyeva A.S.// Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral, 2016, s. 194-197.
 53. Hacırəhimova M.Ş. Böyük verilənlər-dən verilənlər haqqında elmə: fənlərarası perspektiv/ Gözəlova H.Y. // Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral, 2016, s. 40-42.
 54. Hacırəhimova M.Ş. Böyük verilənlərin saxlanılması problemləri və həlli yollar/İsmayılova M.İ. // Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri. 1-ci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral, 2016, s. 183-186.
 55. Hacırəhimova M.Ş. Elektron kitabxanalar: Big Data imkanları və problemləri/Əliyeva A.S. //“E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 15 aprel, 2016, s. 53-55.
 56. Hacırəhimova M.Ş. Rəqəmsal kitabxanalarda elmi verilənlərin çıxarılması problemləri/Əliyeva A.S.// “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, Azərbaycan, 15 aprel, 2016, s. 82-84.
 57. Hacırəhimova M.Ş. Big data texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, səh.49-56. http://www.jpit.az
 58. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. “Səhiyyədə Big data erası”,“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 19-24.
 59. Hacırəhimova M.Ş. Əliyeva A.S. “E-tibbə dair beynəlxalq qurumların və xarici ölkələrin təcrübəsi: çağırışlar, strategiyalar, konsepsiyalar”, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 77-83.
 60. Hacırəhimova M.Ş., Gözəlova H.Y. “Data science və onun tibbi ixtisaslar üzrə proyeksiyaları”, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 184-187.
 61. Hacırəhimova M.Ş., İsmayılova M.İ. “Elektron tibdə informasiya təminatının bəzi məsələləri” “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri”, I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 238-240.
 62. Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev, Makrufa S. Hajirahimova Big Data Integration Architectural Concepts for Oil and Gas Industry / Proceedings of the  10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaijan, 12-14 oktober 2016, pp. 20–24.
 63. Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva, Goychak F. Mahmudlu Big data: potential and indicators / Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaijan, 12-14 oktober 2016, pp. 47–51.
 64. Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. Big data-nın ölçülməsi sahəsində bəzi metodoloji yanaşmalar, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda III Respublika elmi konfransi, 15-16 dekabr 2016-cı il, Sumqayıt, səh. 342-345.
 65. Hacırəhimova M.Ş., İsmayılova M.İ. Böyük verilənlərin vizuallaşdırılmasının elmi-nəzəri problemləri, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda III Respublika elmi konfransi, 15-16 dekabr 2016-cı il, Sumqayıt, səh.340-342.
 66. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. “Big Data”-nın aktual elmi-nəzəri problemləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №2, səh.37-49.  http://www.jpis.az
 67. Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva Some indicators of Big data // International Organization of Scientific Research Journal of Engineering (IOSRJEN),India, 2016, vol. 6, no.10, pp. 1–6. http://www.iosrjen.org/
 68. Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” üzrə təşəbbüsləri //İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, səh.12-23. http://www.jpis.az
 69. Hacırəhimova M.Ş. Səhiyyədə Big data erası:vədlər və problemlər// İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №1, səh.71-80.  http://www.jpis.az
 70. Hacırəhimova M.Ş., Gözəlova H.Y. Proqram mühəndisliyi və data science, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh 82-84
 71. Hacırəhimova M., Əliyeva A. Big Data-nın proqram mühəndisliyinin bəzi problemləri, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh 159-162
 72. Hacırəhimova M., İsmayılova M. Proqram təminatının versiyalarının vizuallaşdırılması problemləri haqqında, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 254-258
 73. Hacırəhimova M., Əliyeva A. Big Data-nın proqram təminatının testetmə problemləri, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 263-265
 74. R.M. Aliguliyev , Y.N. Imamverdiyev , M.S. Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security// Proceedings of the II International scientific and practical conference Information Security and Computer Technologies (InfoSec&CompTech). - Kirovograd, 2017. - P. 10-11.
 75. Hacırəhimova M., Əliyeva A. E-səhiyyə sahəsində beynəlxalq çağırışların və xarici ölkələrin təcrübəsinin analizi// İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №2, səh. 84-95. http://www.jpis.az
 76. Hacırəhimova M., Əliyeva A. About Big Data measurement methodoligies and indicators// İnternational Journal of Modern Education and Computer Science Science (IJMECS), Hong Kong, 2017, vol.9, no.10, pp. 1-9 http://www.mecs-press.org/ijmecs/v9n10.html
 77. Hacırəhimova M., Əliyeva A. Methodologies and indicators for big data measurement// Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование», 2017, vol.13, no.2, pp.81-88. http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/issue/view/9
 78. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli// İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə III respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 8 dekabr, 2017, səh. 96–99.
 79. Hacırəhimova M., İsmayılova M. Böyük verilənlərin vizuallaşdırılması: mövcud yanaşmalar və problemlər// İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2018, №1, səh. 72–83., http://www.jpit.az
 80. M.Sh. Hajirahimova Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems/Y.N. Imamverdiyev, E.O. Bagirov/РАСПОЗНАВАНИЕ – 2018", XIV Mеждународная научно-техническая конференция, Россия, Курск, 24-28 сентября 2018 г, стр.25-28, https://swsu.ru/structura/up/fivt/kvt/recogn18.php
 81. M.Sh. Hajirahimova, A.S. Aliyeva. Methods and modells for predicting oil reservoir PVT properties: a review// "РАСПОЗНАВАНИЕ – 2018", XIV Mеждународная научно-техническая конференция, Россия, Курск, 24-28 сентября 2018 г, стр.20-22. https://swsu.ru/structura/up/fivt/kvt/recogn18.php
 82. M.Sh. Hajirahimova, A.S. Aliyeva. Current approaches in prediction of PVT properties of reservoir oils // Review of Information Engineering and Applications 2018 Vol. 5, No.2, pp.31-40 ISSN(p): 2412-3676, DOI: 10.18488/journal.79.2018.52.31.40 http://www.conscientiabeam.com/pdf-files/com/79/RIEA-2018-5(2)-31-40.pdf
 83. Hacırahimova M. Müxtəlif korrelyasiyalar istifadə etməklə Azərbaycan xam nefti üçün özlülük performansının qiymətləndirilməsi/Imamverdiyev Y.// İnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları, 15-16 noyabr 2018, səh.35-38. (Materials İnternational scientific conference for the information systems and technologies achievements and perspectives) http://sdu.edu.az/userfiles/file/conferences/15-16%20noyabr%202018-ci_il%20Beyn%C9%99lxalq%20elmi%20konfrans%C4%B1n%C4%B1n%20material%C4%B1.pdf
 84. M.Sh. Hajirahimova, A.S. Aliyeva. Deep learning application in oil and gas industry: opportunities and challenges // İnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları, 15-16 noyabr 2018, səh.212-214. http://sdu.edu.az/userfiles/file/conferences/15-16%20noyabr%202018-ci_il%20Beyn%C9%99lxalq%20elmi%20konfrans%C4%B1n%C4%B1n%20material%C4%B1.pdf
 85. Hacırəhimova M., İsmayılova M. Hədəfyönümlü hücumların aşkarlanması metodlarının tədqiqi // İnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları, 15-16 noyabr 2018, səh.333-335. http://sdu.edu.az/userfiles/file/conferences/15-16%20noyabr%202018-ci_il%20Beyn%C9%99lxalq%20elmi%20konfrans%C4%B1n%C4%B1n%20material%C4%B1.pdf
 86. Hacırəhimova M., Əliyeva A. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, səh. 216-220. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS52_SECURITY_PROBLEMS_OF_BIG_DATA_TECHNOLOGY_AND_THER_SOLUTION_WAYS.pdf
 87. Hacırəhimova M., İsmayılova M. NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemləri haqqında // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, səh. 224-227. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS54_ABOUT_SECURITY_PROBLEMS_IN_NOSQL_DATABASE.pdf
 88. Hacırahimova M. İmamverdiyeva A.Y. Twitter məlumatlarının sentiment analizi // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, səh. 245-248. http://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS59_ABOUT_TWITTER_SENTIMENT_ANALYSIS_.pdf
 89. Hacırəhimova M. İsmayılova M. Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2019, №1, 87–98 http://jpit.az/uploads/article/az/2019_1/PROBLEMS_OF_STORING_BIG_DATA_AND_EXISTING_SOLUTIONS.
 90. Hacırəhimova M.Ş. Gözəlova H.Y. "Verilənlər haqqinda elm: tarixi, mahiyyəti və tədrisinin vəziyyəti" // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2019, №1, səh. 86–98, http://jpis.az/az/journals/204.
 91. Hacırəhimova M.Ş. Estimation of Viscosity of Azerbaijan Crude Oil /Imamverdiyev Y.N./Review of Information Engineering and Applications 2019, Vol. 6, No. 1, pp., 8-16, http://www.conscientiabeam.com/archive/79/03-2019/1
 92. Hacırəhimova M.Ş. Classification Ensemble Based Anomaly Detection in Network Traffic/Aliguliyev R.M./Review of Computer Engineering Research 2019, vol. 6,1, pp 12-23, http://www.conscientiabeam.com/journal/76/abstract/5475, DOI: 10.18488/journal.76.2019.61.12.23
 93. Hacırahimova M.Ş., Aliyeva A.S. "Mədən neftinin PVT xassələrinin proqnozlaşdırılmasında mövcud yanaşmalar", Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, 2019, 21 cild, No. 2, səh. 93-102.
 94. Hacırəhimova M.Ş. Evaluation of Oil Viscosity Based Various Empirical Correlations for Azerbaijan Crude Oils/Imamverdiyev Y.N./International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), 2019, vol.11, No. 6, pp. 18-27.
 95. Hacırəhimova M.Ş. Prediction of pvt properties in crude oil systems using machine learning method/Imamverdiyev Y.N., Bagirov E.O./XV Международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений (Распознавание- 2019),14-17 мая 2019 г. Россия, Курск., стр. 26-28
 96. Hacırəhimova M.Ş. A deep learning method for sentiment classification/Imamverdiyev Y.N., Imamverdiyeva A.Y./XV Международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений (Распознавание -2019),14-17 мая 2019 г. Россия, Курск., стр. 24-26
 97. Hacırahimova M.Ş. "Big data analytics: challenges and solutons"/Aliyeva A.S./XV Международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений (Распознавание -2019),14-17 мая 2019 г. Россия, Курск., стр. 20-22.
 98. Hacırəhimova M.Ş. "Anomaly detection challenges and solution ways in big data"/Nuriyeva G.Sh./XV Международная научно-техническая конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений (Распознавание -2019),14-17 мая 2019 г. Россия, Курск., стр. 22-24.
 99. Hacırahimova M.Ş., Implementation of Machine Learning Techniques for Estimation of Bubble Point Pressure in Crude Oil Systems/Imamverdiyev Y.N., Bagirov E.O./ SOCAR Proceedings 2019, vol.xx, No.x, pp. xx-xx.
 100. Hacırahimova M.Ş., "Big data mühitində fərdi verilənlərin təhlükəsizliyi"/Aliyeva A.S./“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 29 noyabr 2019-cu il, səh. 146-149. https://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2019/RS34_PERSONAL_INFORMATION_SECURITY_IN_BIG_DATA_ENVIRONMENT.pdf
 101. Hacırahimova M.Ş. "Sosial şəbəkələrdə fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri və həlli yolları"/İsmayılova M.İ./“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 29 noyabr 2019-cu il, səh. 88-91. https://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2019/RS20_SECURITY_PROBLEMS_OF_PERSONAL_DATA_IN_SOCIAL_NETWORKS_AND_WAYS_OF_THEIR_SOLUTIONS.pdf


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. [Mətn tipli e-sənələrin intellektual analizi, Böyük verilənlərin (Big data) problemləri -movzusunda-arashdirmalar-aparılır.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Vikikitabda Məkrufə Hacırəhimova ilə əlaqəli kitablar var.