Mələk Mehmed Paşa

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mələk Mehmed Paşa
4 may 1792 – 19 oktyabr 1794
(ləqəbi: Mələk, Kürəkən)
ƏvvəlkiQoca Yusif Paşa
SonrakıSafranbolulu İzzət Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Vəfat tarixi
Vəfat yeri
Dəfn yeri Zeynəb Sultan külliyəsi
Atası Bosniyalı Süleyman Paşa
Həyat yoldaşı Zeynəb Sultan
Uşağı Sultanzadə Mahmud bəy
Hərbi xidmət
Rütbəsi Admiral

Mələk Mehmed Paşa (d. 1718 - ö. 19 fevral 1802) — III Səlim səltənətlərində ümumilikdə 2 il 5 ay 15 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), I, 171-172; II/A, s. 68, 74-75, 115; II/B, s. 20, 28, 93, 116; III, 4;
 • Halil Nûri, Târih, Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 239, vr. 8a-10a;
 • Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ (Hadîkatü’l-vüzerâ içinde), s. 45-47;
 • Vâsıf, Târih (İlgürel), s. 125;
 • a.e., TSMK, Hazine Köşkü, nr. 1406, vr. 14b;
 • İÜ Ktp., TY, nr. 5979, vr. 8a-9a; nr. 6012, vr. 198b-199b;
 • III. Selim’in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme (nşr. V. Sema Arıkan), Ankara 1993, s. 72-73, 75-76;
 • Câbî Ömer Efendi, Târih (haz. Mehmet Ali Beyhan), Ankara 2003, I, 48;
 • Sefînetü’l-vüzerâ, s. 49, 51, 54;
 • Mustafa Nûri Paşa, Netâyicü’l-vukūât (nşr. Yılmaz Kurt), Ankara 2008, s. 34, 443;
 • N. Itzkowitz – M. Mote, Mubadele: An Ottoman-Russian Exchange of Ambassadors, Chicago-London 1970, s. 63-72, 115, 129, 198-202;
 • Ali Osman Çınar, Mehmed Emin Edîb Efendi’nin Hayatı ve Târîhi (doktora tezi, 1999), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 323-324, 344-349;
 • Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İstanbul 2001, s. 195, 207, 209-210, 222;
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Üçüncü Sultan Selim Zamanında Yazılmış Dış Ruznâmesinden 1206/1791 ve 1207/1792 Senelerine Âit Vekayi”, TTK Belleten, XXXVII/148 (1973), s. 637-639, 655-657;
 • Fatih Yeşil, “III. Selim Devri Siyasî Literatürüne Bir Katkı: Yeni Bir Lâyiha Üzerine Notlar”, a.e., LXXVI/275 (2012), s. 98.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sicill-i Osmânî, IV, 509;
 2. Cevdet, Târih, V, 23, 270-271; VI, 139-141;
 3. Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1962, V, 2802-2803;
 4. İsmail Parlatır, “Melek Mehmed Paşa”, TA, XXIII, 421.