Mətbuat

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mətbuat — dövri çıxan qəzet, jurnal və s.-nin ümumi adı.[1]

Mətbuat (çap olunmuş əsərlər, çap məhsulları) sözü termin kimi, əsasən, dövri mətbuat mənasında işlədilir. Kütləvi informasiya və təbliğatın əsas vasitəsi kimi mətbuat sosial və siyasi mübarizənin, elmi bilikləri yaymağın, maarif və mədəniyyəti inkişaf etdirməyin, ictimai rəyi və dünyagörüşünü formalaşdırmağın qüdrətli silahıdır.[2][3]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Azərbaycan türkcəsinin onlayn izahlı sözlüyü
  2. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu
  3. Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu: tarixi, müasir vəziyyəti, oxuculara xidmət və inkişaf perspektivləri (1923-2007-ci illər): Monoqrafiya / E.E.Məmmədov; Elmi redaktor: t.ü.e.d., prof. A.A.Xələfov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADMİU. Bakı: Mütərcim, 2018, 256 s., ISBN: 978-9952-28-402-7.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]