Mahnılar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bəzən nəğmələr də adlanan mahnılar lirik növün nisbətən sonrakı dövrlərdə yaranmış janrıdır. Mahnılar nəğmələrdən fərqli olaraq, musiqi ilə ifa olunur. "Qaragilə", "Evləri var xana-xana", "Pəncərədən daş gəlir", "Samavara od salmışam", "Gül açdı", "Sarı bülbül", "Bülbüllər", "Üç telli durna", "Ahu kimi", "Süsən sünbül", "Qubanın ağ alması", "Şuşanın dağları", "Oyna gülüm", "Ay dili-dili", "Qara tellər", "Bulaqda", "Xumar oldum", "Apardı sellər Saranı", "Ay bəri bax, bəri bax", "Küçələrə su səpmişəm", "Buleyli", "İrəvanda xal qalmadı" və s. ən məşhur xalq mahnılarıdır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bu mahnıların bəziləri nikbin, bəziləri isə bədbin ruhdadır. "Apardı sellər Saranı" mahnısı bədbin ruhdadır:

Arpa çayı aşdı-daşdı,
Sel Saranı aldı, qacdı,
Ala gözlü, qələm qaşlı.
Apardı sellər Saranı
Bir ala gözlü balanı.

Gedin deyin Xançobana,
Gəlməsin bu il Muğana,
Muğan batıb nahaq qana.
Apardı sellər Saranı
Bir ala gözlü balanı.

Arpa çayı dərin olmaz,
Axar sular sərin olmaz,
Sara kimi gəlin olmaz.
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.

Göründüyü kimi, bütün bəndlərin son iki misrası nəqarət şəklində təkrar olunmuşdur ki, bu da xalq mahnılarının səciyyəvi xüsusiyyətidir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]