Mais Əmrahov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mais İsrail oğlu Əmrahov — Tarix üzrə elmlər doktoru, professor,ADPU-nun Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixinin tədrisi metodikası kafedrasının professoru[1]

Həyatı və təhsili[redaktə | mənbəni redaktə et]

1948-ci il mayın 1-də Şəki rayonunun Cəfərabad kəndində anadan olmuşdur.1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.1984-cü ildə namizədlik («Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycanda xalq maarifi. 1941— 1945-ci illər»).2006-cı ildə doktorluq («Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində») dissertasiyası müdafiə etmişdir[2].

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1970—1973-cü illərdə Şəki rayonunun Cəfərabad kənd məktəbində tarix müəllimi

1973—1979-cu illərdə Göybulaq kənd məktəbində direktor

1979—1989-cu illərdə Şəki Şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı, siyasi maarif kabinetinin müdiri, təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri

1989—1991-ci illərdə Şəkidəki 43 saylı texniki peşə məktəbində direktor

1992-ci ildə PKİA və YH Baş İnstitutunun Şəki filialında müəllim

1992—1994-cü illərdə Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsində metodist və inspektor

1994—1998-ci illərdə Şəki Şəhər İcra hakimiyyətində baş məsləhətçi və şöbə müdiri

1999-cu ildə PKİA və YH Baş İnstitutunda metodist və kabinet müdiri

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Respublika Elmi-Metodiki Mərkəzində böyük metodist

2001—2006-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri

2007—2009-cu illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında əlavə təhsil üzrə direktor müavini

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin «Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası» kafedrasında professor[3]

Türk xalqları tarixi və Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi fənlərini tədris edir.Bir nəfər doktorant və bir nəfər dissertantın elmi rəhbərdir

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş 4 dissertasiyanın rəsmi opponenti

2010—2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.161 Dissertasiya Şurasının üzvü[4]

2012—2017-ci illərdə AAK-nın «Tarix və siyasi elmlər» Ekspert Şurasının üzvü

2107-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu nəzdində 5502.01-«Ümumi tarix», 5503.02-«Vətən tarixi», 5507.01- «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» və 55-9.01-Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsuları» ixctisasların üzrə elmlə doktoru və tarix üzrə fəlsəfə dokoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.161 Dissertasiya Şurasının üzvü[5]

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsinin redaksiya heyətinin üzvü

Mükafatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1979-cü ildə «Qabaqcıl maarif xadimi» döş nişanı [mənbə göstərin]

2012-ci ildə «Qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanlı[6]

Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda iştirakı[redaktə | mənbəni redaktə et]

2004-cü il.Ненасилия как образ жизни. ХХВ Международной научно-практической конференций по проблемам педагогики ненасилия. Санкт - Петербург 15 апреля 2004 г.

2010-cü il.Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Четвертой международной научно-практической конференции. Москва, 18-20 октября 2010 г.

.2011-cü iil.Наука и современность. ХЫ Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 24 мая 2011г.

2012-ci il. Azərbaycan-Avropa cəmiyyətinin Bakı şəhərində keçirdiyi «Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun önlənməsində rolu» mövzusunda Beynəlxalq simpozium. 17—19 oktyabr 2012-ci il

2013-cü il VII Beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi (VII İnternational Turkic culture, art and protection of cultural neritage symposium) simpozium. 27—29 iyun.

2017-ci il. Şərq və Qərb türklüyünün ortaq dövrləri və münasibətləri» mövzusunda II Beynəlxalq konfrans

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.1981, Москва, Народное образование Советского Азербайджана в период Великой Отечественной войны (1941—1945)

2.1982, Bakı, Böyük Vətən müharibəsi illərində məktəblilərin cəbhəyə yardım uğrunda mübarizəsi

3.1984, Bakı, Azərbaycan müəllimləri Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941—1945-ci illər).

4.2000, Bakı, Ümumtəhsil məktəblərinin V - XI sinifləri üçün tarix proqramları

5.2001,Санкт-Петербург, Усиление военного — патриотического воспитания и начальной военной подготовки школьников в годы Великой Отечественной войны (по материалом Азербайджанской Республики)

6. 2003,Санкт-Петербург, Азербайджанские учителя в годы Великой Отечественной войны

7. 2003, Санкт-Петербург, Культура Азербайджана в годы Второй Мировой войны

8. 2004, Bakı, Hərbi mətbuat müharibə illərində (1941—1945)

9. 2004, Bakı, Mədəni — maarif müəssisələri müharibə illərində

10. 2004, Bakı, Kütləvi siyasi işin təşkili tarixindən. Nəzəriyyə və təcrübə

11. 2004, Bakı, Müharibə illərinin kino salnaməsi (1941—1945 - ci illər)

12. 2004, Баку, Внешкольные учреждения Азербайджана в годы войны (1941—1945гг.)

13. 2004, Bakı, Tiflis Azərbaycan teatrı odlu illərdə (1941—1945 – ci illər)

14. 2004, Санкт-Петербург, Азербайджанские учителья в годы войны 1941—1945

15.2004,Bakı, II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan ədəbiyyatında hərbi – vətənpərvərlik mövzusu

16. 2004, Bakı, Ədəbiyyat və incəsənət müharibə illərində

17. 2004, Санкт-Петербург, Азербайджанская культура в годы Второй Мировой войны

18.2004,Санкт-Петербург Усиление начальной военной физической подготовки школьников в годы войны. (1941—1945 гг.)

19.Bakı, Azərbaycan musiqisi İkinci Dünya müharibəsi illərində

20. 2004, Москва, Война и образования

21.2004, Санкт-Петербург, Азербайджанская радиовещательная деятельность военно-патриоти- ческого характера как отражение ненависти к врагам во время Вторая Мировая война

22.Bakı, Azərbaycan elmi cəbhənin xidmətində. İctimai elmlər müharibə illərində (1941

23. 2004, Bakı, Azərbaycan teatrı müharibə illərində

24. 2004, Bakı, Azərbaycan musiqisi İkinci Dünya müharibəsi illərində

25. 2005, Санкт-Петербург Культура Азербайджана в годы Второй Мировой войны.

26.2005, Bakı, Ü.Hacıbəyovun İkinci Dünya müharibəsi illərindəki fəaliyyəti

27.2006,Bakı, Qələbənin qiyməti (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haqqında) Birinci məqalə

28. 2006, Bakı, Böyuk İpək yolu. Keçmişdən bu günümüzə: tarix və zaman

29.2006, Bakı, Qələbənin qiyməti (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haq qında) İkinci məqalə

30.2007, Bakı, Qələbənin qiyməti (İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri haq qında) Üçüncü məqalə

31.2007, Bakı, Azərbaycanda ali məktəb qurujuluğu, ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixindən (1917—1941)

32.2008, Bakı, Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətlərinə dair. Birinci məqalə

33. 2008, Bakı, Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətlərinə dair. İkinci məqalə

34.2008, Bakı, Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətlərinə dair. Üçüncü məqalə

35. 2008, Bakı, İlk milli Azərbaycan ali məktəbi müharibə illərində (1941—1945)

36. 2009, Bakı, İkinci Dünya müharibəsi illərində müttəfiqlərin SSRİ - yə köməyinə dair

37.2009, Bakı, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində Rusiyanın türk vilayətlərində milli hərəkat

38.2009, Bakı, Böyük müharibə 1939-1945. Totalitar rejimin qurbanları (İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 65 illiyi münasibətilə)

39. 2010, Bakı, Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində

40. 2010, Baku, 65th anniversary of History Azerbaijan in World War II: the home front

41. 2010, Baku, State Flag Day

42. 2010, Москва, О месте сако - тюркских племен в истории Азербайджана

43. 2011. Новосибирск, Азербайджан в годы войны (1941-1945 гг.)


Kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. 2002, Bakı, Unutsan, unudularsan

2. 2003, Bakı, Qədim dünya tarixinin tədrisi metodikası. I hissə

3. 2003, Bakı, Ümumtəhsil məktəblərində Heydər Əliyev əsərlərinin öyrədilməsi

4. 2004, Бакы, Народное Образование Азербайджана в годы войны

5. 2004, Bakı, Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində

6. 2006, Bakı, İkinci Dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri

7. 2007, Bakı, Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu, ali pedaqoji təhsiin təşkili və inkişafı tarixinin oçerkləri (1917-1941-ci illər)

8. 2008, Bakı, Qarabağ xanlığı

9. 2009, Bakı, XX əsrdə Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı

10. 2010, Bakı, Şərqi Avrorada türk tayfa birlikləri

11. 2010, Bakı, İkinci Dünya müharibəsi

12. 2010, Bakı, Versaldan Potsdama

13. 2011, Generalı xatırlayarkən. Akim Abbasov — 100

14. 2011.Böyük İpək Yolu

15. 2011.Возникновение государственности и формы землевладения у тюрков

16. 2012.Stalinqrada tarixi qələbə

17.2014. Şəkidə təhsil:tarix, inkişaf yolu

18.2015. Mərkəzi Asiyanın türk respublikaların müharibə illərində ( 1941—1945-ci illər

19.2015. İkinci dünya müharibəsi tarixinin oçerkləri

20.2016. Azərbaycan tarixi (1941—1945-ci illər)

21.2017. Türk xalqları tarixi

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. ADPU-nun saytı
  2. Şəki alim və ziyalıları. Bakı: Elm, 2007, səh.116—117;
  3. Əsrin ziyalıları «X.İ.B.-nin, «Könül» və «Əsrin ziyalıları» qəzetlərinin nəşri, 2011, 291 səh., səh 154
  4. XX-XXI əsrin yaradıcı və ziyalı insanları. III hissə.Bakı,2015
  5. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun DİSSERTASİYA ŞURASI
  6. Şəki alim və ziyalıları. Bakı: Elm, 2007, səh.116-117;