Malatyalı Mehmed Paşa

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Malatyalı Mehmed Paşa
5 yanvar 1777 – 1 sentyabr 1778
(ləqəbi: Cəbəcizadə, Darəndəli)
ƏvvəlkiDərviş Mehmed Paşa
SonrakıKalafat Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Malatya, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi (70 yaşında)
Vəfat yeri Malatya, Osmanlı imperiyası
Dəfn yeri Malatyalı Mehmed Paşa məscidi, Malatya
Atası Cəbəcizadə Mahmud ağa

Malatyalı Mehmed Paşa (d. 1714 - ö. 7 aprel 1784) — I Əbdülhəmid səltənətində ümumilikdə 1 il 7 ay 26 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • BA, Dîvân-ı Hümâyûn, Ruûs Defterleri, nr. 50, s. 150, 259;
 • BA, Ali Emîrî, I. Abdülhamid, nr. 52, 156, 1339;
 • BA, Cevdet-Maliye, nr. 11017, 18615, 22861, 23273, 25531, 26572/1-10, 28542, 30280, 30455, 31446;
 • BA, Cevdet-Maârif, nr. 8619;
 • VGMA, Haremeyn Defterleri, nr. 8, s. 325-326 (VGMA, Vakfiye Kataloğu, VI, 1943);
 • Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Tedbîrât-ı Pesendîde (haz. Ali İbrahim Savaş), Ankara 1999, s. 145, 150, 160;
 • Hâkim Mehmed, Târih, Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 483, I, 60, 165, 253, 306, 349;
 • Çeşmîzâde, Târih (nşr. Bekir Kütükoğlu), İstanbul 1993, s. 17;
 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 38, 45-50, 61;
 • Mehmed Hasîb Rûznâmesi (haz. Süleyman Göksu, yüksek lisans tezi 1993), MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, vr. 29b-30a;
 • Rûznâme (I. Abdülhamid), TSMA, nr. E. 12360/1, vr. 3a, 6a, 7a;
 • Hasîb Üsküdârî, Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyye, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 620, vr. 44a;
 • Ayvansarayî, Vefeyât-ı Selâtîn, s. 101-102;
 • Sâdullah Enverî, Târih, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 67, II, vr. 61b-63a, 66a-76b, 82a-83a, 85b-88a, 105b, 106a, 109a, 113a, 116a-b, 119b;
 • Rûzmerre, TTK Ktp., Yazma, nr. 1001, s. 7-8, 22, 33;
 • Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ: Hadîkatü’l-vüzerâ Zeyli, İstanbul 1271, s. 28-29;
 • Zaîmzâde Mehmed Sâdık, Târihçe, İÜ Ktp., TY, nr. 2532, vr. 10a-11b;
 • Kethüdâzâde Saîd, Târîh-i Sefer-i Rusya, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2143, vr. 14b-15a;
 • Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1968, s. 87-89;
 • E. Raczynski, 1814’de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat (trc. Kemal Turan), İstanbul 1980, s. 169-170;
 • Vahit Türk, “Darende Mehmet Paşa Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar”, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu: 5-6 Mayıs 1986 Elazığ, Bildiriler (haz. Tuncer Gülensoy), Elazığ 1987, s. 211-218;
 • Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi: Sultan I. Abdülhamid (1774-1789), İstanbul 2001, s. 120, 141-143, 188-189, 241;
 • Ahmet Akgündüz v.dğr., Darende Tarihi, İstanbul 2002, s. 398, 454-457, 472-474, 485-492, 708-715.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Sicill-i Osmânî, IV, 261;
 2. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 423-425;
 3. Cevdet, Târih, II, 32, 50, 74-75, 103, 128-129, 303-304, 328; III, 110;
 4. Vâsıf, Târih, I, 18, 33, 57, 312, 322; a.e. (İlgürel), s. 115, 131, 278;