Maqmatik formasiya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Maqmatik formasiya
Elm Geologiya

Maqmatik formasiya, Levinson-Les­sinq, 1888 - müəyyən geoloji şəraitdə, eyni tipli müxtəlif yaşlı geotektonik elementlərin inkişafında qanunauyğun təkrarlanan püs­kür­mə süxurlarının təbii komaqmatik assosiasiya Maqmatik formasiya süxurların petroqrafik, petrokimyəvi, struk­tur, metallogenik və b. xüsusiyyətlərini ümumiləşdirən təsnifat anlayışıdır. Maqmatik formasiya əksəriyyət təşkil edən süxur adını (qranit, bazalt və b.), yaxud da mürəkkəb quruluşlu süxur seriyaların ən tipik süxur növlərinin adını (qabbro-plagioqranit, riolit-bazalt və b.) daşıyır. Bundan başqa, mənşəyinə görə intruziv və effuziv, hətta intruziv-effuziv Maqmatik formasiya ayrılır. Geodinamik şəraitdən asılı olaraq qırışıqlıq vilayəti, platforma, adalar qövsu, riftogen və b. maqmatik formasiya ayrılır.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.