May böcəyi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

XARİCİ QURULUŞU.May böcəyinin bədəni 2;2,5 sm uzunluğundadır.Bədəni silindrik formada olub açıq qəhvəyi rəngdədir.May böcəyinin bədəni 3 hissədən : baş,döş,qarıncıqdan ibarətdir. Baş.May böcəyinin başı duzunə birləşmişdir.O, başını aşağı əyə bilir. Baş hissəsində 6 buğumdan ibarətdir.Başda ağız,1 cüt bığcıq, mürəkkəb (fasetli) gözləri var. İki agız tipi var : gəmirici və sorucu Gəmiri ağız tipi. Gəmirici ağız tipi bir cüt buğumsuz üst çənədən, bir cüt buğumlu alt çənədən habelə üst və alt dodaqdan ibarətdir. Sorucu ağız tipi. Gəmirici ağızdan fərqli olaraq burada üst dodaq ixtisar olmuş və kiçik lövhəcik şəklindədir. Üst çənə yoxdur.Alt çənə isə boru şəklindədir və xortum əmələ gəlir. Döş. 3 buğumdan ibarətdir. Ön.orta,arxa döşdən ibarətdir. Hər buğuma bir cüt ayaq birləşir ki, bu da ön,orta,arxa ayaqlari əmələ gatirir. Ayaqlar yalnız yeriməyə deyil,qidalanma zamanı da öz qənimətini tutmaqda və bədəni təmizləməkdə də iştirak edir. Hər ayaq 5 buğumdan-çanaq,burma,bud,baldır,pəncədən ibarətdir. Pəncənin ucunda caynaqlar yerləşir. Ayaqlar 7 tipdə olur. Qarıncıq. Qarıncıq əsasən 8, bəzən 11 buğumdan ibarətdir.Qarinciqin 8-ci , 9-cu buğumlari öz şəklini dəyişərək dişilərdə yumurtaqoyana,erkəklərdə isə cütləşmə orqanına çevrilmişdir.Buğumlarının yan tərəflərində nəfəsgah adlanan kiçik dəliklər görəcəyik.