Mayis Əliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mayis Əliyev
Mayis Əliyev.jpg
Doğum tarixi (53 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan, Tovuz rayonu, Yanıxlı kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Atası Nəbi Əliyev
İxtisası Hüquqşünas, hüquq üzrə elmlər doktoru
Fəaliyyəti siyasətçi
Tanınır Sosial iş fakültəsinin professoru

Mayis Əliyev Nəbi oğlu(d. 21.11.1968, Yanıxlı kəndi, Tovuz rayonu, Azərbaycan) — Hüquq üzrə elmlər doktoru, Sosial iş fakültəsinin professoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

1975–1985-ci illərdə Yanıxlı kənd orta məktəbində oxumuşdur.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 20 noyabr 1985-ci ildən 25 oktyabr 1986- cı ilədək BKİ-də qəza bərpa işləri üzrə çilingər işləmişdir. 10 noyabr 1986- cı ildən 6 dekabr 1988- ci ilədək Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 5 yanvar 1989- cu ildən 6 noyabr 1993- cü ilədək BSKİ-də nasos qurğularanın maşinisti, çilingəri, operatoru və nasos stansiyasının rəisi vəzifəsində işləmiş və 10 noyabr 1993-cü ildən 22 noyabr 1996-cı ilədək Azərbaycan Respublikası DİN-nin Mühafizə İdarəsində hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışmışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1989-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə həmin fakültəni hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir.

AMEA Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurası nəzdində Hüquq elmləri üzrə Problem Şurasının elmi katibi, Rusiya Hüquq elmləri Akademiyasının, BDU nəzdində FD.02.013 Dissertasiya Şurasının üzvü, "Hüquqi dövlət və qanun" jurnalının redaksiya şurasının üzvi, hüquq fakültəsinin elmi şurasının üzvü, fakültə tədris-metodiki şurasının sədridir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsində dəfələrlə ekspert kimi çıxış etmişdir. 2001-ci ildə "Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri" adlı hüquq jurnalını təsis etmiş və 2010- cu ilə kimi həmin jurnalın Baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 22 noyabr 1996-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki proses, əməkekologiya hüququ kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosenti vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda Əməkekologiya hüququ kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. 150-dən çox məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 7 kitabın və 2 dərsliyin müəllifidir. Onun elmi rəhbərliyi altında beş namizədlik dissertasiya işi müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur.

Əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Vətəndaşların pensiya təminatı hüquqlarının konstitusion xarakteri və onun həyata keçirilməsi təminatları/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 5-ci buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.154-171
 • Məşğulluq və işədüzəltmənin hüquqi tənziminin bəzi məsələləri/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 4-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.300-310 (Z.İ.Cəfərovla)
 • Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemləri): Monoqrafiya. Bakı, 2003
 • "Əmək hüququ" kursunun proqramı. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2003
 • Proqramma kursa "Trudovoepravo". Baku: izd-vo Bakinskoqo Universiteta, 2003
 • Məcburi dövlət sosial sığorta sistemində pensiya islahatlarının hüquqi aspektləri. Azərbaycan keçid dövründə: sosial-iqtisadi inkişaf illəri və hüquqi dövlət quruculuğu" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: "El-Alliance", 2003, s. 132-134
 • Sığorta sistemində pensiya təminatının səviyyəsi//"Azərbaycan hüquq jurnalı", Bakı, 2003, № 2, s. 31-43
 • Ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların bəzi məsələləri //"Gender mədəniyyəti" məqalələr toplusu, Bakı: "Adiloğlu", 2003, s. 305-312
 • Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşdırılmasının tarixi aspektləri//"Tarix və onun problemləri". Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı: "Adiloğlu", 2003, s. 24-27
 • Pensiya islahatı Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi sosial islahatların tərkib hissəsidir. "Xəzərxəbər" Elmi-kütləvi, bədii-publisistik toplu, Bakı, 2003, s. 24-27
 • Sığorta sistemində pensiya təminatının səviyyəsi//"Azərbaycan" hüquq jurnalı, Bakı, 2003, № 2 s. 31-43
 • İnkişaf etmiş Avropa ölkələrinin pensiya təminatı sisteminin hüquqi məsələləri//"Elm və təhsil" (Hüquq). Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: "Təfəkkür" NPM, 2003, s. 6-30
 • Pensiya təminatı sistemində güzəştlər: hüquqi problemlər və onların həlli yolları//"Qanunçuluq" hüquq jurnalı, Bakı, 2003, № 4, s. 17-23
 • Право человека на материальное обеспечение по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца (на основе материалов международных документов)"Право: теория и практика". M., 2003, № 10, с. 4-19
 • ""Pensiya" yoxsa, "təqaüd": terminlərin müharibəsi//"Qanun", Bakı, 2003, № 5, s. 15-18
 • Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatların həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin rolu /Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri". Elmi məqalələr məcmuəsi. 5-ci buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s. 12-16
 • İşsizlik müavinəti /AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 8-ci buraxılış, 2004, s. 108-113
 • Layiqli həyat səviyyəsinə olan hüququn beynəlxalq hüquqi aspektləri /AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 8-ci buraxılış, 2004, s.395-401
 • Sosial pensiyalar/AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.105-109
 • Pensiya hüququnda təminatlar və onun növləri//"Kazus", Bakı, 2004, № 1,s.12-14
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.104-111.
 • Sosial xidmətin anlayışı və prinsipləri// Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 12-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s. 158-16
 • Международные акты о правах человека в сфере социального обеспечения в современном периоде: общая характеристика /Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. XII buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s. 487-494
 • Hüquq sahəsi kimi sosial təminat hüququnun anlayışı. AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi əsərləri. 2005, № 1-2
 • Sosial təminat, sosial sığorta və əhalinin sosial müdafiəsi anlayışları/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. XI-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s. 91-97
 • "Sosial təminat hüququ" kursunun proqramı. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2006
 • Yoxsulluq probleminin sosial təminat hüquq normaları ilə həlli / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmiməqalələrməcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, s.81-88
 • Müasir dövrdə sosial dövlətin funksiyaları//Qanunçuluq, 2006, № 5, s.30-33
 • Sosial təminat hüququnun mənbələri kimi beynəlxalq hüquqi aktların ümumi xarakteristikası//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri.Bakı, 2006, №1, s.28-30
 • Müasir dövrdə hüquqi kateqoriya kimi sosial təminatın anlayışı və funksiyaları // Hüquq problemləri. Elmi-kütləvijurnal, Bakı, 2006, № 1, s.47-51
 • Sosial təminat şərtlərinin diferensiasiyası və yoxsulluq /Keçid dövündə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış. Bakı, 2006, s.99-109
 • Yoxsulluğun aradan qaldırılmasında dövlət sosial yardımının əhəmiyyəti / Elmi əsərlər, 2006, № 1, s.141-148
 • Sosial təminat hüququnun sistemi/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, s.100-103
 • Sosial xidmət üzrə münasibətləri tənzimləyən hüquqi mənbələr//AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi əsərləri. Elmi-nəzəri jurnal. 2007, № 1 (7)
 • Sosial xidmət üzrə münasibətlərin hüquqi tənzimi/"Hüquq elminin aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Təknur, 200736. Право на достойный уровень жизни – одно из основных прав граждан (на основе законодательства АР) // Вопросы трудового права, M., 2007, № 1
 • "Pensiya hüququnun problemləri" ixtisas kursunun proqramı. Bakı, 2007, (azərb.və rusdillərində)
 • Sosial təminat hüququnu nmetodu/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 17-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2007
 • Sosial təminat hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi xarakteristikası // Qanunçuluq, Bakı, 2007, № 8
 • Theoretical and practical problems of the right to a standard of living adequate for well-being. Today and tomorrow. Azerbaijan in Focus. № 4, 2007
 • Sosial təminat hüququnun mənbəyi kimi lokal xarakterli aktların xüsusiyyətləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri,Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4, s.24-30
 • Əmək hüququnun mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi xarakteristikası // "Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiyanın aktual məsələləri" jurnalı, Bakı, 2007, № 46
 • Sosial təminat hüququnun sahəvi metodunun sosial xidmət institutunda təzahürü / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 19-cu buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2007, s.88-93
 • Sosial təminat hüququ kursunun tədris proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2008 (azərbaycan və rus dillərində).
 • Sosial sığorta stajının anlayışı, növləri və hesablanması qaydası / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri". Elmi məqalələr məcmuəsi. 20-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 102-110
 • Vətəndaşların sosial xidmət hüququnun siyasi və iqtisadi təminatları/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 121-130
 • Uşaqlara göstərilən sosial xidmətin hüquqi tənzimlənməsi problemləri/Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri. Bakı, 2008, s. 215-219
 • Sosial xidmət institutunun hüquqi prinsipləri//Qanun, 2008, № 03 (167), s. 82-90 Dövlət sosial yardımının nəzəri və praktiki məsələləri/"Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri" mövzusunda Hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008, s. 267-269 Sosial xidmət üzrə hüquq normalarının sosial təminat hüququ sistemində yeri // AMEA-nın əsərləri. Elmi nəzəri jurnal, 2008, № 1 (11), s. 163-170
 • Sosial xidmətin beynəlxalq hüquqi tənziminin mənbələri // Hüquqi dövlətvəqanun, Bakı, 2008, № 2, s. 16-20
 • Sosial təminatın beynəlxalq standartları // Bakı Universiteti xəbərləri,Sosial-siyasi elmlər seriyası, № 2, 2008, s. 5-15
 • Tibbi yardım institutunun sosial təminat hüququ sistemində yeri//Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 85-89
 • Azərbaycan Respublikasında sosial xidmət hüququnun nəzəri aspektləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 2008, № 9, s. 232-243
 • Yaşamaq hüququ və sosial təminat hüququ: qarşılıqlı əlaqə məsələləri // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri". Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008
 • Vətəndaşların sosial xidmət hüququnun hüquqi təminatları / Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri. Bakı, 2008, № 48, s. 47-55
 • Küreselleşme Sürecində Sosyal Güvenlik və Azerbaycanda Sosyal Güvenlik Alanında Degişimlər //Qafqaz Universitetinin jurnalı, Bakı, 2008, № 22, s.25-37
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavətəhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Sosial təminat hüququ mənbələrinin keyfiyyətinin artırılması yaşamaq hüququnun həyata keçirilməsinin təminatı kimi. Bakı: Qanun, 2009, № 02 (178),с. 132-138
 • Sosial təminat hüququnun sosial funksiyası və yaşamaq hüququ // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri". Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, с. 132-138.
 • Sosial təminat hüququnun sahəvi prinsipləri çərçivəsində insanın yaşamaq hüququ // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı ,2009, № 2, с. 16-20
 • Sosial təminat hüququnun sosial funksiyası və yaşamaq hüququ // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 1, с. 132-137
 • İnsanın yaşamaq hüququnun konstitusion hüquqi əsasları // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. Bakı: Elm, 2009, № 11, s. 236-245
 • Sosial müdafiə sahəsində insanın yaşamaq hüququnun təmin edilməsinin əsas istiqamətləri. Bakı: Qanun, 2009, № 04 (180), с. 90-97
 • Актуальные вопросы гарантий реализации права человека на жизнь в международном трудовом праве и законодательстве стран СНГ о труде. Юриспруденцiя: теория и практика. Киев, 2009, № 6 (56), с. 2-7
 • Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların yaşamaq hüququnun təmin edilməsində dövlətin rolu// Qanunçuluq, Bakı ,2009, № 05, с. 63-67
 • Sosial xidmətin dövlətin sosial funksiyası ilə qarşılıqlıəlaqəsi / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 2, с. 96-101
 • Sosial -iqtisadi hüquqlar insanın yaşamaq hüququnun təminatçısı kimi // Bakı Universiteti xəbərləri, Sosial siyasi elmlər seriyası, 2009, № 2, с. 5-12
 • İnsanın yaşamaq hüququ və layiqli həyat səviyyəsinə olan hüquq // Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri. Elmmi praktiki konfransın materialları. Bakı, 2009, с. 5-9
 • Sosial sığorta sisteminin və pensiya təminatının aktual problemləri // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 3, s. 137-141
 • İnsanın yaşamaq hüququ sosial-iqtisadi hüquqlar kontekstində // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2009, s.246-248
 • İnsanın yaşamaq hüququnun təmin edilməsində sosial təminat sahəsində beynəlxalq normaların və sosial standartların rolu // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, № 3 (19), s. 188-192
 • İnsanın yaşamaq hüququ və beynəlxalq hüquqi standartlar / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 4, s. 137-141
 • Навчання юристiв I пiдвищения iх квалiфiкацiя як частина правовоi реформи, проведеноi в Азербайджанськiu Республiцiц // Актуаьнi проблемi политики. Збирник наукових праць. Выпуск 39. Одеса, 2010, с. 379-384
 • Vətəndaşların əmək hüquqlarının təminatları sferasında Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Hüquq elminin müasir problemləri" mövzusunda II Beynəlxalq Konfransın materiallar. Бакы, 2010, s. 267-268
 • Konstitusion hüquq kimi sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsinin hüquqi təminatları // Hüquq elminin nəzəri və təcrübi problemləri. Elmi məqalələr məcmüəsi. I buraxlış. Bakı:Elm və təhsil, 2010, s. 24-32
 • Əmək hüququnun təmin edilməsi baxımından əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin bəzi məsələləri / Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гурулуъуьунун актуал проблемляри. Елми мягаляляр мяъмуяси, Bakı,2010, № 1, s. 90-95
 • Vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsinin təminatları: anlayışı və növləri // Бакы Университетинин хябярляри, Сосиал сийаси елмляр серийасы, 2010, № 3, s. 5-19
 • Vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsinin məhkəmədənkənar təminatları // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2010, № 3 (23), с. 5-11
 • Профессиональная подготовка юристов и их повышения классификации как часть правовой реформыпроводимых в Азербайджанской Республике // Актуальные проблемы политики. Сборник научных трудов. Выпуск 39. Одесса, 2010, с. 379-384
 • İnsanın sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsinin prosedur və prosessual təmintaları /Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş "Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri" mövzusunda 11 respublika elmi-praktiki Konfransın materialları (I cild) 11-12 may. Bakı, 2011, s. 260-264
 • Vətəndaşların sosial təminat sahəsində pozulmuş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin xüsusiyyətləri /Hüquq elminin müasir problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (17-18 oktyabr). Bakı, 2011, с.30-36
 • Создание административной юстиции как средства правовой защиты в АР// Южный Кафказский юридический журнал, 2011, № 2, с.72-77
 • Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən hüquqi islahatların tərkib hissəsi kimi hüquqi təhsilin inkişafı // Ulu öndər Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş "Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2011, s.36-41
 • Sosial təminat sahəsində vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin xüsusiyyətləri // Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2011, № 32, s. 167-175
 • Некоторые вопросы трудоустройства в Азербайджанской Республике / Влияние международных интеграционных процессов на социально-политическое развитие общества // Материалы ХIV международной научно-практической интернет-конференции (15 февраля – 15 марта 2012 г.). Орел: ФГБОУ ВПО ГУ-УНПК, 2012, c. 9-15
 • Azərbaycan Respublikasında tibb hüququnun əsaslandırılmasının nəzəri aspektləri // "Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və qanunçuluq – 2020: gələcəyə baxış" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (11-12 iyun). Bakı: Təknur, 2012, s. 50-54
 • Тып щукукунун чаьымызда баьымсыз щукук далы олараг эелишмесинин теорик есаслары / Щукук билиминин эцнъел сорунлары. ЫЫЫ Улусларарасы Конгре (Билдири юзетлери китапчыьы). Самсун, Тцркийе, 4-6 майыс 2012, с. 122-123
 • Тibb hüququnun predmeti və metodu // "Hüquq elminin müasir problemləri" mövzusunda XX Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (29-30 mart). Bakı, 2012, с. 20-25
 • Некоторые вопросы развития законодательства о занятости и трудоустройстве Азербайджанской Республики // Право и политика (научный журнал), Москва, 2012, № 10 (154), с. 1664-1668
 • Azərbaycan Respublikasında əlillərin sosial müdafiəsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məsələsi // "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi statusu: mövcud problemlər və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları (02 may). Bakı, 2012, s. 65-70
 • Müasir dövrdə tibb münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə prinsipi // Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri adlı 10 dekabr beynəlxalq inasan hüquqlari günüə həsr edilmiş beynəlxalq elmi praktiki konfransı materialları (13-14 dekabr), Bakı, 2012, s. 767-769
 • İşəgötürən tərəfindən lokal normativ aktların qəbul edilməsi zamanı işçilərin əmək hüquqlarının təminatları // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2012, № 1, s. 14-27
 • Sosial təminat üzrə mübahisələrin hüquqi tənziminin bəzi nəzəri və praktiki aspektləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2012, № 4(32), s. 51-58
 • Müasir dövrdə tibb hüququnun strukturunun nəzəri aspektləri /"Hüquq elminin müasir problemləri" mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (14-15 mart), Bakı,2013, s. 49-51
 • Tibb sahəsində qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi haqqında // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri" mövzusunda Рespublika elmi-praktiki кonfransın materialları(6-7 may). Bakı, 2013
 • Создание административной юстиции как средства правовой защиты в АР /Административное судопроизводство в Российский Федерации: развитие теории и формирование адмистративно-процессуального законодательство. Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. Воронеж: Издательство Воронежсгого государственного университета, 2013, с.846-855
 • Теоретические аспекты права надостойный уровень жизни (на основе законодательства Азербайджанской Республики о социальном обеспечении) // Материалы IX международной научно-практической конференциина тему "Пути реализации в России программы достойного труда и достойного социального обеспечения. М.: Проспект, 2013, с. 560-566
 • Müasir dövrdə tibb münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə prinsipi / 10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş "Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 767-769
 • Tibb hüquq münasibətlərinin subyektləri // Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2013, №4, s.62-70
 • İnklüziv təhsil əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının reallaşdırılmasının ən səmərəli vasitəsi kimi // Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiıəsinin yeni tendensiyaları mövzusunda IV Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2014, s.49-54
 • Əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının reallaşdırılması vasitəsi kimi inklüziv təhsilin hüquqi tənzimi problemləri / "Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yollar" mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014, s. 47-54
 • Əlillərin sosial müdafiəsi sahəsində Heydər Əliyev Fondunun rolu // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2014, № 2(38), s. 113-121
 • Tibbi fəaliyyətin hüquqi tənziminin bəzi məsələlər// Nəqliyyat hüququ, Bakı 2014, №3, s.44-50
 • Heydər Əliyevin sosial siysətinin əlilliyi olan şəxslərin sosial-hüquqi müdafiəsində rolu /"Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri fəlsəfi, sosialoji və hüquqi və proqnazlaşdırma" II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, s.127-134

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Digesta, 2002;
 • Yaşa görə pensiyalar: müasir vəziyyəti, hüquqi problemləri, inkişaf perspektivləri.: Monoqrafiya. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2003;
 • Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemləri): Monoqrafiya. Bakı, 2003;
 • "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun Kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2005;
 • Pensiya hüququnun problemləri: Dərslik. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2004;
 • Sosial təminat hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007;
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası / Prof. A.M.Qasımovun məsul redaktorluğu ilə. Bakı: Adiloğlu, 2007;
 • Sosial xidmət sosial təminat hüququnun institutu kimi: Dərs vəsaiti. Bakı: Təknur, 2008;
 • "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun elmi və praktiki kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2008;
 • Əmək və sosial təminat sahəsində vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları. Monoqrafiya.Bakı: Qanun, 2012;
 • İnsanın yaşamaq hüququ və onun sosial müdafiəsi sahəsində təminatları. Monoqrafiya. Bakı: Təknur, 2009;
 • Əliliyi olan şəxslərin hüquqi təminatları. Praktik vəsait.Bakı: "Qoliaf qrupp", 2012.[1]

Təltiflər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Hüquq fakültəsi
 2. "http://Sosial iş fakültəsinin professoru" (PDF). 2018-10-24 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-06-10.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]