Mehr və Müştəri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Müştərinin Mehrin qarşısında diz çökməsi, 1476, Uolters Sənət Muzeyi

Mehr və Müştəri - 1376-cı ildə Əssar Təbrizi tərəfindən fars dilində məsnəvi janrında formasında yazılmış romantik poemadır. Əssar Təbrizi “Mehr və Müştəri” poemasının mövzusunu “Mehru-mah” adlı xalq dastanından almışdır.[1]

Tədqiqi[redaktə | əsas redaktə]

Prof. M. H. Təhmasibin fikrincə, Mehr, Avestada adı tez-tez çəkilən “Mitra”dır. O, yazır: “Əslində, səhər günəşinin önüncə gəlib, axşam günəşini yola salan və ancaq o batdıqdan sonra çəkilən işığın antropomorfizmindən ibarət olub, gənc, gözəl və qüvvətli bir oğlan cildində təsvir edilən Mitr-Mehr uzun əsrlər boyu qələbə tanrısı, əhdi-peyman keşikçisi hesab edilmişdir."[2] Mitr-Mehr obrazının bu əsatiri xüsusiyyətlərini Əssar Təbrizi də əks etdirmişdir. Q.Cahani yazır ki, “Mehr əsatiri baxımdan günəşlə eyniyyət təşkil etdiyi üçün məhəbbət simvoluna çevrilmişdir.” [3]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Q. Cahani – Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” poeması, Bakı, 1969
  2. Təhmasib, M.H. (1960). VII əsrə qədər Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, I cild. Bakı. 19.
  3. Cahani, Q. (1979). Azərbaycan ədəbiyyatııda Nizami ənənələri. Bakı. 71.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]