Minimal tələb və ya Libix qanunu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1840-cı ildə alman aqronomu J. Libix kəşv etmişdir ki, bitkilərin məhsuldarlığı və onun stabilliyi torpaqda bol olan qida maddələrindən yox, minimal miqdarda olan maddələrdən (məsələn mikroelemetərdən) asılıdır. Bitkiyə lazım olan bir maddə çatışmayan torpaqda digər qida maddələrinin bolluğu faydasızdır. Libix qanunu ekoloji faktorların hamısına aid edilə bilər.

Ekologiyasız təsərqfatların açı təcrübəsi göstərir ki, torpağın kimyəvi tərkibini öyrənmədən sahəyə verilən gübrələr faydasız, bəzən zərərlidir. Torpaqdakı azot, kükürd və üzvü maddələr yuyulub çaylara, göllərə töküldükdə, belə sularda göy-yaşıl yosunlar kütləvi çoxalır. Nəticədə evtrofikasıya-suyun bioloji çirklənməsi baş verir. Elektrik stansiyası və başqa istilik mənbələri vasitəsi ilə suyun qızdırılması yosunları daha da inkişaf etdirib, əsil ekoloji partlayışa səbəb olur. Belə sudan balıqçılıqda və başqa təsərrüfat üçün istifadə etmək faydasızdır. Qorxulu ekoloji partlayışların profilaktikası üçün onun əmələ gəlməsində əsas rol oynayan ekoloji faktorları bilmək tələb olunur.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Mustafayev Q. T. Ekologiyadan konspekt.Bakı, Şərq-Qərb,1993, 184 s.