Mircəfər Seyid-Rzayev

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
MirCəfər Seyid-Rzayev
MirCəfər MirTağı oğlu Seyid-Rzayev
Doğum tarixi 1940(1940-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Aparıcı elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali
Mükafatları

UNESKO”-nun fəxri adı,

AMEA-nın fəxri fərmanı

MirCəfər MirTağı oğlu Seyid-Rzayev (1940)— AMEA Zoologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

MirCəfər MirTağı oğlu Seyid-Rzayev 1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İlk orta təhsilini 1949-1959-cu ildə Bakı şəhərində yerləşən 190 saylı orta məktəbdə almışdır. 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirmiş, kimyabiologiya müəllimi ixtisası almışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində (1965-1968) Yusif Məmmədəliyev adına Azərbaycan Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1969-cu ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda aspiranturaya daxil olaraq İxtiologiya ixtisası üzrə “Xəzər külməsinin ural populyasiyasının biologiyası və ehtiyatının vəziyyəti” haqqında dissertasiya işini başa çatdırmışdır. 1972-ci ildə Ali Attestasiya komissiyasının qərarına əsasən biologiya elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür. 1975-1985-ci illərdə “Növ və onun arealının məhsuldarlığı” “MAB” “Человек и биосфера” aid materialları çap olunmuşdur. 1975-1976-cı illərdə iki mühüm əhəmiyyət kəsb edən təsərrüfat müqaviləsi üzrə hesabat tərtib edilmişdir: Результаты ихтиологических и гидробиологических исследований в зоне водозабора Азербайджанской ГРЕС и учета сноса рыб через оросительные каналы Мингечаурского водохранилища. 1975-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının qərarına uyğun olaraq baş elmi işçi itioloq adını almışdır. 1990-cı ildə “UNESKO”-nun “İnsan və Biosfera proqramının fəxri adına layiq görülmüşdür. 1974-cü ildən etibarən Mingəçevir su anbarı balıqlarının biomüxtəlifliyi üzrə tədqiqat işləri aparır. O, 12 elmi mövzunun rəhbəri və bir neçə diplom, magistr işinə rəhbərlik etmişdir. İş fəaliyyətində Mingəçevir su anbarında balıqların bioekoloji xüsusiyyətlərini, say dinamikasını, yayılmasını və digər məsələləri öyrənərək aparılan tədqiqatların böyük elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyini əsaslandırmış və hər il praqnoz hazırlayaraq Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim edir. 85 elmi əsərin, eyni zamanda çap olunmuş 4 monoqrafiyanın müəllif və həmmüəllifidir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • UNESKO”-nun “İnsan və Biosfera proqramının fəxri adı;
 • AMEA-nın fəxri fərmanı

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. M.M.Seyid-Rzayev. Mingəçevir su anbarının balıqları. // Bakı, “İrşad”, 1994, 76 s.
 2. M.M.Seyid-Rzayev. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioloji ehtiyatları, onların artırılması və səmərəli istifadə olunması yollarına dair. / Z.M.Quliyev, A.R.Əliyev. // Bakı, “Elm”, 2011, 107 s.
 3. Kür silsilə su anbarlarının biologiyası. // Bakı, “Elm,2010, 267 s.
 4. M.M.Seyid-Rzayev. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının ekologiyası. // Bakı,”Elm” 2007, 242 s.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Сеид-Рзаев М.М. Возрастной состав и рост воблы р.Урала. // Изв.АН Азерб.ССР сер биол.наук,№5-6, 1970, стр. 94-96,
 2. Сеид-Рзаев М.М. Биология воблы Урало-Каспийского бассейна. // Матер.второй Всесоюзной научной конференции по вопросам водной токсикологии. Баку, 1970, стр.70-72,
 3. Сеид-Рзаев М.М. Морфологическая характеристика Урало-Каспийского бассейна. // Матер.научной конференции Института зоологии AН Азерб.ССР,посв.20-летию Мингечаурской лаборатории биологии водохранилищ. Баку, 1971, стр.48-51,
 4. Сеид-Рзаев М.М. О плодовитости воблы р.Урал. // Изв.АН Азерб.ССР сер биол.наук,№4, 1971, стр. 104-110,
 5. Сеид-Рзаев М.М. К морфо-биологической харакеристике уральской и куринской воблы, Состояние сырьевых ресурсов, воспроизводства и рациональное использование рыбных запасов Урало-Каспия. / Абдурахманов Ю.А., Песериди Н.Е., Кулиев З.М. // Тез. док. науч. произв. конферен-ции. 30-31 октября,1972.Гурьев,стр.21-23,
 6. Сеид-Рзаев М.М. Биология и состояние запасов уральской популяции каспийской воблы. // Автореферат АН Азерб.ССР.Институт Зоологии. Баку: 1972, 34 с.,
 7. Сеид-Рзаев М.М. Питание уральской воблы, Материалы научной конф.аспирантов АН Азерб.ССР. 13-15 декабря, Баку, 1973 с.99-102,
 8. Сеид-Рзаев М.М. Некоторые данные о половом цикле гонад воблы Rutilus rutilus caspicus Jak. / Алекперов А.П. // Вопросы ихтиологии АН СССР, 6 т.14 Москва,1974,стр.1136-1139,
 9. Сеид-Рзаев М.М. Биологическая характеристика ураль-ской воблы Rutilus rutilus caspicus Jak. // Изв.АН Азерб.ССР сер биол.наук,№1, 1974, стр. 109-114,
 10. Сеид-Рзаев М.М. К биологии сазана в Мингечаурском водохранилище. // Изв. АН Аз ССР, с.биол. н., 1974, № 5-6, с. 94 – 99,
 11. Сеид-Рзаев М.М. Porunun (Abramis sapa Bergi Belyayeff) Mingəçevir su anbarında yerliu populyasi-yası haqqında. // Azərb.EA xəbərləri. Biologiya. e.seriyası, 1975,N1, s.89-92 ,
 12. Сеид-Рзаев М.М. О распределении и освоении запасов рыб Мингечаурского водохранилища. / Абдурахманов Ю.А., Меликова П.К.// Изв. АН Аз ССР, с.биол. н., 1975, № 5, с. 81 – 89,
 13. Сеид-Рзаев М.М. Исследование видов (Vimba vimba L. и Abramis brama L.) в нескольких точках их ареалов весной 1975г. / Вольскис Р.С., и др. // Матер. I/IX/ заседания рабочей группы по проекту № 13 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1975 г., стр.23-26.,
 14. Сеид-Рзаев М.М. Исследование видов Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) в нескольких точках их ареалов весной и осенью 1975г. / Вольскис Р.С. и др. // Матер. I.IX. заседания рабочей группы по проекту № 18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1975 г., стр.25-33.,
 15. Сеид-Рзаев М.М. Количественное распределение молоди рыб в Мингечаурской водохранилище. / Абдурахманов Ю.А. // Изв. АН Аз ССР, с.биол. н.о земли, 1976, № 5, с. 57-61,
 16. Сеид-Рзаев М.М. Исследование видов Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) в нескольких точках их ареалов весной 1976г. / Вольскис Р.С. и др. // Матер. Ш- IV заседания рабочей группы по проекту № 18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1976 г., стр. 17-22.
 17. Сеид-Рзаев М.М. Результаты ихтиологических исследова-ний в зоне глубинного водозабора Мин-гечаурского водохранилища. / Абдурахманов Ю.А. // Изв. АН Аз ССР, с.биол. н., № 1, 1977с. 65-68.
 18. Сеид-Рзаев М.М.Исследование видов Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) в нескольких точках их ареалов 1976г. / Вольскис Р.С., и др.// Матер. V.XШ-VI. X IV заседания рабочей группы по проекту № 18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1977г.,стр. 21-25.,
 19. Сеид-Рзаев М.М. Распределение и численность рыб Мингечаурского водохранилища. / Абдурахманов Ю.А. // Сб.Биология Каспийского моря в новых экологических условиях. Баку, 1978., стр.149-174.
 20. Сеид-Рзаев М.М. О биологии молоди основных промысловых рыб Мингечаурского водохранилища. // Изв. АН Азерб. ССР. сер. биол. н. №6.1978. с.76-82,
 21. Сеид-Рзаев М.М.Обобщенные данные по видам Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) за 1977г. и весну 1978г. / Вольскис Р.С. и др. // Матер. VII-VШ заседания рабочей группы по проекту № 18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1978г.,стр.31-36.,
 22. Сеид-Рзаев М.М. Адаптация леща (Abramis brama orientalis Berg) в Мингечаурском водохранилище. / Аббасов Г.С. // Сб.Третий Европейский ихтиологический конгресс /18-25 сентября/, Варшава.1979,с.3,
 23. Сеид-Рзаев М.М. Обобщенные данные по видам Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) за 1975-г. 1978г. и весну 1979г. / Вольскис Р.С. и др.// Материалы IX.XVII заседания рабочей группы по проекту № 8б/18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1979г.,стр.22-26.,
 24. Сеид-Рзаев М.М. Динамика весового и количественного соотношения молоди рыбца и леща в разных водоемах их ареалов. / Жилюкас В.Ю. и др.// Материалы IX.XVII заседания рабочей группы по проекту № 8б/18 «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1979г.,стр.55-58,
 25. Сеид-Рзаев М.М.Динамика весового и количественного соотношения молоди рыбца и леща в разных водоемах их ареала. / Жилюкас В.Ю., Кропа М.О., Попова М.С., Правоторов Б. // Сб.Третий Европейский ихтиологический конгресс /18-25 сентября/, Варшава.1979.,
 26. Сеид-Рзаев М.М. Структура нерестовой популяции леща, шемаи, судака и сазана в Мингечаурском водохранилище. / Аббасов Г.С., Аскерова Х.М. // Изв. АН Аз ССР, с.биол. н., № 5,1979, с.91-98,
 27. Сеид-Рзаев М.М. Причины высокой адаптации леща в Мингечаурском водохранилище.// Доклад АН Азерб.ССР, т.XXXVI, № 7, 1980, стр.76-80,
 28. Сеид-Рзаев М.М.Повышение эффективности разведения частиковых рыб. / Аббасов Г.С.// IV Съезд всесоюзного гидробиологического общества. Киев, 1981 г., стр.3-4.
 29. Сеид-Рзаев М.М. Количество чешуй в боковой линии у рыбца и леща в различных водоемах их ареалов. / Подгорный М.И., Попова М.С. // Материалы II совещания представителей нацио-нальных комитетов МАБ социалистических стран и XII (XX) заседания советской рабочей группы по проекту № 8б «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1982,
 30. Сеид-Рзаев М.М. К оценке урожайности молоди промыс-ловых рыб Мингечаурского водохрани-лища. / Аббасов Г.С., Аскерова Х.М. // Изв. АН Азерб. ССР. сер. биол. н. №5.1983. с.71-76,
 31. Сеид-Рзаев М.М. Сток молоди рыб в Средней Куре. / Аббасов Г.С., Аскерова Х.М. // Сбор.гидробиологические и ихтиологические исследования в Азербайджане. Изд. «Элм», Баку, 1983, стр.4-7.
 32. Сеид-Рзаев М.М.О кормовой базе и потенциальной рыбородуктивности Мингечаурского водохранилища. / Аббасов Г.С., Ахмедов И.А., Мамедова С.А. // Сб. Результаты зоологических исследований на Большом и Малом Кавказе. АГУ, 1985г., стр.83-93,
 33. Сеид-Рзаев М.М. Учет и распределение молоди промыс-ловых рыб в Мингечаурском и Варваринском водохранилищах. / Аббасов Г.С., Аскерова Х.М. // Изв. АН Азерб. ССР. №1.1985. с.37-43,
 34. Сеид-Рзаев М.М. Гидроакустические исследования распределения рыб в Мингечаурском водо-хранилище. / Аббасов Г.С., Поддубный А.Г.,Малинина Л.К.// Изв. АН Азерб. ССР. №4.1985. с.51-59,
 35. Сеид-Рзаев М.М. Сравнительная оценка состава и структуры прибрежных сообществ молоди рыб из двух экосистем ареала леща. / Жилюкас В.Ю.// В сб.Материалы 15 (23) заседания Советской рабочей группы по проекту № 8б «Вид и его продуктивность в ареале».Вильнюс, 1985 г., стр.88-92,
 36. Сеид-Рзаев М.М. Обобщение результатов многолетних исследований Vimba vimba (L.) и Abramis brama (L.) в пределах ареала. / Вольскис Р.С. и др.// В сб.Материалы 15 (23) заседания Советской рабочей группы по проекту № 8б «Вид и его продуктивность в ареале». Вильнюс, 1985 г., стр.26-46.
 37. Сеид-Рзаев М.М.Биология основных промысловых рыб Мингечаурского водохранилища.// Изв. АН Азерб. ССР. №4.1989. с.54-60.
 38. Сеид-Рзаев М.М. К вопросу формирования ихтиофауны Мингечаурского водохранилища на основе бассейна р. Куры. / Джапошвили О.Г. // Межинститутская научная сессия молодых ученых г.Тбилиси, 1989г., стр. 146-147.
 39. Сеид-Рзаев М.М.Биология хищных рыб Мингечаурского водохранилища.// Известия АН Азерб.ССР, 1990, № 1, стр.68-72.
 40. Сеид-Рзаев М.М. Биологические показатели основных промысловых видов рыб во внутренних водоемах Азербайджана. / Багирова Ш.М., Аскерова Х.М.// Тез.докл.предст.на VII съезд ВГБО Мурманск, 1991, стр.11-12.
 41. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında çəki və şəmayi balıqlarının çoxalmada iştirak edən populyasiyalarının strukturu. //Azərb.EA-nın xəbərləri, biol.elm.ser., N1-3, 1993, səh.45-50.
 42. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında bəzi balıqların biologiyasına dair.// AEA xəbərləri, biol.elm.ser.,1993, N1-3, səh.70-76.
 43. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının balıqları.// Azərb.EA, Zoologiya institutu.Bakı-İrşad,1994,75 s.
 44. Seyid-Rzayev M.M. Azərbaycanın daxili sularının ekoloji vəziyyəti./ Bağırova Ş.M., Əsgərova X.M., Əliyev A.R. və b.// Современные проблемы экологии, методы и средства их решения. I Международная научно-тех.конф.28-30 сентября, Баку, 1994, стр.124.
 45. Seyid-Rzayev M.M. Şəmkir su anbarının balıqları. / Bağırova Ş.M., Rəhimov D.B. və b.// Azərb.EA, Zoologiya institutu.Bakı, 1997, 206 s.,
 46. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında balıqların artma-sına təsir edən amillər haqqında. // Akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının mat-rı, Bakı: Elm, 1997, s.164-165, Rəhimov D.B.
 47. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında yaşayan balıqla-rın təsərrüfat əhəmiyyəti.// ŞÇ Ulusal su ürünləri sempoziumu 17-19 Eylül, 1997, s.176.,
 48. Seyid-Rzayev M.M. Изменение структуры промысловых видов рыб в Мингечаурском водохра-нилище. // I конгресс ихтиолов России.Тез.докл., Астрахань, сентябрь, 1997, Москва, Изд-во ВНИРО, 1997, с.458.,
 49. Seyid-Rzayev M.M. Динамика распределения рыбного населения предгорного Мингечаурского водохранилища в процессе его становления./ Надиров С.Н., Аббасов Г.С.// Пространственная структура и динамика распре-деления рыб во внутренних водоемах, Ярославль, 1998, с.108-121,
 50. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında vətəgə əhəmiyyə-tli balıq körpələrinin yayılması və say dina-mikasına aid. // Azərb.EA xəbərləri,biol.elm.ser., N 1-6, 1999, s.66-71,
 51. Seyid-Rzayev M.M. Kürətrafı göllərin biologiyası. / Əsgərova X.M., Ağayarova A.E., Ağayeva S.Ə. // Azərb.EA, Bakı-2001, s.126-188.
 52. Seyid-Rzayev M.M. Orta və Cənubi Xəzərdə qarasol balığın bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri. / Rəhimoiv D.B., Süleymanov S.S.// Azərb.resp.”Təhsil”cəmiyyətinin “Bilgi”dərgisi, Kim-ya, Biologiya, Tibb, N 1,2001, 31-36,
 53. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının müasir ekoloji şəraitində şəmayi balığının biologiyası və qidalanması. / Süleymanov S.S., Əliyev A.R., Əhmədov İ.// Azərb.resp.”Təhsil”cəmiyyətinin “Bilgi”dərgisi, Kim-ya, Biologiya, Tibb, N 4,2001, 86-90,
 54. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir və Varvara su anbarlarnın balıq faunasının müasir vəziyyəti, onların məhsuldarlığının yaxşılaşdırma imkanları. / Rəhimov D.B., İsmayılov Q.K. // Akademik M.Ə.Musayevin anada olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının mat-rı, Bakı: Elm, 2001, s.347-349,
 55. Seyid-Rzayev M.M. hövzəsində ekoloji və antropoloji amillərin çapağın ehtiyatına təsirinə dair. / Rəhimov D.B., Süleymanov S.S.//Akad.Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə aid konf. materiallrı. 2002, c.324-326,
 56. Seyid-Rzayev M.M. Orta və Cənubi Xəzərin qərb sahillərində çəki balığının bioekoloji vəziyyəti. / Süleymanov S.S. // Azərb.resp.”Təhsil” cəmiyyəti “Bilgi”dərgisi, kimya, Biologiya, Tibb, N 1, 2003. c.46-49,
 57. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının vətəgə əhəmiyyətli balıqlarına dair. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı, 2003. səh.387-390,
 58. 58)Seyid-Rzayev M.M. Xəzər qarasolunun (Vimba vimba persa (Pallas)) Mingəçevir su anbarında yayılmasına dair. / Rəhimov D.B. // Xəzər dənizinin bioloji sərvətlərinin müasir problemləri. bakı, 2003, s.381-383.
 59. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında əsas vətəgə əhəmiyyətli balıqların ehtiyatının saxlanma-sına dair tövsiyyələr. / A.M.Orucov, Süleymanov S.S. // Kür çökəkliyinin təbiəti və ekoloji problemləri. Bakı, 2004,s.93-97.
 60. Seyid-Rzayev M.M. Kür şəmayisinin müasir bioekoloji xüsusiyyətləri. // Azərb.resp.”Təhsil”, Bilgi” dərgisi, Kimya, Biologiya, tibb N4 (200).Bakı, 2004, s.38-41.
 61. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında naxa balığının (Silurus glanis Linne) bioloji xüsusiyyətləri. // AMEA Xəbərləri N 3-4, 2005, s.124-128,
 62. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarı balıqları üzrə yeni məlumatlar. // Zoologiya institutunun əsərləri XXVİİİ, Bakı, 2006, 818-827, Yusibova S.C.
 63. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında bəzi vətəgə balıq-larının çoxalmasının ekoloji xüsusiyyətləri.// AMEA Xəbərləri N5-6, 2007, s.70-75,
 64. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarı balıqlarının tərkibi və balıq ehtiyatından səmərəli istifadə olun-masına dair. // Görkəmli alim, ictimai xadim, akademik H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmus “Akademik Həsən Əliyev və Azərbaycanda ekologiya elmi” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri. 2007. s.235-236,
 65. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının ekologiyası. // AMEA Zoologiya institutu.Bakı, Elm-2007, 242 s.,
 66. Seyid-Rzayev M.M. Orta Kürün ixtiofaunasının müasir vəziy-yətinə dair. / Yusibov V.S. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. İ cild.Bakı, 2008. səh.557-561,
 67. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının xul balıqları. / Yusibov V.S. // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 22-23 May, 2009. s.308-310.
 68. Seyid-Rzayev M.M. Azərbaycanın balıqçılıq əhəmiyyətli su hövzələrinin müasir durumu. // AMEA Nəbatat bağının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. 23-24, II hissə, Bakı,2009,5 s., Z.M.Quliyev
 69. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının ixtiofaunası. / Z.M.Quliyev, N.Mamedov, V.S.Yusibov və b.// Kür silsilə su anbarlarının biologiyası. Bakı, “Elm”-2010; s.104-131.
 70. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında Ağqalınalının (Hypophtalmichthys molitu Valenciennes, 1844) bioekooji xüsusiyyətləri.// Bakı-2010, s.639-643,
 71. Seyid-Rzayev M.M. Биологическая характеристика рыб Мингечаурского водохранилища. / Абдурахманова Р.Ю.// Баку – 2010, с.768-771,
 72. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir elmi-təcrübə laboratoriyası ərazisindəki hovuzların hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. / A.R.Əliyev, V.S.Yusibov // Akademik M.Ə.Musayevin anada olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının mat-rı, III cild, Bakı: Elm, 2011, s.77-83,
 73. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarının balıq faunasının müasir vəziyyəti. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. III cild.Bakı, 2011. səh.279-285,
 74. Seyid-Rzayev M.M. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioloji ehtiyatları, onların artırılması və səmərəli istifadə olunması yollarına dair. // Bioloji tövsiyyələr. Bakı, “Bakı”, 2011, 107 s., Z.M.Quliyev, A.R.Əliyev
 75. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında yırtıcı balıqların balıq ehtiyatına təsiri. /S.C.Yusibova// Zoologiya institutunun əsərləri. C.4, N 2, 2012, s. 46-50,
 76. Seyid-Rzayev M.M. Mingəçevir su anbarında porunun bioekoloji vəziyyəti./ V.S.Yusibov, S.C.Yusibova// Zoologiya institutunun əsərləri. C.30, N 2, 2012, s. 68-73,
 77. Seyid-Rzayev M.M.Численность и распределение молоди промысловых рыб Мингечаурского водохранилища. // Доклады Национальной Академии Наук Азербайджана т. L XVIII, № 3, 2012, с.92-97.
 78. Seyid-Rzayev M.M. Мониторинг распределения, концентраций и качественных характеристик ихтиоплактона на западном побережье Южного Каспия в 2011 г./Исмаилов Г.К., Сулейманов С.Ш. // APJ.2012, Xəbərlər, N 1, s.96-99,
 79. Seyid-Rzayev M.M. Ихтиофауна Мингечаурского водохранилища (Бассейна р.Куры). / S.C.Yusibova // AMEA Xəbərlər. N3, s. 59-62. 2012,
 80. Seyid-Rzayev M.M. Структура нерестового стада саринской сельди Alosa braschnikovi sariensis (Michailowskaya, 141). / С.Ш.Сулейманов, Азизов А.П., Гаджиев Р.В.// ЦНИОРХ. /
 81. Seyid-Rzayev M.M. Характеристика нерестового стада каспийского пузанка Alosa caspia caspia (Eichwald, 1838) у берегов Азербайджана. /С.Ш.Сулейманов // Вестник Костромского Гос.Университета им. Н.А.Некрасова, №4, с.24-28, 2012.
 82. Seyid-Rzayev M.M. Материалы по ихтиофауне северного Апшеронского залива Каспийского моря. / С.Ш.Сулейманов // Казахстан.
 83. Seyid-Rzayev M.M.Динамика видового разнообразия круглоротых и рыб Мингечаурского водохранилища. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. С.5, № 1, 5. 176-181.Bakı, 2013. səh.279-285,
 84. Seyid-Rzayev M.M. Морфометрическая характеристика белого толстолобика Hypophtalmichthys molitrix (Val) Мингечаурского водохранилища. / Юсибова С.Д.//Zoologiya institutunun əsərləri. C.31, N 1, 2013, s. 232-237
 85. Seyid-Rzayev M.M. Данные о морфологии и биологии карася Carassius auratus gbelio (Bloch) Мингечаурского водохранилища. // AMEA Məruzələr. T. LXIX, c. N2. 2013, s. 77-82,

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu