Mis (II)oksid

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mis (II)oksid
Mis (II)oksid:kimyəvi formul
Mis (II)oksid: molekulların görünüşü
Ümumi
Molyar kütlə79,545 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq6,31 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi1447 [1] °S
Qaynama nöqtəsi2000 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.[1317-38-0]

Mis (II) oksidi (mis oksidi) CuO – iki valentli mis oksididir. Qara kristaldır, normal şəraitdə olduqca sabitdir, suda həll olunmur. Təbiətdə tenorit (melakonit) mineralı kimi mövcuddur.

Alınması[redaktə | əsas redaktə]

 • Mis (II) oksidi havada metalik misi qızdırmaqla (1100 ° C-dən aşağı olan temperaturda) almaq olar:
 • 2Cu + O2 = 2СuО
 • Mis (II) hidroksidi, onun nitrat və ya karbonatını qızdırmaqla mis (II) oksidi almaq olar:
 • 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2
 • CuCO3 → CuO + CO2
 • Cu(OH)2 → CuO + H2O
 • Malaxiti qızdırmaqla CuO alınır:
 • Cu2CO3(OH)2 →2CuO + CO2 + H2O

Kimyəvi xassələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Mis (II) oksid turşularla reaksiyaya qirərək mis (II) duzları və su əmələ qətirir:

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

 • CuO qələvilərlə qarşılıqlı əritməklə kupratlar alınır:

CuO + 2KOH → K2CuO2 + H2O

11000C qədər qızdırılıqda mis və oksigen alınır. Mis (II) oksidə yaxın qələn mis (II) hidroksid zəif qələvidir. Qələvilərin qatı məhlulu ilə reaksiya zamanı hidrokso-kupratlar əmələ gəlir.

Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2 [Cu(OH)2]

Fiziki xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Mis (II) oksidi monoklin kristal sisteminə aiddir.

Tətbiqi[redaktə | əsas redaktə]

CuO, yaşıl və mavi rəng vermək üçün şüşə istehsalında istifadə olunur. Bundan əlavə, mis oksid mis - yaqut şüşələrin istehsalında istifadə olunur. Mis(II) oksidi quru batareyalar hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər.

Qeydlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. под давлением О2

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Реми Г. «Курс неорганической химии» М, 1963
 • M.K.Bağıyeva. Ümumi və qeyri-üzvi kimya praktikumu. Bakı-2012