Misir heroqlifləri (E qrupu)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

E qrupu 35 heroqlifdən ibarət olub, bura inək, at, Nilatı, meymun, zürafə, dovşan, çaqqal, fil və s. təsvirləri daxildir.

Şifrələr Təsvirlər Tələfüslər Tərənnümlər İzahlar
E1
E1
k3 Öküz Determinativ və ideoqram öküz, mal, iribuynuzlu mal-qara, iribuynuzlu mal-qara sürüsüsürü.
E2
E2
k3-nḫt Hücum edən öküz Determinativ və ideoqram: qüvvətli öküz.
E3
E3
bḥs Dana Determinativ: dana und xırda buynuzlu mal.
E4
E4
Ḥs3t Hesat-inək Determinativ və ideoqram: (müqəddəs) inək Hesat.
E5
E5
3ms Sağmal inək Determinativ: nəyəsə maraq göstərmək.
E6
E6
ssmt
jbr
Şaxə qalxmağa hazırlaşan at/ayğır Determinativ və ideoqram: atayğır.
E7
E7
ˀ3 Uzunqulaq ya eşşək Determinativ: uzunqulaq ya eşşək.
E8
E8
jb Çəpiş ya quzu/Keçi ya dağ keçisi Determinativ: çəpiş,"quzu" və sürü.
E8A
E8A
jb Tullanan çəpiş/dağ keçisi
E9
E9
jw Yenidoğulmuş buzov/antilop (lat. Alcelaphus buselaphus)
E10
E10
b3
ẖnmw
Saqqallı qoyun/qoç Determinativ: qoyun, qoç və tanrı Xnum
E11
E11
Qoç
E12
E12
rrj Donuz Determinativ: donuz.
E13
E13
mjw Pişik Determinativ: Pişik.
E14
E14
jw
ṯsm
Tazı Determinativ: it, tazı
E15
E15
Jnpw
ḥrj-sšt3
Oturmuş Çaqqal Determinativ və ideoqram: tanrı Anubis und seltener Geheimrat.
E16
E16
Sərdabə ya türbə üzərində oturmuş çaqqal
E17
E17
s3b Durmuş çaqqal Determinativ və ideoqram: Schakal und Würdenträger.
E18
E18
Wpj-w3wt Ştandart üzərində çaqqal Determinativ və ideoqram: tanrı Upuaut
E19
E19
E20
E20
Stẖ, Stš, Swtj
ẖnnw
Oturmuş Set- heyvan Determinativ və ideoqram: tanrı Set, qarışıq/pozğunluqXaos.
E21
E21
nšnj Uzanmış Set - heyvan Determinativ: tufanXaos.
E22
E22
m3j dayanmış Şir Determinativ və ideoqram: şir.
E23
E23
rw Oturmuş şir İdeoqram şir.
E24
E24
3by Qara panter Determinativ və ideoqram: panterbəbir.
E25
E25
db Begemot Determinativ: begemot.
E26
E26
3bw Fil Determinativ: fil.
E27
E27
mmj
sr
Zürafə Determinativ: zürafəqabaqgörən.
E28
E28
m3-ḥḏ Oriks/Saxara köpgəröküzü Determinativ: Saxara köpgəröküzü.
E29
E29
gḥs Dorkas qazeli Determinativ: Dorkas qazeli.
E30
E30
nj3w Dağ keçisi Determinativ: dağ keçisi.
E31
E31
sˁḥ Boyunbağlı keçi Determinativ və ideoqram: ləyaqət'.
E32
E32
jˁn
ky
qnd
Pavian hamadril (lat. Papio hamadryas) Determinativ: əntər/pavian (lat. Papio hamadryas), meymunacıqlı.
E33
E33
gjf Əntər Determinativ: əntər.
E34
E34
wn Dovşan