Mobil Kazımov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mobil Kazımov
Mobil Vahab oğlu Kazımov
Mobil Kazımov.jpg
Doğum tarixi 9 mart 1981 (1981-03-09) (38 yaş)
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, PhD
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu

Mobil Vahab oğlu Kazımov — Azərbaycanlı alim, fizika üzrə fəlsəfə doktoru,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun böyük elmi işçisi.[1]

 [1].

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Mobil Vahab oğlu Kazımov 1981-ci il martın 9-da ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1988-1998-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur. Kazımov Mobil Vahab 1998-2002-ci illərdə bakalavr, 2002-2004-cü illərdə “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisası üzrə magistr pilləsini, 2012-2015-ci illərdə Fizika İnstitutu nun əyani doktorantura şöbəsində təhsil almışdır. 2012-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun "Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici nanostukkturlarda köçürmə hadisələri" laboratoriyasında doktoranturada oxuduğu müddətdə kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Mobil Kazımov 2017-ci ildə " GaSb-CrSb evtektik kompozitində elektrik yükünün və istiliyin daşınma hadisələri" mövzusunda fizika üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 07 mart 2018-ci il tarixli (protokol №7 – K) qərarı ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Hal- hazırda Bakı Dövlət Universiteti Sabah Qruplarında fizika müəllimi işləyir, təhsil ekpertidir və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu "Yarımkeçiricilər və yarımkeçirici nanostrukturlarda köçürmə hadisələri" laboratoriyasında Böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

  • Elmi məqalələrin sayı-36
  • Beynəlxalq konfranslarda iştirakının sayı-9
  • Kitabların sayı- 2

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

NƏŞR OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN SİYAHISI

1. Kazimov M.V., Rahimov R. N., Arasly D.H., and Khalilova A.A., Mammadov I.Kh., Features of Thermal and Electrical Properties of GaSb-CrSb eutectic composite // Journal Ovonic Research, 2017, v.13, No. 3, pp. 113 – 118.

2. Kazimov M.V., Rahimov R.N., Mammadov İ.Kh., Arasly D.H., Khalilova A.A., Synthesis, structural study and transport proporties of GaSb-CrSb eutectic composite / 7th İnternational Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics, Chisinau, Moldova, 2014, September 16-19, pp.102

3. M.V.Kazımov, R.N.Rəhimov, D.H.Araslı, A.Ə.Xəlilova, İ.X.Məmmədov, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik sisteminin elektrik keçiriciliyində fazalar arası zonaların təsiri // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, v. XXIV, No1, pp.18-22.

4. Rahimov R.N., Mammadov I.Kh., M.V.Kazımov, Arasly D.H., Khalilova A.A., Structure and electrophysical properties of GaSb-CrSb eutectic composite // Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2015, v.14, No 1-2 , pp.44-50.

5. Araslı D.H., Rəhimov R.N., M.V.Kazımov, Məm¬mədov İ.X., Xəlilova A.A., Mirzəyev M.N., Nağıyev С.Ə., GaSb-CrSb evtektik kompozitin termik analizi // AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, c.35, №2, 2015, s.94-99.

6. Rəhimov R.N., Məmmədov İ.X., M.V.Kazımov, Araslı D.H., Xəlilova A.Ə., Yarımkeçirici metal tipli GaSb-CrSb evtektik kompozitin termodinamik xassələri // AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, 2015, c.35, №5, s.104-107.

7. Rəhimov R.N., Məmmədov İ.X., Araslı D.H., Xəlilova A.Ə., M.V.Kazımov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin istilik keçiriciliyində xüsusiyyətlər // AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, 2016, c.36, №2, s.56-61.

8. Rəhimov R.N., Məmmədov İ.X., M.V.Kazımov, Araslı D.H., Xəlilova A.Ə., GaSb-CrSb evtektik kompozitinin alınması və strukturu // Journal Of Qafqaz University-Physics, 2013, v.1, No 2, pp.66-168.

9.M.V.Kazımov, Thermal and Electrical Properties of GaSb-CrSb eutectic composite // Azerbaijan Journal of Physics, 2017, v.23, No 1, pp.39-43

10. Rəhimov R.N., Məmmədov I.X., Babayev S.S., Araslı D.H., Xəlilova A.A., M.V.Kazımov, Qəribov R.Q., GaSb-CrSb evtektik kompozitin strukturu və raman səpilməsi // AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, 2016, c.36, №5, s.64-69.

11. Rahimov R.N., M.V.Kazımov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin elektrik xassələri, Gənc alim və mütəxəssislərin 7-ci Beynəlxalq Konfransı / Azerbaycan, Bakı-2014, s.217-218

12.  Rahimov R.N., Mammadov I.Kh., M.V.Kazımov, Arasly D.H., Khalilova A.A., Thermodynamic properties of semiconductor-metal type GaSb-CrSb eutectic composite / İnternational Conference on Termophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials – Thermam 2015, Baku, 2015, 17-18 september, pp. 100-101

13.  M.V.Kazımov, Rahimov R.N., GaSb-CrSb evtektik kompozitin istilik tutumu və faza keçidi / Qafqaz Universiteti, 29-30 Aprel 2016, s.46-48

14.  M.V.Kazımov, Thermal Properties of GaSb-CrSb eutectic composite, I International Scientific Conference of Young Researchers Devoted / BEU, 2017, p.43-44

15.  Араслы Д.Г., Янукевич К.И., Рагимов Р.Н., Мамедов И.Х., Халилова А.А., Кязимов М.В., Ткаченко Т.М., Особенности тепловых свойств эвтектического комьпозита GaSb-CrSb, Актуальные проблемы физики твердого тела / Международной научной конференции, 22-25 ноября 2016 года, Минск, Беларусь, c. 243-245

16.  M.V.Kazımov, Electrical conductivity of GaSb-CrSb eutectic composite, II International Scientific Conference of Young Researchers Devoted / BEU, 2018, p.121-123

17.  M.V.Kazımov, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik kompozitində raman səpilməsi, II International Scientific Conference of Young Researchers Devoted, BEU, 2018, p.59-62

18.  M.V.Kazımov,, R.N.Rəhimov, D.H.Araslı, A.Ə.Xəlilova, İ.X.Məmmədov, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik sisteminin elektrik keçiriciliyində fazalar arası zonaların təsiri // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, v. XXIV, No1, pp.18-22.

19.  M.V.Kazımov,, D.H.Arasly, İ.Kh.Mammadov, R.N.Rahimov, A.Ə.Khalilova, İnfluence of inter-facial phases on thermal and electrical conductivity in GaSb-CrSb eutectic system // Academician G.B. Abdullayev Centenary International Conference and School Modern Trends in Condensed Matter Physics, MTCMP – 2018, pp.77

20.  M.V.Kazımov,, (GaSb)0.866-(CrSb)0.134 evtektik kompozitində raman səpilməsi, II International Scientific Conference of Young Researchers Devoted, BEU, 2018, p.59-62

21.  M.V.Kazımov,, D.H.Arasly, İ.Kh.Mammadov, R.N.Rahimov, A.Ə.Khalilova, İnfluence of inter-facial phases on thermal and electrical conductivity in GaSb-CrSb eutectic system // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, vol. XXIV №3, section: En, pp.29-32.

22. M.V.Kazımov, İnSb-CrSb və GaSb-CrSb evtektik kompozitlərinin alınması, III International Scientific Conference of Young Researchers Devoted, BEU, 2019, pp. 75-77

23.   M.V.Kazimov, İnSb-CrSb, İnSb-Sb və GaSb-CrSb evtektik kompozitlərinin alınması, Azerbaijan Journal of  Physics,   section: Az, 2019,  28(1),   s. 60 – 63

24. M. V. KAZIMOV , D. H. ARASLY, R. N. RAHIMOV, A. A. KHALILOVA, I. K. MAMMADOV,  Magnetic and electrical properties of GaSb-CrSb eutectic system,  Journal of Non-Oxide Glasses,  Virtual Company of Physics SR,  2020,   5(1),   s. 7 – 11

http://www.chalcogen.ro/7_KazimovMV.pdf

25.  M.V.Kazımov,  In1-x Ybx Te2 bərk məhlullarının elektik keçiriciliyi,SDU- 2003

26.  M.V.Kazımov,  In1-x Ybx Te2 bərk məhlullarının alınması,  SDU-2002

Əsas elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika ninstitunda Yarımkeçiricilər fizikası, evtektik kompositlərdə köçürmə hadisələrinin tədqiqiː

A3B5 birləşmələri və 3d keçid metalları əsasında evtektik kompozitlərdə eksperimental olaraq metal qatmalar ətrafında fazalararası zonanın aşkar olunması;

Kinetik parametrlərdə yaranan anizotropluqda fazalararası zonaların əhəmiyyətli rolunun göstərilməsi; ilə məşğuldur.

Dövlət Universiteti Sabah Qruplarında fizika müəllimi.

Təltif və mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

1. CERTİFİCATE, Training methods and training techniques,Sabah, ADA University,8-9 September 2018

2. SERTİFİKAT, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ, Azərbaycan Respublikasi Təhsil İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi, Yeni təhsil proqramı üzrə (kurikulum) təlim, 2016

3. FƏXRİ FƏRMAN, Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Azərbaycan Respublika Komitəsi, 2001- ci il.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Vikikitabda Mobil Kazımov ilə əlaqəli kitablar var.


https://az.wikibooks.org/wiki/Kateqoriya:Mobil_Kaz%C4%B1mov

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. http://www .science.gov.az/forms/doktora-filosofii-instituta-fiziki/3600

http://www.science.gov.az/forms/doktora-filosofii-instituta-fiziki/3600

https://www.researchgate.net/profile/Mobil_Kazimov5

http://www.aak.gov.az/diplom_alanlar/fd_02_05_2018_14.pdf

https://az.wikibooks.org/wiki/Kateqoriya:Mobil_Kaz%C4%B1mov

http://www.science.gov.az

http://physics.gov.az/index6.html

http://physics.gov.az