Module:ListOfProfessions

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at Module:ListOfProfessions/doc

return {
--	Q901	  = 'Alimlər',
--	Q11063  	= 'Astronomlar',
--	Q16533   = 'Hakimlər',
--	Q36180   	= 'Yazıçılar',
--	Q36834   	= 'Kompozitorlar',
--	Q39631   	= 'Həkimlər',
--	Q40348   	= 'Vəkillər',
--	Q42973  	= 'Memarlar',
--	Q49757   = 'Şairlər',
--	Q82955   = 'Siyasətçilər',
--	Q131524	  = 'Предприниматели',
--	Q158852	  = 'Drijorlar',
--	Q169470	  = 'Fiziklər',
--	Q170790  	= 'Riyaziyyatçılar',
--	Q185351		= 'Hüquqşünaslar',
--	Q188094  	= 'İqtisadçılar',
--	Q201788   = 'Tarixçılər',
--	Q212980  	= 'Psixoloqlar',
--	Q214917  	= 'Dramaturqlar',
--	Q327029   = 'Mexaniklər',
--	Q329439   = 'Qravüraçılar',
--	Q333634   = 'Tərcüməçilər',
--	Q350979   = 'Zooloqlar',
--	Q381353   = 'Yazıçılar',
--	Q486748   = 'Pianistlər',
--	Q520549   = 'Geoloqlar',
--	Q593644   = 'Kimyaçılar',
--	Q774306   = 'Cərrahlar',
--	Q805253  	= 'Baletmeysterlər',
--	Q864503  	= 'Bioloqlar',
--	Q901402   = 'Coğrafiyaşünaslar',
--	Q1028181  = 'Rəssamlar',
--	Q1229025  = 'Kitab çap edənlər',
--	Q1231865  = 'Pedaqoqlar',
--	Q1234713  = 'İlahiyyatçılar',
--	Q1238570  = 'Politoloqlar',
--	Q1259917  = 'Skripkaçılar',
--	Q1662561  = 'Палеонтологи',
--	Q1731155  	= 'Şərqşünaslar',
--	Q1781198  = 'Aqronomlar',
--	Q1930187 	= 'Jurnalistlər',
--	Q2306091  = 'Sosioloqlar',
--	Q2374149  = 'Botaniklər',
--	Q2516866  = 'Naşirlər',
--	Q3621491  = 'Arxeoloqlar',
--	Q4610556	= 'Fotomodellər',
--	Q4964182  = 'Filosoflar',
--	Q10872101 	= 'Анатомы',
--	Q11774202 	= 'Эссеисты',
--	Q11821803  = 'Политологи',
--	Q13416803  = 'Эпидемиологи',
--	Q13418253  = 'Филологи',
--	Q14467526  = 'Лингвисты',
--	Q14915627  = 'Музыковеды',
--	Q14946079  = 'Физиологи',
--	Q14972848  = 'Лексикографы',
--	Q15634285  = 'Иммунологи',
--	Q15978963  = 'Etnoqraflar',
--	Q16031530  = 'Теоретики музыки',
--	Q16335117  = 'Геофизики',
--	Q19350898	= 'Физики-теоретики',
--	Q19501955	= 'Биофизики',
--	Q19747285	= 'Академические музыканты',
--	Q19750500	= 'Музыкальные педагоги',
};