Modulun və arqumentin xassələri

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kompleks ədədləri hasilinin modulu və arqumenti üçün

münasibətləri doğrudur.

Bunun doğru olduğunu yəqin etmək üçün kompleks ədədlərini üstlü şəkildə götürək

,

Aydındır ki,

Deməli tələb olunan

münasibətləri doğrudur.

(1) və (2) bərabərlikləri sonlu sayda kompleks ədədləri üçün də yazmaq olar:

,

Burada olduqda

,

Xüsusi halda, olduqda (3) və (4) düsturlarına əsasən

(5) düsturuna Müavir düsturu deyilir.

Kompleks ədədlərin nisbətinin modulu və arqumenti haqqında da oxşar təkliflər almaq olar. Bu məqsədlə (1) və (2) bərabərliklərində əvəzinə nisbətini götürək:

.

Axırıncı bərabərlikləri

şəklində yazmaq olar.


Mənbə: https://www.kitabyurdu.org/kitab/riyaziyyat/518-kompleks-deyisenli-funksiyalar-nezeriyyesi.html