Nigar Sultanova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nigar Sultanova
Nigar Əli qızı Sultanova
Nigar Sultanova.png
Doğum tarixi 10 iyun 1983 (1983-06-10) (37 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi ekoloq
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Sultanova Nigar Əli qızı — Azərbaycan ekoloqu, torpaqşünas, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Sultanova Nigar Əli qızı 1968-ci il oktyabrın 30-da Bakı səhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bakı şəhəri 134 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Sultanova Nigar Əli qızı 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olmuş və 1999-cu ildə oranı bitirmişdir. 2000-cu ildən 2004-cü ilə kimi həmin institutda Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyasında elmi işçı vəzifəsində işləmişdir. N.Ə.Sultanova 2003-cü ildə “Abşeronda tərəvəzaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli” mövzusunda “torpaqşünaslıq və ekologiya” ixtisasları üzrə dissertasiya işini müdafiə etmiş və biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini, 2008-ci ildə isə “ekologiya” ixtisası üzrə dosent elmi adını almışdır. N.Ə.Sultanova 2004-cü ildən hal-hazıra kimi Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2004-cü ildən hal-hazıra kimi Bakı Slavyan Universitetinin İbtidai təhsil kafedrasında əvəzçiliklə dosent vəzifəsində çalışır. N.Ə.Sultanova 51 elmi əsərin müəllifidir. 2006-2010-cu illərdə “Azərbaycanın təbii və antropogen torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli parametrlərinin dəqiqləşdirilməsi və aqroekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda “Quba-Xaçmaz zonası tərəvəzaltı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi” işinin iicraçısı olmuşdur. N.Ə.Sultanova (2011-2013-cü illərdə) “Böyük və Kiçik Qafqaz və Kür-Araz vilayətləri torpaqlarının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi əsasında məhsuldarlığın idarə olunması” mövzusuna daxil olan “Böyük Qafqaz vilayəti şimal-şərq yamacı tərəvəzaltı torpaqlarının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi” işinin icraçısı olmuş və üç mərhələdə elmi tədqiqat işini başa çatdırmışdır. N.Ə.Sultanova “Torpaqşünaslıq” və “Ekologiya” ixtisaslarında fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə hazırlanmış avtoreferatlara rəy vermiş, o, cümlədən elmi məqalələrə, metodiki tövsiyəyə öz rəylərini bildirmişdir. O, Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin, Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü olmaqla Cəmiyyətlərin tədbirlərində fəal iştirak edir. N.Ə.Sultanova elmi tədqiqat işləri aparmaqla yanaşı, respublikada və xaricdə kecirilən müxtəlif simpoziumlarda, konfranslarda fəal iştirak etmişdir. İnstitutda keçirilən elmi tədbirlərdə və ictimai işlərdə yaxından iştirak edir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Xırda təsərrüfat torpaqlarının öyrənilməsi,istifadəsi və bonitirovkasına dair elmi tövsiyələr, Azərb.EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı “Elm” 2000, 88 s.
 • Ekoloji rayonlaşdırma əsasında təbii və mədəni ekkosistemlərin qiymətləndirilməsi, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya tədqiqatları, XVI cild, Bakı “Elm” 2004, s.247-267
 • Экологическая модель среднего уровня плодородия серо-бурых почв Апшерона под овощными культурами, Тр.Общ.почвоведов Азерб. Х том 1 часть, Баку «Элм» 2005, с.358-365
 • О биологической активности серо-бурых почв Апшерона под овощными культурами, Мат.Межд.науч.конф. «Экология и биология почв», Ростов-на-Дону,2005.с.484-487
 • Концептуальная система мониторинга серо-бурых почв Апшерона под овощными культурами «Проблемы устойчив. функц. водных и назем. экосистем»Мат.межд.науч.конф.Ростов-на-Дону,2006, с.411-412
 • Role and importance of the ecological estimation in soil cover protection, Ninth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”,2007,p. 478-482
 • Управление плодородием овощепригодных почв Апшерона на основе экологических моделей, Матер.Межд.научно-практ.конф. «Ноосферные изменения в почвенном покрове», Владивосток, 2007,с.436-439
 • Эколого-почвенные свойства и режимы овощепригодных почв Апшерона, Матер.межд.конфер. «Почвы Сибири:генезис,география,экология и рац.использ.» Новосибирск, 2007,с.172-173
 • Агроэкологическая оценка овощепригодных почв Апшерона, Матер.межд.научно-практ. Конф. «Агроэкологическая роль плодородия почв и соврем. агротехнологии, Уфа, БГАУ 2008, с.18-21
 • Role of the ecological value in protection and management of soil fertility Proceeding of the tenth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”, Baku 2009,p. 329-332
 • Роль межпредметных связей в экологическом образовании, Сборник матер. Межд.научно-практич.конф. «Экологическое равновесие и устойчивое развитие территории». СанктПетербург,2010, с.449-452
 • Экологическая модель высокого уровня плодородия серо-бурых овощепригодных почв Апшерона, Матер.межд.научн.конф.посвящ. 65-л..инстит Почв. и агрох. «Совремн. сост. почв. покрова, сохр.и воспроизвод.плод.почв»,Алматы,2010,c.622-626
 • Качественная оценка овощепригодных почв Куба-Хачмазской зоны Азербайджана, Матер.3 Всеросс. науч. конф. «Отражение био-гео-антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове». Томск,2010, с.223-226
 • Мониторинг состояния плодородия серо-бурых овощепригодных почв Апшерона, Материалы Всеросс.науч.конф. «Закономерности изменения почв при антропоген.возд.почв.покрова.Москва, 2011, с.643-646
 • 15Современная агроэкологическая характеристика почв Северо-восточного склона Большого Кавказа, Материалы межд. Научн.конфер. «Рациональное использование почвенных ресурсов и их экология» Алматы, 2012, с.278-282.
 • “Bitkilər” kursu üzrə əyləncəli oyunlar və maraqlı tapşırıqlar, Metodik vəsait Bakı 2012, 120 səh.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]