Nikolay Qoqol

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox auteur.png
Nikolay Qoqol
Fotoqrafiya
Doğum tarixi
20 mart (1 aprel) 1809(1809-03-20)
Doğum yeri Bolşıye Soroçintsı, Poltava quberniyası, Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svg Rusiya İmperiyası
Vəfatı 21 fevral (4 mart) 1852 (42 yaşında)
Vəfat yeri Moskva, Rusiya İmperiyası[1]
Vətəndaşlıq Flag of Russia.svg Rusiya İmperiyası
Əsərlərinin dilirus dili
Janrdram, nəsr
Nikolai Gogol Signature.svg
Nikolay Qoqol Nikolay Qoqol

Nikolay Vasilyeviç Qoqol (rus. Николай Васильевич Гоголь; 20 mart (1 aprel) 1809, Bolşıye Soroçintsı, Poltava quberniyası - 21 fevral (4 mart) 1852, Moskva) — görkəmli rus yazıçısı, dramaturqu, şairi, tənqidçisi, publisisti. RusiyaUkrayna ədəbiyyatının klassiki hesab edilir.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Nikolay Vasilyeviç Qoqol 1809-cu ilin mart ayının 19-da Malorusiyanın Poltava quberniyasında, Soroçi qәsәbәsindә anadan olmuşdur. Qoqolun atası Malorusiyanın xırda mülkәdarlarından olub xoş xasiyyәt, eyş-işrәt sevәn bir şәxs imiş ki, vaxtının çoxunu kefdә keçirirmiş. Anası isә sadәdil bir qadın imiş ki, hәr sözә inanarmış, çox vaxt ibadәtә mәşğul olarmış vә bәzi vaxtları da sәbәbsiz kədərlənər, darıxarmış. Qoqolun tәbiәt vә mәzacında valideynin bu müxtәlif cəhət və əxlaqı müşahidә olunurdu. Belә ki, Qoqol gah şad vә xürrәm olub, insanları şirin söhbәtlәri ilә valeh edәrmiş, gah da adamlardan qaçıb, bir bucağa sonsuz qәmə mübtәlaolub xәyal alәminә dalarmış.

Qoqol on üç yaşına kimi atasının mülkündә dinc vә rahat yaşayıb, kәnd әhlinin dolanacağı ilә tanış olmuşdur. Burada Qoqol malorusların eyş-işrәtlәrini, çalıb-oynamaqlarını, gözәl nәğmәlәrini, ənənə vә adәtlәrini, әxlaq vә adablarını mütəmadi müşahidә edib, sonralar gördüklәrini bütünlüklə mәharәtlә yazıb, özünün hәqiqәtyazan bir әdibi-kamil olduğunu aşkar etmişdir.

Təhsil dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Qoqol 13 yaşına çatanda tәlim üçün Nejin gimnaziyasına yazılır. Burada Qoqol istək vә rәğbәtini әdәbiyyata salıb, tәlim işlәrinә elədə şövq vә hәvәs göstәrmir; 1828-ci ildә bir növ gimn 90 aziyanı qurtarıb qulluq etmәk şövqünә düşür vә bu niyyətlə Peterburq şәhәrinә yollanır. Amma burada onun işlәri istədiyi kimi getmir vә bir müddәt asrәt ilә dolanıb, ancaq iki ildәn sonra departamentlәrin birisindә özü üçün alçaq bir çinovniklik xidmәti tapır.

İş dövru[redaktə | əsas redaktə]

Peterburqda Qoqol mәşhur Jukovski ilә tanış olur vә onun vasitә vә kömәyi ilә kәnardan özünә bir iş tapıb, maaş sarıdan işini bir az yüngüllәşdirir. 1831-ci ildә Qoqol Puşkin ilә tanış olur vә bu tanışlıqdan istifadә edir. Puşkinin ona tәsiri çox olur. Onun әvvәlinci әsәrlәrinә diqqәt yetirib tәqdir edir vә gәlәcәkdә Qoqolun böyük vә müqtәdir bir әdib olacağını bildirib, bununla onun tәbinә tab vә qәlәminә qüvvәt verir. Puşkin ilә yaxın olduqdan sonra Qoqola sanki tәzә bir hәyat verilir: onun tәbi, istiqamәti-qәlbi nuraniyyәt vә fikri cәladat kәsb edir. Bu vaxta kimi onun üçün qaranlıqda olan çox sirrlәr, pәrdәdә olan çox mәnalar açılıb aydınlığa çıxır.

Yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

Rus әdiblәrinin әn mәşhurlarından birisi Qoqoldur.

Rusların milli әdәbiyyatının binasını qoyan Puşkin vә Qoqol olubdur. Bu iki müqtәdir әdibin qәlәmi sayәsindә rusların әdәbiyyatı tәbii halına vә tәbii rәnginә düşüb, fransızların, ingilislәrin vә almanların әdәbiyyatı tәsirindәn xilas olmağa başlayıbdır.

Qoqol vә Puşkin milli әdәbiyyatlarını mәişәtlәrinin güzgüsü edib, özlәrindәn sonra gәlәn üdәba vә şüәraya sağlam bir mәslәk, düz bir yol açıblar. Qoqol hәqiqәtyazan әdiblәrin (realistlәrin) babası vә qabaqcıl örnəyidir.

Qoqol vә Puşkin vә bunlardan sonra Nekrasov, Turgenev, Fyodor Dostoyevski, Qonçarov, Lev Tolstoy, Çexov vә hal-hazırda Maksim QorkiLeonid Andreyev әllәrindә mәşәl rusların mәişәtinә daxil olub, onun hәr sәmtinә vә küncünә işıq salıb, millәtin yaralarını, ruhani vә cismani qaranlıqları, qәm vә şadlıqlarını görüb vә gördüklәrinin surәtini vә şәklini mahir nәqqaş kimi eyni ilә çәkib, bütün alәmә göstәrib deyirlәr: "Baxın, görün! Budur bizim millәt; bu sayaqdır onun diriliyi vә dolanacağı; budur onun halı, fikirlәri, hissiyyatı vә xәyalatı!"

Filmoqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

  1. Dikanka yaxınlığında xutor axşamları (film, 1961)
  2. Peterburqdan anonim adam (film, 1977)

Qaynaq[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

  1. Гоголь Николай Васильевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / red. ilə А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.