Nitrobenzol

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
NİTROBENZOL
Nitrobenzol.svg Nitrobenzene-3D-vdW.png
Ümumi
Sistematik adı Nitrobenzol
Kimyəvi formulu C6H5NO2
Molyar kütlə 123.06 q/mol
Fiziki xassələri
Aqreqat halı (n.ş.) rəngsiz maye
Sıxlıq 1.199 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 5.85 °S
Qaynama nöqtəsi 210.9 °S
Kimyəvi xassələri
Suda həllolma (20 °S-də) 0.19 q/100 ml
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm. [98-95-3]
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1

Nitrobenzol, C6H5NO2 — ən sadə aromatik nitrobirləşmə. Açıq-sarı rəngdə yağlı mayedir. 5,7°S-də donur, 210,9°S-də qaynayır. Sıxlığı 25°S-də 1,987 q/sm³-dur. Suda pis həll olur. Üzvi həlledicilərlə yaxşı qarışır. Reduksiya etdikdə, şəraitdən asılı olaraq, anilinə və ya pidrazobenzola çevrilir. Nitrobenzol zəhərlidir, iş binalarının havasında onun miqdarının 3 mq/m³-dan, yaşayış yerlərinin havasında isə 0,008 mq/m³-dan artıq olmasına icazə verilmir. Əsasən, anilin alınmasında, az miqdarı isə indulin və s. istehsalında, bəzən də sürtgü yağlarının təmizlənməsində (selektiv həlledici kimi) işlədilir.