Nuriyə Şamionova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nuriyə Şamionova
Nuriyə Şakirovna Şamionova
Nuriyə Şamionova.jpg
Doğum tarixi 1957(1957-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Nuriyə Şakirovna ŞamionovaAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya elmləri doktoru, böyük elmi işçi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Nuriyə Şakirovna Şamionova 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1974 - cü ildə Bakı şəhəri 82 saylı orta məktəbi, 1985 – ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda çalışır. 1989 - ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun Hidrobiologiya laboratoriyasının aspirantı olmuş, 1997 - ci ildə "Xəzər dənizində Pontogammarus maeotica (Sowinsky) yanüzən xərçənginin ekoloji-energetik xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını (Bakı) müdafiə etmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda laborant (1985), kiçik elmi işçi (1992), böyük elmi işçi (2003) vəzifələrində çalışmışdır. 12 elmi konfrans və konqresdə iştirak etmiş, elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. O, ilk dəfə Xəzər dənizində Mnemiopsis leidyi (A.agassiz) daraglasının ktenalarla çoxalmasını qeydə almışdır. Məlum olmuşdur ki, əmələ gəlmiş sürfələr müxtəlif formalarda olur.İlk dəfə olaraq Mnemiopsis leidyi (A.Agassiz) daraglasını bitkilərin spirtli cövhərində saxlamaq mümkün olmuşdur. 2015-ci ildə N.Ş.Şamionova “Mnemiopsis leidyi (A.Agassiz) daraglası uçün fiksator” mövzusu üzrə patent almışdı

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Н.Ш.Шамионова. К изучению ростабокоплава Pontogammarus maeotica (Sowinsky) в Южном Каспии. // Тез. докл. Первой Международной конференции по проблемам Каспийского моря, Баку: Элм, 1991, с.81-82.
 2. Н.Ш.Шамионова. Жизненный цикл Pontogammarus maeotica (Sowinsky) в Каспийском море.// Материалы научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджана, Баку: Элм, 1992, с.104-105.
 3. Н.Ш.Шамионова. Экзувиальный рост Niphargoides maeotica Sowinsky в Каспийском море. // Тез. докл. Первой Международной конференции по биологическим ресурсам Каспийского моря, Астрахань, 1992, с.480-482.
 4. Н.Ш.Шамионова. К размножению бокоплава Pontogammarus maeotica (Sowinsky)из Каспийского моря. // Известия АН Азербайджана, серия биол. Наук, 1992, № 1-2, с.31-34.
 5. Н.Ш.Шамионова. Соотношение между сухой и сырой массой у медузы Blackfordia virginica из Каспийского моря Pontogammarus maeotica (Sowinsky)из Каспийского моря. // Ecologiya fəlsəfə mədəniyyət, 2002, Bakı, 265,-266.
 6. Н.Ш.Шамионова. Линейный рост рачка Pontogammarus maeotica (Sowinsky) из Каспийского моря. // Xəbərlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 2003 (1-2), 73-76.
 7. Н.Ш.Шамионова. Содержание медузы Blackfordiavirginicaв лабораторных условиях. // Материалы междунар. конфер., посвящ. 90-летию Азерб. Научно-исслед. Института рыбного хоз-ва, 2003, с.155-156.
 8. Н.Ш.Шамионова. О проникновении новых видов в Каспийское море. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I Qurultayın materialları 2003, s.399-401
 9. Н.Ш.Шамионова. О питании и размножении гребневика Mnemiopsisleidyi (A.Agassiz)в условиях Каспийского моря. // Zool. İnstit. Əsərləri, XXVIII cild, Bakı, Elm, 2006-sı il, 869-876.
 10. N.Sh.Shamionova. Alien species in the biofouling of the Caspian Sea. // Ninth Baku İnternat. Congress “Energy, Ecology, Economy”, Baku, 2007, p.300-301.
 11. Н.Ш.Шамионова. Биологическое загрязнение Каспийского моря. // Конференция, посвященная 110-летию «КаспНИРХ», Астрахань, 2007, с.212-214.
 12. Н.Ш.Шамионова. Вселенцы планктона Каспийского моря. // Материалы Азербайджанского общества зоологов, Баку, 2008, с.567-569.
 13. Н.Ш.Шамионова. К изучению размножения гребневика Mnemiopsis leidyi. //Bakı Dövlət Üniver. 90 ilik yubileynə həsr olunmuş “Biologiyadan elmi nailiyyətlər” rjnfransının materialları, Bakı, 2009, s.326-327.
 14. Н.Ш.Шамионова. Морфологическая изменчивость, географическое распространение и экология Conopeum grimmi (Cheilostomata, Anasca) Gontar et Tarasov. // Журн. Мир науки, культуры, образования, 2009, 7, с.6-9.
 15. Н.Ш.Шамионова. Фиксация гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz) в Каспийском море. // “XXI əsrdə Biologiyanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s.193-194.
 16. Н.Ш.Шамионова. К изучению гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz) в Каспийском море. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2010, s.648-650.
 17. Н.Ш.Шамионова. Фиксация гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz) в спиртовой настойке коры дуба. // Успехи современного естествознания, 2011, 5,с.144.
 18. N.Sh.Shamionova. To the study of fixation of ctenophore Mnemiopsisleidyi. // European journal of natural history, 2011, N 4, p.24.
 19. N.Sh.Shamionova. The preservation of the offish caught ctenophore Mnemiopsisleidyi (Agassiz). // European journal of natural history, 2011, N 4, p.24.
 20. Н.Ш.Шамионова. Опыты по фиксации гребневика Mnemiopsis leidyi из Каспийского моря. // Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2012, s.177-179.
 21. Н.Ш.Шамионова. Видовой состав макрообрастания прибрежных вод Северного Абшеронского залива Каспийского моря. // Xəzər dənizinin bioloji Resurslarının qorunması və bərpası, Bakı, Elm, 2013.
 22. Н.Ш.Шамионова. Известковая водоросль Dermatolithon capsicum в Северном Абшеронском заливе. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2015, s.161-163.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]