Oleq Yuryeviç Kuznetsov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Oleq Yuryeviç Kuznetsov
Олег Юрьевич Кузнецов
Олег Кузнецов.jpg
Doğum tarixi 22 aprel 1971 (1971-04-22) (49 yaş)
Doğum yeri Tula
Vətəndaşlığı Rusiya Rusiya
Fəaliyyəti Tarixçi, Qafqazşünas, İxtiraçı
Saytı Олег Юрьевич Кузнецов

Oleq Yuryeviç Kuznetsov (d. 22 aprel 1971, Tula, Tula vilayəti, RSFSR) — tarixçi–medievist, tərcüməçi, qafqazşünas, pedaqoq, publisistixtiraçı.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1992-ci ildə Orlov Dövlət Universitetinin(ru) tarix fakultəsini, 2004-cü ildə isə Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının(ru) hüquqşünaslıq fakultəsinin fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1996-cı ildə Kursk Dövlət Universitetində "vətən tarixi" sahəsi üzrə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi olmuşdur.

1992-1996-cı illər arasında müxtəlif təhsil müəssələrində, təbiəti mühafizə mərkəzində, Tula şəhərinin abidələrin restavrasiyası və istifadəsi administrasiyasında fəaliyyət göstərmişdir. 1997-2000-ci illərdə "Kulikova döyüşü muzeyində" aparıcı elmi əməkdaş və elmi katib vəzifəsində çalışmışdır.

Hal-hazırda İdarəetmə inistutunda elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışır. Eləcə də Moskva və Tulanın ali təhsil ocaqlarında elmi-araşdırıcı fəaliyyət ilə məşğuldur[1]

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

160-dan çox elmi işin, o cümlədən 8 monoqrafiyanın, ali məktəb üçün 3 dərs vəsaitinin müəllimi olan Oleq Kuznesovun bir çox yazıları və monoqrafiyası ingilis, alman, fransız, türk və azərbaycan dillərinə tərcümə olunub[2].

Oleq Kuznesov həm də, tarix və Rusiyanın, Qafqazın, Şərqi Avropanın orta əsurlər dövrünün tarixi coğrafiyası üzrə mütəxəssisdir. Bundan başqa hüquq müdafiəsi sahəsində geniş fəaliyyət dairəsinə malikdir.

Önəmli elmi araşdırmaları[redaktə | əsas redaktə]

Rusiya tarixi üzrə:

 • Vəhşi çölün cəngavəri: Vişnevski, Dmitri İvanoviç [3].
 • "Gülüstana gedən yol": Rusiyanın XVIII — XIX əsrin əvvələrində Qafqazda yürütdüyü siyasəti barəsində[4]

Beynəlxalq münasibətlər tarixindən:

 • Gülüstan müqaviləsi: 200 il sonra[5].
 • Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasının 90 illiyi münasibəti ilə[6]
 • The treaty of Gulistan: 200 year after (the Russian-Persian war of 1804-1813 and the treaty of Gulistan in the context of its 200th anniversary) [7]
 • The importance of international law treaties in institualization of political and legal status of Nakhchivan autonomous republic as a constituent part of Azerbaijan (on the 90th anniversary of the declaration of the Nakhchivan autonomous soviet socialist republic) [8].

Peşəkar təhsil nəzəriyyəsi üzrə:

 • Tələbələrin fiziki tərbiyəsinə qoyulan müasir tələblər və fiziki inkişafın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi [9].
 • Ali məktəblərdə tələbələrin fiziki inkişafı və fiziki tərbiyənin təkmilləşməsi [10]
 • Tələbələrin təhsil əməyinin gigiyenası: dərs vəsaiti [11]
 • Tələbələrin müstəqil elmi-təhsil fəaliyyəti: psixofizioloji və metodik əsaslarla. dərs vəsaiti [12]

Qafqazşünaslıq üzrə:

 • Qarabağ münaqişəsi "mifinin" həqiqətləri haqqında[13].
 • Rusiyanın Qafqazdakı geosiyasi maraqları və prioritetləri [14].
 • Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: «sivilizasiyaların toqquşması»? Samuel Hantinqton nəzəriyyəsi əsasında Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən münaqişənin kulturoloji mahiyyətini izah edir [15].
 • Evolution of Russian's geopolitical interests and priorities in Transcaucasia [16].
 • The conflict in Nagorno-Karabakh: it is a “clash of civilization”? How Samuel Hantington’s Theory Ex-plains its Culturological Dimension [17].

İxtiraları[redaktə | əsas redaktə]

2007-ci ildən ixtiraçılıq fəaliyyəti ilə məşğuldur: 3 Rusiya Federasiyası patentinin müəllifi və 4 (kriminalistika, məhkəmə-tibb, tibbi texnika, sənaye ekologiyası sahəsi üzrə) əhəmiyyətli modellərin patentinə sahibdir.

Önəmli ixtiraların patenti və əhəmiyyətli modellər:

 • Cavan yaşda olan şəxsin fiziki inkişafını qiymətləndirmə metodu: ixtiraya patent № RU 2410027 С 1 Rusiya Federasiyası: МПК А61В 5/107 (2006.01) [18].
 • Sümükdaxili osteosintezlərdə tibbi sarğını saxlayan qurğu: patent nömrəsiп № RU 74292 U 1 Rusiya Federasiyası: МПК А61F 13/00 [19].
 • Torakometr: patent nömrəsi № RU 72618 U 1 Rusiya Federasiyası: МПК А61В 5/107 [20].
 • İnsan cəsədinin tamponlamaq üsulu: ixtiraya patent № RU 2360414 С 1 Rusiya Federasiyası: МПК A01N 1/00 [21].
 • Hərbi-səhra işlərindəki cərrah bıçağı üçün tutacaq: ixtiraya patent № RU 2358674 С 1 Rusiya Federasiyası: МПК A61B 17/3213 [22].

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Elmin inkişafına verdiyi töhfələrə, eləcə də mədəni, təhsil və elmi-texniki fəliyyətlərə görə bir çox mükafatlarla təltif olunmuşdur:

 • Müqəddəs Stanislav ordeni (2016);
 • Antonio Mennegeti Beynəlxalq elmi fondun "Təbiət elmləri" nominasıyası üzrə medalı (2012);
 • Alfred Nobel adına medal. "Rusiya akademiyasında təbiət elmlərinin inkişafına görə" (2014);
 • "Avropa keyfiyyəti" medalı (Gold Medal for the European Quality) (2016);
 • Vasili Osipoviç adına medal (2014);
 • Qavril Derjavin adına medal (2014);
 • Mixail Lermontov adına medal və ədəbi müsabiqə laureatı diplomu (2014).

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. О.Ю. Кузнецов
 2. Библиография
 3. Монография (М.: Флинта, Наука, 2013. — 224 с.)
 4. «Дорога на Гюлистан…»: путешествие по ухабам истории. М.-Тула: Гриф и К, 2014. – 196 с.
 5. Кавказ & Глобализация: Журнал социально-экономических и политических исследований. – 2013, Т. 7. Вып. 3-4.  С. 162-183
 6. Кавказ&Глобализация: Журнал социально-экономических и политических исследований. – 2014, Т. 8. Вып. 1-2.  С. 171-184
 7. The Caucasus & Globalization: Journal of Social, Political and Economic Studies. – 2013, Vol. 7, Issue 3-4. – P. 141-156
 8. The Caucasus & Globalization: Journal of Social, Political and Economic Studies. – 2013, Vol. 8, Issue 1-2. – P. 155-168
 9. Монография (в соавторстве) (М: ФЛИНТА; Наука, 2013. — 168 с.)
 10. Система воспитания в высшей школе: аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2012. – Вып. 11. – 72 с.
 11. Изд. 2-е, испр., доп. [Гриф УМО по профессионально-педагогическому образованию]. (Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – 159 с.)
 12. Изд. 2-е, испр., доп. [Гриф УМО по профессионально-педагогическому образованию]. (Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – 217 с.)
 13. Монография (М.: Минувшее, 2013. — 216 с.)
 14. Кавказ & Глобализация: Журнал социально-экономических и политических исследований. – 2012, Т. 6, Вып. 1. – С. 166-180
 15. Кавказ & Глобализация: Журнал социально-экономических и политических исследований. – 2013, Т. 7. Вып. 1-2.  С. 93-108
 16. The Caucasus & Globali-zation: Journal of Social, Political and Economic Studies. – 2012, Vol. 6, Issue 1. – P. 145-156
 17. The Caucasus & Globalization: Journal of Social, Political and Economic Studies. – 2013, Vol. 7, Issue 1-2. – P. 82-94
 18. Изобретения. Полезные модели: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. – 2011, 27 января, № 3
 19. Полезные модели: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. – 2008, 27 июня, № 18
 20. Изобретения. Полезные модели: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. – 2008, 27 апреля, № 12
 21. Изобретения. Полезные модели: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. – 2009, 10 июля, № 19
 22. Изобретения. Полезные модели: Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. – 2009, 20 июня, № 17