On səkkizinci simfoniya (Motsart)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Simfoniya No. 18
Bəstəkar Volfqanq Amadey Motsart
Tonallıq C major
Forma simfoniya
Opus K. 130
Yazılma tarixi 1772
Hissələr Allegro, Andantino grazioso, Menuetto və Trio, Allegro molto
Motsartın rəssam Saverio dalla Rosa tərəfindən çəkilmiş rəsmi, 1770 Yanvar

On səkkizinci simfoniya Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 1772-ci ilin mayında, bəstəkarın 16 yaşı olarkən yazılmış üç simfoniyadan sonuncusudur.[1]

Quruluşu[redaktə | əsas redaktə]

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir, ifa müddəti 19 - 23 dəqiqədir.

 1. Allegro, 4/4
 2. Andantino grazioso, 3/8
 3. Menuetto və Trio, 3/4
 4. Allegro molto, 4/4

Birinci hissə: Allegro[redaktə | əsas redaktə]


\new Staff <<
 \new Voice \relative c'' {
  \key f \major
  \tempo 4 = 130
  \voiceOne
  f16(\p c8.) \repeat unfold 6 { c8-. } |
  \appoggiatura d16 c( bes8.) \repeat unfold 6 { bes8-. } |
  \appoggiatura c16 bes( a8.) \repeat unfold 6 { a8-. } |
 }
 \new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  r4 f a f |
  r4 g8. f16 e4 c |
  r4 f8. e16 d4 c |
 }
>>

İkinci hissə: Andantino grazioso[redaktə | əsas redaktə]


\relative c' {
   \version "2.18.2"
   \key bes \major
   \tempo "Andantino granzioso"
   \time 3/8
   \tempo 4 = 50	
  bes'8\p ^\markup {con sordino} f bes
  d4 \grace f16 (ees8)
  \grace d16 (c8) bes r8
  c8 (ees g)
  bes, (a) f'-!
  ees (d) r8
  c-! g' (f)
  f,-! ees' (d)
  b16 (c) d (ees) f (g)
  bes,8 (a) r8
 }

Üçüncü hissə: Menuetto və Trio[redaktə | əsas redaktə]


\relative c' {
   \version "2.18.2"
   \key f \major
   \tempo "Menuetto"
   \time 3/4
   \tempo 4 = 120
  \partial 4 c'4 \p
  f4. g8 a4
  f (e) c-!
  f8 (e f g) a4-!
  f (e) c-!
  c'-! c (b)
  a-! a (g)
  f e d
  c2 \bar ":|."
 }

<<
\new Staff \with { instrumentName = #"V1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key c \major
  \tempo "Trio"
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120
  \partial 4 r4
  e2.\p f e d2 (e4) f-! e (d) e2. c \f d c e2 (d4) c-! b (a) g2 \bar ":|."
}
\new Staff \with { instrumentName = #"V2 "} \relative c'' {
  \key c \major
  \time 3/4
   \partial 4 r4 r4 g \p g r4 a a r4 g c b a b c-! c (b) r4 c c
   g2. \f bes a c2 (b!4) a4-! g (fis) g2 \bar ":|."
}
>>

Dördüncü hissə: Allegro molto[redaktə | əsas redaktə]


\relative c''{
  \version "2.18.2"
  \key f \major
  \tempo "Molto allegro"
  \time 4/4
  \tempo 4 = 140
  <a f'>2\f c
  r8 c bes a g f e d
  c4 bes'' bes bes
  bes8 (a) g-! f-! a (g) f-! e-!
}

Notlar və ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mozart, Wolfgang Amadeus (2005). Die Sinfonien III. Robinson, J. Branford tərəfindən tərcümə olunub. Kassel: Bärenreiter-Verlag. X. ISMN M-006-20466-3