Pərviz Kazimi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Pərviz Kazimi
Pərviz Firudin oglu Kazimi
Pərviz Kazimi.png
Doğum tarixi 10 dekabr 1959 (1959-12-10) (60 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan, SSRİ
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Alim
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Pərviz Kazimi (azərb. Pərviz Firudin oglu Kazimi‎; d.10 dekabr 1959; Bakı, Azərbaycan) — Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, alim.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Kazimi Pərviz Firudin oglu 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1977-ci illərdə 240 nömrəli orta məktəbdə təhsil almışdır. 1978-1983-cü illərdə BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Bəhruz Kazımı adlı bir oğlu və Mehtab Kazimi adlı qızı vardır.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1984-cü ildən 1989-cu ilə qədər Suraxanı (Orjonikidze) rayon Mərkəzi Kitabxanasında çalışmış və Mərkəzi kitabxananın direktoru olmuşdur. 1986-cı ildən BDU-nun dessertantutasına daxil olmuş, 1989-cı ildən BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 2009-cu ildə “Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi” mövzusunda namizədlik dessertasiyası müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən professor A.A.Xələfovun təsis etdiyi “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi-təcrübi jurmalının məsul katibidir. 2016-ci ildən BDU-nun “Kitabxanaşünaslıq” kafedrasının və ADMİU-nin “kulturalogiya” fakültəsinin dosentidir. 90-a qədər elmi məqalənin, 4 monoqrafiya və 6 dərs vəsaitinin müəllifidir. 10-dan artıq tədris proqramının tərtibatçısı və iki elmi tərcümənin müəllifidir. “Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti” mövzusunda doktorluq dessertasiyasını bitirmiş və müzakirəyə təqdim etmişdir.[2]

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

2009[redaktə | əsas redaktə]

 • Kazimi P.F. Orta əsr türk xalqlarını kağız istehsalı, əlyazma kitabı və cildçilik mədəniyyəti. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. ISSN 2079-4150 Bakı. 2009 №2.(25.) səh. 94 – 100 .
 • Kazimi P.F. Müqəddəs kitablar və kitabxanalar. Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi. ISSN 1998-9962, Bakı.BDU, 2009, №1. səh. 67 – 75 .
 • Kazimi P.F. Kitabxana işinin demokratikliyi haqqında. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” ISSN 2079-4150 2009 №1, (24) s.36-41.

2010

 • Kazımi P.F.Kitab yayımı mədəniyyəti. Bakı, BDU,Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi, 2010 № 2, s.86-89.
 • Kazımi P.F. Kitab və kitabxana mədəniyyətində Türk xalqlarının dastan və əsatirlər. Bakı. “Kitabxanaşünaslıq və informasiya”, 2010 №1.s.84-90.
 • Kazımi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətində lüğətçilik ənənələri. Bakı, “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” 2010 №2, s.64-70
 • Kazımi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətində müqəddəs kitablar. Bakı. “Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi”, 2010 №2.
 • Kazımi P.F.Əbdülqəni Nuxəvi kitabxanası. Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2010 №3,s59-66.

2011

 • Kazımi P.F Namazov M.Türkiyə Cumhuriyyəti Böyük Millət Məclisi kitabxanası və müasir kitabxana xidməti.. . Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2011 №4,s22-25.
 • Kazımi P.F. İnformasiyanın təsnifatı. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2011. №1(4),s45-53.
 • Kazımi P.F.Bukinist kitab ticarəti fəaliyyətinin əsas istiqamətləri. BDU,Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi, 2011 № 1,s.48-51.
 • Kazımi P.F. Krım tatar xalqının mədəniyyət tarixindən (kitabçılıq və kitabxanaçılıq mədəniyyəti). Bakı, Tarix problemləri. 2011 № 3.s.244-247.
 • Kazimi P.F.İnformasiya təhlükəsizliyi və onun təminatı prinsipləri. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2011 №2(5),s71-79.
 • Kazimi P.F. İnformasiya mühəndisliyi kitabxana fəaliyyətində. Bakı, AMEA-nın MEK-nın Elmi Əsərləri, 2011. №11,s31-36. Kazımi P.F. Ğörkəmli elm xadimi. . Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2011 №3(6) ,s38-40.
 • Kazimi P.F. Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. (məqalə №1) " Kitabxana.az" 2011 №4
 • Kazimi P.F. - Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. (məqalə №2) "Kitabxana.az" 2011 №5
 • Kazimi P.F. İnformasiya bazarı. Bakı, Kitabxana.az. Bakı, 2011 №1 (15)
 • Kazimi P.F. İnformasiya texnologiyaları.Kitrabxana.az.Bakı,2011 №4 s.17
 • Kazimi P.F. Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. Respublika. 2011 iyul

2012

 • Kazımi P.F Osmanlı imperiyasında kitab çapı və Osmanb.y mətbəəsi. Bakı, BDU,Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi, 2012 № 1,s.63-68.
 • Kazımi P.F. Türkmənistanda kitabxana işi. Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2012 №2(8),s56-63.
 • Kazımi P.F.Türk xalqlarının əlyazma kitabı və onun yayılma arealı. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2012 №1(7),s59-75.
 • Kazımi P.F.Hüseynova N. Qazaxıstanda kitabxana işinin əsas inkişaf mərhələləri. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2012 №2(8),s68-72.
 • Kazimi P.F.Bibliometriya nəzəriyyəsi kitabxana fəaliyyətində. Bakı. BDU. Elmi xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası, 2012 №1. s.188-193. (Xələfov A.A.Qurbanov A.İ. ilə birğə)
 • Kazımi P.F.Müstəqillik illərində "kitabxanaşunaslıq kafedrasının beynəlxalq əlaqələri. Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2012 №3(9),109-115.
 • Kazımi P.F.İslamov İ.Ə.İnformasiya məkanı və informasiya mühiti. Bakı, BDU, Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, 2012 №7,s207-210.
 • Kazımi P.F.Hüseynova N. Əli Birincinin tədqiqatlarında Türkiyədə mətbəəçılık işi.Bakı, BDU, Dil və ədəbiyyat, 2012 №1(81),s283-285.
 • A.İ.Kazımi P.F.Kitabxana-informasiya fəaliyyətində informasiyanın qiymətləndirilməsi.Bakı, BDU, Dil və ədəbiyyat, 2012 №3(83), s288-291. (Xələfov A.A. Qurbanov iləbirğə)
 • Kazımi P.F . Kitabxana fəaliyyəti informasiya məkanı kontekstində. 2012 Kitabxana.az №2

2013

 • Kazımi P.F.Orta Asiya və Şərqi Türküstanda orta əsr kitabçılıq ənənələri. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2013 №1(10),s54-63
 • Казими П.Ф.Гилмиянова Р.А. Библиотеки в социокультурном пространстве. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2013 №2(11),s58-66.
 • Kazımi P.F.Hüseynova N.Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslıgı. Bakı,BDU,Dil və ədəbiyyat, 2013 №3(87),s335-336.
 • Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. Elektronelm (E-Elm) və müasir kitabxana informasiya fəaliyyəti Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2013. №2(11),s26-33.
 • Kazımi P.F Rusiyada yaşayan türkdilli xalqların kitab və kitabxana mədəniyyəti. Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2013 №3 (12) , s54-63.

2014

 • Kazımi P.F. Möqəddəs Kitablar Türklər Haqqinda. Bakı , BDU, "kitabxanaşü-naslıq və informasiya". 2014 №1 (13) S. 53-59
 • Kazımi P.F. Sosial-mədəni mühitin xüsusiyyətləri. BDU. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri.Buraxılış-13,2014. Cild-1, s.79-83
 • Kazımi P.F. Türkdilli dövlətlərin kitab və kitabxana fəaliyyəti sahəsində inteqrasiya problemləri. BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2014 №3 (15) S. 53-59
 • Kazimi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünasliq. Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2014 №2 (14) S.
 • Kazimi P.F. Rəsuli İ. Kitabxanaların muzey fəaliyyəti. Bakı, BDU, Dil və ədəbiyyat, 2014 №3(87), s335-336
 • Kazimi P.F.,Islamov İ. Sosial-mədəni mühitin xüsusiyyətləri. BDU. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış-13,2014. Cild-1, s.79-83.

2015

Kazimi P.F. “E-kitabxana” və elektron resursların formalaşdırılması modeli. Ali məktəblərdə e-kitabxanaların təşkili və onlardan istifadə olunması istiqamətləri. Az.Res.Təhsil Nazirliyi və Bakı Biznes Universitetinin keçirdiyi konfrans. Bakı, 27 fevral, 2015. Kazimi P.F. İnformasiya menecmentinin müasir problemləri (informa-siyanın qiymətləndirilməsi).– Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət idarəetmə akademiyası. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümi münasibətinə həsr edilmiş “Regionai idarəetmə-innovativ yanaşmalar və perespektiv imkanlar” Respublika elmi-praktik konfransının materialları.Bakı. Aprel, 2015. s. 71-74. Kazımi P.F. Müasir sosial-mədəni mühitin öyrənilməsinin bəzi məsələləri. (professor Əfəndiyev F.M. və dosent İslamov İ. ilə birlikdə) Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Elmi əsərlər toplusu, Buraxılış-14, 2015, . S. 282-287. Kazimi P.F. İnformasiya menecmentinin aktual problemləri. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2015 №1 (16)s. 48-52. Kazimi P.F. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2015 №2 (17)s. 48-52. Kazimi P.F. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2015 №3 (18)s. 48-52. Kazimi P.F. Informasiyanın transformasiyası. “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” Konfrans materiallar. Bakı, BDU, 29 dekabr-2015.

2016

Kazimi P.F. Axərbaycan multikulturalizmi informasiya məkanında. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №1 (19)s. 22-27. Kazimi P.F. İnformasiya nəzəriyyəsinin problemləri. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №2 (20)s. 48-52. Kazimi P.F. İnformasiya menecmentinin aktual problemləri. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №3 (21)s. 48-52. Kazımi P.F. kitabşünaslıq və redaktor sənəti. 2016. -2.

2017

Kazımi P.F. sosial elmlər jurnalı. 2017. Kazımi P.F. kitabxanaşünaslıq və informasiya. 2017-1. Kazımi P.F. kitabxanaşünaslıq və informasiya. 2017-2. Kazımi P.F. kitabxanaşünaslıq və informasiya. 2017-3. Kazımi P.F. Sosyal kültürel ortamın oluşmasında kitap ve kütüphanelerin rolü. TÜRK kütubhaneleri. 2017.

Kazımi P.F. AMEA-nın əlyazmalar institutu.[1]

Xarici dildə məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

2011[redaktə | əsas redaktə]
 • Казими П.Ф. Информфционная инжинерия в библиотечном деятельности. Вестник Кемеровского Государственного Университета Культуры и Искуство. 2011, №17.с.152-158.
 • Казими П.Ф.О демократичности библиотечной работы.Журнал научных публикаций аспирантов и дактарантов.Курск,2011. №4,с.49-51.
 • Казими П.Ф. Намазов М. Основатель Азербайджанского Библиотековедение. Москва.Вестник Библиотечной Ассамблей Евразии. 2011, №4,с.73-74.
2012
 • Казими П.Ф.Курбанов А.И. Азербайджанская библиотековедение как научная школа профессора А.А.Халафова.Кийев,Библиотечний Форум Украины, 2012, №3,с.28-31.
 • Казими П.Ф. Намазов М.Библиотеки Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики сегодня.Москва.Вестник Библиотечной Ассамблей Евразии. 2012, №1,с.39-41.
 • Казими П.Ф.,Курбанов А.И. Княз Аслан.Некоторые проблемы информационного прастранства в контексте библиотечной деятельности. Журнал научных публикаций аспирантов и дактарантов.Курск,2012. №3,с.102-105.
2013
 • Kazimi P.F. lnformasionnaya injineriya kak predmet prepodavanie. Vestnik /BQPU pedoqoqiçeskiy vestnik./ .Научно-практическое издание Ассоциации «Башкирский педагогический государственный университетский комплекс» 2013. 6 (49). Казыми П. .Информационная Инженерия В Библиотечной Деятельности s. 112.
 • Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili. Ankara. Türk kütübxanəçiliyi.2013, №3,с.102-105.
 • Казими П.Ф.Оценка информации в библиотечно-информационной деле.Тольяттинский Государствунный Университет, Вектор науки,2013, №1(12),с.58-60. (Исмаилова Н.Н. Курбанов А.И.)
2014
 • Казими П.Ф.информационная инженерия в библиотечной деятельности. научно-теоретический и практический журнал. оралдың ғылым жаршысы. № 8 (87) 2014. серия: экология. физика. география и геология. современные информационные технологии .технические науки. уралнаучкнига. город уральск. стр.100-106.
 • Казими П. Роль книг и библиотек в формировании социально-культурной среды (К проблеме достоверности современных документальных источников)
 • BDPU-NİN ALMANAXTİ
 • Parviz Kazimi. Information encinering.Wats thiz ?-International journal of academic research.Part A. Appled and natural sciences, Vol.6, No.3, "Progres" Baku, May 2014.p.214-217.
 • Kazimi P.F..Gurbanov A . Evaluation of İnformation in Library and Information Activities 47-49. Iceecat’14. International conferenceon electronic, computer and automation technologies (may 9-11, 2014 selcuk university iltek - konya, turkey) proceedings book. 9 - 11 May, 2014. Konya, Turkiye. ekotek.selcuk.edu.tr.
 • Казими П. Кунанец Н.Э. Mетодология исследования библиотек в контексте развития социальных коммуникаций-International journal of academic research. (Research methodology of libraries in the social communications kontext.) journal of education and sociology.vol.5 n.2/ Oktober. 2014. p.87-93.
 • Казими П.Ф. Философские аспекты классификации ., Библиотечное дело -2014: библиотечно-информационная деятельность в современной
 • системе информации, документных коммуника-ций и культуры . Программа . XIX Международная научная конференция .(23 -24 апреля 2014 г.) Московский Государственный Университет Культуры и Искусств,[1]
 • Казими П.Ф. Библиотеки в кибер пространстве. Kазан, Международное конференция "Университетская библиотека в мировом информационном пространстве" 2014, oktyabr.
 • Kazımi P. Information encinering.Wats thiz ?-International journal of academic research. Part A. Appled and natural sciences, Vol.6, No.3, "Progres" Baku, May 2014.p.214-217.
 • Казими П.Ф.информационная инженерия в библиотечной деятельности . Научно-теоретический и практический журнал. Оралдың ғылым жаршысы. № 8 (87) 2014. Серия: Экология. Физика. География и геология. Современные информационные технологии .Технические науки. Уралнаучкнига. город Уральск. стр.100-106.
 • Kazimi P.Evaluation of İnformation in Library and Information Activities 47-49. (A.Gurbanov) iceecat’14. I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on electronic, computer and automation technologies (may 9-11, 2014 selcuk university iltek - konya, turkey) proceedings book. 9 - 11 May, 2014. Konya, Turkiye. ekotek.selcuk.edu.tr.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • Kazımi P.F. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi. Bakı, BDU, 2008. 178 səh.
 • Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. İsmayılova N. Kitabxana informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı. Bakı, Mütərcim. 2012. 308 s.
 • Kazimi P.F. Qurbanov A.İ.Məmmədov M. Kitabxana informasiya fəaliyyətinin menecmenti və marketinqi.Bakı, Mütərcim, 2012.
 • Kazimi P.F. İnformasiya mühəndisliyi kitabxana fəaliyyətində. (rus dilində) almaniya.lamberto Akademiya Publikeyşn. 2013. 90 S.
 • Kazimi P.F. Informasiya Mühəndisliyi (müasir kitabxana fəaliyyəti) Bakı, BDU, 2011 , 235 s.
 • Kazimi P.F. Türk Xalqlarinin Kitab və Kitabxana Mədəniyyəti (dərs vəsairi) Baki. ABC, 2012. 314 S.[3]
 • Kazimi P.F. Türk xalqlarinin kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünasligi. (monoqrafiya) baki. Mütərcim, 2014. 136 S.
 • Kazımi P.F. Türk dünyası milli kitabxanaları.(monoqrafiya) Bakı, Mütərcim, 2016. 210 s. (prof. A,A.Xələfov)
 • Kazimi P.F. Informasiya Mühəndisliyi. Bakı, Mütərcim, 2018 , 265 s.[4]

Tərcümə və redaktoru olduğu kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 • Kramer S. Tarix Şumerden başlanır.(rus dilindən tərcümə)Bakl,2009,280 s. (tərcümə edəni P.F.Kazimi)
 • Maksakovski Dünyanın cografi mənzərəsi. Bakı. 2010, 490 s. (rus dilindən tərcümə və redaktə P/Kazımi )
 • Azərbaycan nəsri antologiyası. (Azerbaijanain prose) ingilis dilində. Bakı. Araz. 2006,423 s. (tərtibatçı redaktor-P.F.Kazımi)
 • Azərbaycan-Rus. Rus-Azərbaycan universal lüğət.(tərtibatçı və redaktoru Kazimi P.F.) Bakı. Araz. 2005, 814 s.
 • Azərbaycan-Rus. Rus-Azərbaycan universal lüğət.(tərtibatçı və redaktoru Kazimi P.F.) Bakı. Araz. 2002, 814 s.
 • Русско-Азербайджанский универсальный словарь.(tərtibatçı və redaktoru Kazimi P.F.) Москва. Толмач. 2010, 720 s.
 • Азербайджано-Русский универсальный словарь.(tərtibatçı və redaktoru Kazimi P.F.) Москва. Толмач. 2009, 536 s.
 • Azərbaycanca-Rusca,Rusca-Azərbaycanca universal lüğət(tərtibatçı və redaktoru KazimiP.F.) Bakı.: H.Ə.Ə, 2008, 820 səh.
 • Xələfov A.A. Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri.(manaqrafiya) B. BDU- nəşri, 2012 . (redaktoru)
 • 80 yaşın ucalığı.(Professor A.A.Xələfovun 80 illiyi münasibəti ilə) Bakı, BDU-nun nəşri, 2011, 230 s.(Tərtibatci)
 • Sadıqov T.Cəfər Cabbarlı adına Respublika Ğənclər Kitabxanası.Elmi,metodiki və təcrübi fəaliyyətin təhlili. Bakı, Apastrof,2015, 272 s. (redaktoru)
 • Sadıqov T.Cəfər Cabbarlı adına Respublika Ğənclər Kitabxanası.Elmi,metodiki və təcrübi fəaliyyətin təhlili. Bakı, Apastrof,2015, 272 s. (redaktoru)
 • VOLTER. Türklər, müsəlmanlar, digərlədi. Bakı, mütərcim, 2017. 180 s. (redaktor)
 • Xələfov A.A. 100 il elm və təhsilin xidmətində. Bakı, BDU nəşri, 2019 (redaktor)

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 3 "PƏRVİZ FİRİDUN OĞLU KAZIMİ". 1/28/2019. 7 Jul 2011 - 1 Apr 2018 tarixində MÜƏLLİM HEYƏTİ/content/prvz_frdun__olu_kazim orijinalından (#bad_url) arxivləşdirilib.
 2. "Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti". 1/28/2019. 28 Jan 2019 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 3. "Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti". 1/28/2019. 13 Sep 2016 - 10 Sep 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 4. Kitab haqqında