Paramaqnitlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Maqnitlənmə dərəcəsinə və mexanizminə görə maqnetiklər üç qrupa ayrılır: diamaqnitlər, paramaqnitlər və ferromaqnitlər.

Paramaqnit maddələrdə atom sıfırdan fərqli maqnit momentinə malik olur. Lakin istilik hərəkəti nəticəsində belə maddələrdə atomların maqnit momentləri nizamsız yönəlir. Bu səbəbdən xarici sahə olmadıqda paramaqnetikin yekun maqnit momenti sıfır olur və maddə maqnit xassələrinə malik olmur. Xarici maqnit sahəsi, ona paramaqnit maddə daxil edildikdə, atomların maqnit momentlərini vektoru istiqamətində düzməyə çalışır. Bu zaman maddənin yekun maqnit momenti sıfırdan fərqli olur, yəni maddə maqnitlənir. Beləliklə də maddə, istiqaməti xarici sahə ilə üst-üstə düşən və onu gücləndirən məxsusi maqnit sahəsi qazanır. Bu paramaqnit effekti adlanır. Paramaqnit maddələrə Pt, Al və s. aiddir. Xarici maqnit sahəsi zəiflədikdə, istilik hərəkəti nəticəsində atomların maqnit momentlərinin üstün istiqaməti itir və maddə maqnit xassələrini itirir.