Pelagik vilayət

From Vikipediya
Jump to navigation Jump to search
Pelagik vilayət
Elm Geologiya

Pelagik vilayət - 1. Okeanların qurudan uzaq mərkəzi rayonları. Pelagik vilayətə terrigen material az daxil olur və buna görə də  pelagik biogen çöküntütoplanmanın, autigen mineraləmələgəlmənin, vulkanogen materialın çökməsinin nisbi rolu artır.

2. Hidrobiologiyada pelagik orqanizmlərin yaşadığı su qatı.

Həmçinin bax[edit | edit source]

Mənbə[edit | edit source]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.