Piroksenit

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Piroksenit
Elm Geologiya

Piroksenit - piroksenlərdən (monoklin və ya rombik, bəzən hər ikisi) ibarət tam kristallaşmış, çölşpatsız ultraəsasi maqmatik süxur bəzi hallarda epimaqmatik hornblend iştirak edir. Tərkibində aksessor mineral kimi olivin, biotit, qranat, şpinel və filiz mineralları (maqnetit, ilmenit), bəzən xromit və sulfidlər də olur. Süxurəmələgətirən mineralların tərkibindən asılı olaraq piroksenit bir neçə növə bölünür: a) enstatit, bronzit və hiperstenitlər (hər üçü rombik piroksenlə); b) vebsteritlər (rombik və monoklin piroksenlə); c) diopsidit (diallaqit və b. monoklin piroksenlə). Mineral qarışığına görə olivinli, hornblendli, plagioklazlı, maqnetitli və b. Piroksenit növlərə ayrılır. Piroksenit tipləri müxtəlif ultraəsasi və əsasi süxur komplekslərinə uyğun gəlir. Petrokimyəvi xüsusiyyətlərinə görə piroksenit olivinli ultraəsasi süxurlar (peridotit və dunitlər) ilə qabbro və norit qruppası arasında keçid təşkil edir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.