Polyak dili

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Polyak dili
Orijinal adı: język polski, polszczyzna
Ölkələr: Polşa, ABŞ, Almaniya, Ukrayna, Belarus, Litva, Kanada, İsrail, Rusiya, Qazaxıstan, Latviya, Braziliya, Avstriya, Slovakiya, Çexiya, Macarıstan, Avstraliya, Rumıniya, Azərbaycan, Estoniya, Finlandiya, Argentina, Uruqvay, Çili
Rəsmi status: Polşa,
Tənzimləyən təşkilat: Polşa dil şurası
Danışanların ümumi sayı: 40 milyon
Reytinq: 25
Təsnifatı
Kateqoriya: Avrasiya dilləri
Hind-Avropa dilləri
Slavyan dilləri
Qərbi slavyan dilləri
Lehit dilləri
Yazı:latın əlifbası (polyak əlifbası)
Dil kodları
QOST 7.75–97:пол 540
ISO 639-1:pl
ISO 639-2:pol
ISO 639-3:pol
Bax: Layihə:Dilçilik

Polyak dili (język polski, polszczyzna) — polyakların dili. Hind-Avropa dillərinin Qərbi slavyan dilləri qrupunun lehit dilləri yarımqrupuna aiddir.

Polyak əlifbası[redaktə | əsas redaktə]

a Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Şəxs əvəzlikləri[redaktə | əsas redaktə]

Tək Cəm
ja [ya] - Mən my [mı] - Biz
ty [tı] - Sən wy [vı] - Siz
on [~] - O (kişi)
ona [~] - O (qadın)
ono [~] - O (orta)
oni [onyi] - Onlar

Olmaq feli[redaktə | əsas redaktə]

ja jestem [ya yestem] - Mən ...əm my jesteśmy [mı yesteşmı] - Biz ...ik
ty jesteś [tı yesteş] - Sən ...sən wy jesteście [vı yesteşçe] - Siz ...siniz
on jest [on yest] - O ...dur (kişi)
ona jest [ona yest] - O ...dur (qadın)
ono jest [ono yest] - O ...dur (orta)
oni są [onyi soŋ] - Onlar ...dırlar

Saylar =[redaktə | əsas redaktə]

jeden [yeden] - bir dwa [dva] - iki
trzy [tşı] - üç cztery [çterı] - dörd
pięć [pyenç] - beş sześć [şeşç] - altı
siedem [şedem] - yeddi osiem [oşem] - səkkiz
dziewięć [cevyenç] - doqquz dziesięć [ceşenç] - on
jedenaście [yedenaşçe] - on bir dwanaście [dvanaşçe] - on iki
trzynaście [tşınaşçe] - on üç czternaście [çternaşçe] - on dörd
piętnaście [pyetnaşçe] - on beş szesnaście [şesnaşçe] - on altı
siedemnaście [şedemnaşçe] - on yeddi osiemnaście [oşemnaşçe] - on səkkiz
dziewiętnaście [cevyetnaşçe] - on doqquz dwadzieścia [dvaceşça] - iyirmi
trzydzieści [tşıceşçi] - otuz czterdzieści [çterceşçi] - qırx
pięćdziesiąt [pyeŋçceşont] - əlli sześćdziesiąt [şeşçceşont] - altmış
siedemdziesiąt [şedemceşont] - yetmiş osiemdziesiąt [oşemceşont] - səksən
dziewięćdziesiąt [cevyenceşont] - doxsan sto [~] - yüz
pięćset [pyentset] - beş yüz tysiąc [tışonts] - min
milion [milyon] - bir milyon miliard [milyart] - bir milyard

Aylar[redaktə | əsas redaktə]

styczeń [stıçeny] yanvar
luty [lutı] fevral
marzec [majets] mart
kwiecień [kvyeçeny] aprel
maj [may] may
czerwiec [çervyets] iyun
lipiec [lipyets] iyul
sierpień [şerpyeny] avqust
wrzesień [vjeşeny] sentyabr
październik [pajcernyik] oktyabr
listopad [listopat] noyabr
grudzień [gruceny] dekabr

Əsas istifadə edilən fellər[redaktə | əsas redaktə]

ja mam [ya mam] - mənim ... var. my mamy [mı mamı] - bizim ... var.
ty masz [tı maş] - sənin ... var. wy macie [vı maçe] - sizin ... var.
on ma [~] - onun ... var. (kişi)
ona ma [~] - onun ... var. (qadın)
ono ma [~] - onun ... var. (orta)
oni mają [onyi mayaŋ] - onların ... var.