Portal:Qədim Şərq/Mifologiya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

"İştar" - Akkad mifologisında bir tanrıça, ilahə. Şümer mifalogiyasındakı İnannadan törəmişdir. İnanna Utu/Şamaşın ekiz bacısıdır, Nanna/Sinin qızıdır. Enlilin dünyasında ilk doğan qadındır. Ona verilen ilk adlar Şümercə ikən, ikincilər Akkadlar tərəfındən bu tanrılara verilən adlardır.Assur panteonunun üçüncü baş tanrısı İştar (şumerlərin İnannasıdır) ilahəsi olmuşdur. O Assurun zövcəsi kimi təsəvvür olunurdu. Onun məbədləri Arbela və Ninovada yerləşirdi. Ona savaş ilahəsi kimi ibadət edilirdi. Məqaləni oxu...

"Kadeş döyüşü" - Firon II Ramzesin hökmranlığının beşinci ilində, e.ə. 1274 cü ildə indiki SuriyaLivan sərhəddində, Orentos çayı üzərindəki Kadeş şəhəri uğrunda Qədim MisirHet çarlığı arasında baş vermiş hərbi toqquşma. Qədim Misir tarixində III Tutmos tərəfindən e.ə. 1457 ci ildə aparılmış Megiddo döyüşündən sonra ikinci böyük hərbi münaqişə. Kadeş döyüşü hər iki tərəfə aid səlnamələrdə öz əksini tapmışdır. Qədim Misir səlnamələrində II Ramzes tərəfindən hərbi yürüşün başlanmasından və Kadeş döyüşlərindən xəbər verilir: qoşunları tərəfindən tərk edilmiş II Ramzes tanrı Amunun köməyi ilə qələbə çalmış olur. Döyüş haqqında Karnak, Luksor, Ramesseum , Əbu SimbelAbidos təsvirlərinə əsaslanan üç və əlavə Hettlər tərəfindən düyüş təsəvvürü Babil mixi yazılarına əsaslanır. Het dövlətinin paytaxtı Hattuşa şəhərinin xarabalığından tapılmış mixi ilə yazılmış gil lövhələr adıgedən döyüşdən xəbər verir Məqaləni oxu...

Mesopotamiya
Babylonlion.JPG
Əyalətlər və dövlətlər
Şumer · III Ur · Akkad
Amorey · İsin · Subartu
Aratta · Assuriya · Babil
Het · Yeni Babil · Kuti
Əhali
Şumerlər · Akkadlar · Babillilər

Aramilər · Amorilər · Assiriyalılar
Kassitlər · Kutilər · Lullubilər
Hurrilər · Keldanilər · Arilər

Əlyazmalar və dillər
Mixi yazı: Enuma eliş
Şumer · Akkad · Arami

Hurri · Hitit

Mifologiya
Nabu  • İştar • Asalluhi • Ea • Tiamat • Marduk  • Şamaş • Kinqu • Militta • İşum • Baba
Mifik tanrılar