Pul

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Pul — dünyamızda hamının həyatına daxil olan, hamının maddi, sosial və mədəni maraqlarını əhatə edən məhsuldur. O, elə bir populyar , məşhur amildir ki, onun vasitəsilə insanlar, xalqlar , ölkələr arasında iqtisadi və mədəni münasibətlər həyata keçirilir və daim təkrar olunur.

Pul vasitəsilə həyata keçirilən mübadiləyə əmtəə tədavülü deyilir. Qızıl tədavülü I dünya müharibəsinədək mövcud olmuşdur. Həqiqi pulların əvəzediciləri aşağıdakılar daxildir:

 • Metal dəyər nişanələri, sürtülmüş qızıl sikkə, bilon sikkə, yəni ucuz metaldan hazırlanmış xırda sikkələr;
 • Kağız dəyər nişanələri, bir qayda olaraq kağızdan hazırlanmışdır. Burada kağız və kredit pullar fərqləndirilir.

Pullar iki formada ola bilər:

 • nəğd
 • nəğdsiz

Tarixi[redaktə]

Tarixi mənbələr göstərir ki, pul insan cəmiyyətinin yaranması ilə bir vaxtda meydana gəlməyib. Milyon ildən artıq tarixi olan bəşər cəmiyyətində pul təxminən 6-8 min ildir ki, fəaliyyətə başlayıb. Bunu da xatırlamaq lazımdır ki, pulu da, məhsulların çevrilib əmtəə olmasını da heç kim ixtira etməyib. O, əmtəə mübadiləsinin tarixi inkişaf prosesində təbii və qanunauyğun hadisə kimi, bir iqtisadi vasitə kimi meydana çıxmışdır. İbtidai icma quruluşunun son mərhələlərində, onun tədricən dağıldığı dövrdə ayrı-ayrı icmalar, tayfalar arasında məhsulun məhsula dəyişdirilməsi, yəni mübadilə edilməsi baş vermişdir. Bu o zaman mümkün olmuşdur ki, ayrı-ayrı icmalar öz tələbatından artıq qalan qida məhsullarını başqa icmalarda olan digər məhsullarla dəyişdirmək yolu ilə mübadiləyə daxil olmuşlar. Bu, icmalar, tayfalararasında təsadüfi hallarda, bəsit formalarda mübadilə münasibətləri idi. Məsələn, bir icmada hasil edilən ov əti o icma üzvlərinin tələbatında artıq qaldıqda, onlar bunu qəbilələrdə artıq olan meyvə və s. ərzaq malları ilə mübadilə edə bilmişlər. Əlbəttə, eyni əmək məhsulunu, məsələn, balığı-balığa dəyişdirmək mənasızdır. Mübadilə isə bir cür faydalı məhsulu başqa bir faydalı əmək məhsuluna müəyyən miqdar nisbətində dəyişdirilməsi deməkdir.

İlk pul maldarlıqla məşğul olan tayfalarda meydana gəlmişdir. Məhz buna görə də hesab edirlər ki, latın sözü olan "pekuniya"-pul "pekus"-mal-qara sözündən yaranmışdır. Bu zaman pul kimi, əvvəlcə mis, tunc, qurğuşun və s. daha sonralar isə gümüş xüsusən də qızıldan istifadə edilməyə başlanıldı. Digər metallardan fərqli olaraq qızıl gümüş öz təbiətinə görə yekcinsdir və karroziyaya uğrayıb xarab olmur.

Kağız pulların ilk dəfə Cində hazırlanmışdır.

Kağız pullar[redaktə]

Kağız pullar- həqiqi pulların nümayəndəsidir. Onlar tədavüldə olan qızıl sikkənin əvəzedicisi kimi meydana gəlmişdir. İlk dəfə kağız pullar Çində XII əsrdə, Rusiyada isə 1769-cu ildə meydana gəlmişdir. Azərbaycanda ilk kağız pullar Elxani dövründə büraxılmışdır.

Azərbaycanda tədavül vasitəsini əsasən kağız pullar oynayır.

Kağız pullar buraxılması hüququnu dövlət öz üzərinə götürür. Buraxılmış pulun nominal dəyəri ilə onların buraxılş dəyəri arasındakı fərq (kağıza çap edilməsinə çəkilən xərclər) xəzinənin emissiya gəlirini təşkil edir. İlk mərhələdə kağız pullar qızıl pullarla yanaşı buraxılırdı və onlar tədavülə yeritmək üçün qızl sikkələrə dəyişdirilidi.

Bir sent, Dollar

Pul vahidləri[redaktə]

 • Azərbaycan manatı — AZN, Azərbaycanın rəsmi valyutası.
 • Türk lirəsi — TRY , Türkiyənin rəsmi valyutası.
 • Rus rublu — RUR , Rusiya Federasiyasının rəsmi valyutası.
 • ABŞ dolları — USD ($ kimi təsvir edilir), ABŞ-ın rəsmi valyutası.
 • Avro — EUR ( kimi təsvir edilir), Avropa Birliyininın rəsmi valyutası.
 • Yapon yeni — JPY (Yaponiyada ), dünyada ¥ kimi təsvir edilir), Yaponiyanın rəsmi valyutası.

Maraqlı faktlar[redaktə]

 • Dünyada ən ağır pul İsveçrədədir. XVIII əsrdə buraxılan bu mis pulun kütləsi 20 kiloqramdır.
 • 100 dollardan ibarət 1 milyon dollar pulun kütləsi 10 kiloqram, 1 sentlərdən ibarət bu həcmdə pulun kütləsi isə 246 tondur
 • Dünyada ilk kredit kartı 1951-ci ildə "Amerikan-ekspress" şirkəti tərəfindən buraxılıb.
 • Kaliforniya ştatı müstəqil dövlət olsaydı, dünyanın iqtisadi inkişafına görə ilk beşliyində yer alardı.
 • XIX əsrin əvvəllərində Alyaskada dəri pullardan istifadə olunub.
 • Dünyada ən qəribə ad qazanmış qəpik XVI əsrdə Macarıstanda buraxılıb - "qazetta".
 • Dünyada qədim Afina sikkəsinə ödənilən məbləğ rekord sayılır - 314 min dollar.
 • 10 milyon dollara görə hər 14 adamdan biri istənilən şəxsi öldürməyə hazırdır.

Pul nəzəriyyələri[redaktə]

Pul vasitəsilə həyata keçirilən mübadiləyə əmtəə tədavülü deyilir. Bu Ə-P-Ə formulu ilə ifadə olunur. Pulun mahiyyəti aşağıdakı 3 (üç) xüsusiyyətin vəhdətində meydana çıxır:

 • bilavasitə ümumi mübadilədə.
 • mübadilə dəyərinin kristallaşmasında.
 • ümumi iş vaxtının maddiləşməsində.

Pulun təkamülü prosesində bir çox pul nəzəriyyələri fəaliyyət göstərmişdir. Lakin onlardan üçü əsas nəzəriyyə kimi tanınmışdır ki, onlar da aşağıdakılardır:[1]

 1. Nominalist
 2. Metalist pul nəzəriyyəsi
 3. Bank-pul nəzəriyyəsi

Pulun funksiyaları[redaktə]

Pulun funksiyaları özü də iki yerə ayrılır. Klassik və modern funksiyalar.

Pulun klassik funksiyaları.

 • Pulun dəyər ölçüsü olması funksiyası .
 • Pulun tədavül vasitəsi funksiyası
 • Pulun yığım funksiyası.
 • Pulun tədiyyə vasitəsi funksiyası.
 • Dünya pulu funksiyası.

Pulun modern funksiyaları.

 • İqtisadi fəaliyyətləri stimullaşdıran və ya zəiflədən pul
 • Gəlirlərin yenidən bölgü aləti olaraq pul
 • Nüfuz aləti olaraq pul

Mənbə[redaktə]

 1. DÖVLƏTİN MAKROİQTİSADİ SİYASƏTİ-PUL-KREDİT VƏ MALİYYƏ-VERGİ SİYASƏTİ

Həmçinin bax[redaktə]