Qırx birinci simfoniya (Motsart)

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Motsart 1789-cu il, Doris Stok tərəfindən qələmlə çəkilmiş rəsm

Qırx birinci simfoniya "Yupiter" adı ilə məlumdur və Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən Qırxıncı və Otuz doqquzuncu simfoniyalarla birlikdə 1788-ci ildə yazılmışdır.

Yazılması və adlandırılması tarixi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Motsart simfoniyanı 10 avqust 1788-ci ildə yazıb tamamlamışdır. Bu əsər 39-cu və 40-cı simfoniyalarla birlikdə konsertdə səsləndirilməli idi, bu məqsədlə siyahı üzrə vəsait də toplanmışdır. Lakin planlaşdırıan konsert baş tutmadı və simfoniyanın ilk dəfə hansı şəraitdə ifa olunması məlum deyildir. Ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşən Motsart son üç simfoniyanı iki aydan az bir müddətdə yazmışdır. 41-ci simfoniya bəstəkarın son simfoniyası hesab olunur.

Bir çox tədqiqatçıların fikrincə, simfoniyaya "Yupiter simfoniyası" adı sonralar alman mənşəli, skripkaçı, dirijor və bəstəkar İohann Peter Salomon tərəfindən verilmişdir.[1][2]

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir və ifa müddəti 33 dəqiqədir.

 1. Allegro vivace, 4/4
 2. Andante cantabile, 3/4
 3. Menuetto və Trio, 3/4
 4. Molto allegro, 2/2

Birinci hissə: Allegro vivace

[redaktə | mənbəni redaktə et]

<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Fl. "} \relative c'' {
 \version "2.18.2"
 \key c \major
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo "Allegro vivace" 4 = 140
 \time 4/4
 c'4\f r8 \times 2/3 { g16( a b } c4) r8 \times 2/3 { g16( a b } |
 c4) r r2 | R1 | R1 |
 g4\f r8 \times 2/3 { d16( e fis } g4) r8 \times 2/3 { d16( e fis } |
 g4) r4 r2 | R1 | R1 |
 c4 c8. c16 c4 c |
 a4 a8. a16 a4 a |
 b4 b8. b16 b4 b |
}
\new Staff \with { instrumentName = #"Vl. 1 "} \relative c'' {
 \key c \major
 \time 4/4
 c,4\f r8 \times 2/3 { g16( a b } c4) r8 \times 2/3 { g16( a b } |
 c4) r r r8 c'-.\p |
 c4.( b8 d4. c8) |
 g'2( f4) r |
 <g, g,>4\f r8 \times 2/3 { d16( e fis } g4) r8 \times 2/3 { d16( e fis } |
 g4) r r r8 d'-.\p |
 d4.( c8 g'4. f!8) |
 a2( g4) r |
 <g, e' c'>\f r8 g32^"Vl. 2"( f e d c4) <g' e' c' > |
 <f c' a'> r8 c'32^"Vl. 2"( bes a g f4) <a f'> |
 <b, g' d'> r8 d''32^"Vl. 2"( c b! a g4) <d b' g'> |
}
>>

<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Vl. 1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key c \major
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \time 4/4
  \tempo 4 = 140
  \omit Staff.TimeSignature
  \set Score.currentBarNumber = #56
  \bar "" % enforce bar number at the very beginning
  g'2.\p( gis4 |
  a) r4 r2 |
  r4 c8.( a16 fis8) r8 fis-. r8 |
  g!4.\trill( fis16 e d8) r8 d8.( e16) |
  c8-. r8 c8.( d16) b8-. r8 b8.( c16) |
  a8( b c cis d dis e fis) |
}
\new Staff \with { instrumentName = #"Vl. 2 "} \relative c'' {
  \key c \major
  \time 4/4
  \omit Staff.TimeSignature
  b,8\p( d b d b d b d |
  c d c d c d c d) |
  a( d a d a d ais d) |
  b( d b d b d b d) |
  a!( d a d g, d' g, g') |
  fis4 r4 r2 |
}
>>

\new Staff \with { instrumentName = #"Vl. 1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key c \major
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \time 4/4
  \tempo 4 = 140
  \omit Staff.TimeSignature
  \set Score.currentBarNumber = #101
  \bar "" % enforce bar number at the very beginning
  r4 r8 d8\p( b'4) b8-. b-. |
  b( a) a-. a-. \grace b16( a8-.) g-. a-. b-. |
  g4( d8) d-. d( b') b-. b-. |
  b( a) a-. a-. \grace b16( a8-.) g-. a-. b-. |
  g4( d'8) d,-. d( b') b-. b-. |
  b( a) a-. a-. \grace b16( a8-.) g-. a-. b-. |
  g4.( b8) e,4.( c'8) |
  a( e') c-. a-. fis-. g-. a-. b-. |
  g4.( b8) e,4.( c'8) |
  a( e') c-. a-. fis-. g-. a-. b-. |
  g r8
}

İkinci hissə: Andante cantabile

[redaktə | mənbəni redaktə et]

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key f \major
  \time 3/4
  \tempo "Andante Cantabile"
   \tempo 4 = 70
 f,8.\p^\markup { \italic {con sordini}} (c16) a'4.. g32 (f
  e8) r8 bes'8-.\f r8 r4
  g8.\p (c,16) bes'4.. (a32 g
  f8) r8 c'8-.\f r8 r4
  f8.\p (c16) a'8. (\tuplet 3/2 {g32 f e} g16 f e d)
  c8 (b bes4 a)
 }

Üçüncü hissə: Menuetto. Allegretto

[redaktə | mənbəni redaktə et]

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 3/4
  \tempo "Menuetto: Allegretto"
  \tempo 4 = 130
  g'2\p (fis4 f! e d c8) r8 b8-. r8 c-. r8
  e2 (d8) r8
  a'2 (g4 fis f e d8) r8 c8-. r8 d-. r8
  f2 (e8) r8
  d'2\f (cis4 c!8) r8 a-. r8 fis-. r8
  d'2 (cis4 c!8) r8 a-. r8 fis-. r8
  d'-. r8 d-. r8 d-. r8
  e2 c8 (a)
  c2 a8 (fis)
  g4 r4 r4 \bar ":|."
 }

<<
 \new Staff \with { instrumentName = #"Fl "}
 \relative c'' {
   \version "2.18.2"
   \key c \major
   \tempo "Trio"
   \time 3/4
   \tempo 4 = 130
  b2. \p (c4) r4 r4
  R2. R2.
  b2. \p (c4) r4 r4
  R2. R2.
 }
 \new Staff \with { instrumentName = #"V1 "}
\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 3/4
  \tempo "Trio"
 R2. r4 r4 a8 \p g
fis (g) f d e c
e (d) c b a g
 R2. r4 r4 a'8 \p g
fis (g) f d b d
c4-. e (c) \bar ":|."
 }
>>

Dördüncü hissə: Molto allegro

[redaktə | mənbəni redaktə et]

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 2/2
  \tempo "Molto Allegro"
  \tempo 4 = 210
 c1\p ( d f e)
 r4 a4-. a-. a-.
  g2. (f16 e d c)
  f4-. f-. e-. e-.
  cis8 (d e d) c (b a g)
 c1-.\f d-. f-. e-.
 r4 a4-. a-. a-.
  a2. (g16 f e d c4)
 }
 1. Heartz, Daniel (2009). Motsart, Haydn və Erkən Bethoven 1781-1802 . Norton. səh 210, 458, 474.
 2. Oxford Companion of Music